reklama - zainteresowany?

Zarządzanie przedsiębiorstwem. Podręcznik akademicki - Onepress


ebook
Autor: Eugeniusz Michalski
ISBN: 978-8-3011-9484-0
stron: 372, Format: ebook
Data wydania: 2017-07-27
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 47,20 zł (poprzednio: 58,27 zł)
Oszczędzasz: 19% (-11,07 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Zarządzanie

Nowoczesny podręcznik akademicki, dedykowany studentom uczelni ekonomicznych, w pełni dostosowany do programów nauczania takich przedmiotów, jak: zarządzanie, podstawy zarządzania, zarządzanie przedsiębiorstwem, planowanie i zarządzanie. Autor w jasny i przystępny sposób wyjaśnia zawiłe kwestie związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, sięgając po przykłady zaczerpnięte z polskiej gospodarki, co pozwala czytelnikowi na lepsze zrozumienie praktycznego wykorzystania przedstawionych zagadnień. Dużą zaletą książki jest jej struktura, w której zostały wyodrębnione pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne i studia przypadków, umożliwiające łatwe powtórzenie materiału. Podręcznik jest podzielony na 14 rozdziałów-wykładów, w których autor omawia m.in.: - teorie zarządzania, - społeczny kontekst działania przedsiębiorstwa, - środowisko przedsiębiorstwa, - proces podejmowania decyzji, - planowanie, - organizowanie, - zarządzanie kadrami, - zachowania organizacyjne, - przewodzenie, - przedsiębiorczość, - kontrolowanie.

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Zarządzanie przedsiębiorstwem. Podręcznik akademicki", wybierały także:

Dodaj do koszyka

Spis treści

Zarządzanie przedsiębiorstwem. Podręcznik akademicki eBook -- spis treści

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Wstęp
 • Rozdział 1. Podstawy zarządzania
  • 1.1. Koncepcja zarządzania
  • 1.2. Funkcje zarządzania
  • 1.3. Istota przedsiębiorstwa
  • 1.4. Efektywność zarządzania przedsiębiorstwem
  • 1.5. Role i umiejętności kierownika
  • 1.6. Paradygmat kompetencji kierownika
  • 1.7. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku
 • Rozdział 2. Ewolucja teorii zarządzania
  • 2.1. Rys historyczny zarządzania
  • 2.2. Klasyczne teorie zarządzania
  • 2.3. Teorie zarządzania behawioralnego
  • 2.4. Specyficzne podejścia do zarządzania
  • 2.5. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku
 • Rozdział 3. Społeczny kontekst działalności przedsiębiorstwa
  • 3.1. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa
  • 3.2. Zakres odpowiedzialności
  • 3.3. Ochrona środowiska naturalnego
  • 3.4. Kultura przedsiębiorstwa
  • 3.5. Dylematy etyczne
  • 3.6. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku
 • Rozdział 4. Środowisko przedsiębiorstwa
  • 4.1. Czynniki środowiskowe
  • 4.2. Wpływ środowiska ogólnego na przedsiębiorstwo
  • 4.3. Specyficzne środowisko przedsiębiorstwa
  • 4.4. Krajowy system społeczno-gospodarczy
  • 4.5. Działalność międzynarodowa przedsiębiorstwa
  • 4.6. Zarządzanie działalnością międzynarodową
  • 4.7. Współczesne wyzwania przedsiębiorstwa
  • 4.8. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku
 • Rozdział 5. Podejmowanie decyzji
  • 5.1. Podejmowanie decyzji jako istota zarządzania
  • 5.2. Proces podejmowania decyzji
  • 5.3. Racjonalność decyzji
  • 5.4. Decyzje grupowe
  • 5.5. Ilościowe metody wspomagania decyzji
  • 5.6. Informacyjne wspieranie decyzji
  • 5.7. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku
 • Rozdział 6. Planowanie
  • 6.1. Koncepcja i zakres planowania
  • 6.2. Planowanie działalności przedsiębiorstwa
  • 6.3. Planowanie strategiczne
  • 6.4. Analiza SWOT
  • 6.5. Metody planowania strategicznego
  • 6.6. Techniki wspierania planowania
  • 6.7. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku
 • Rozdział 7. Organizowanie
  • 7.1. Tworzenie organizacji
  • 7.2. Formowanie stanowisk pracy
  • 7.3. Warianty struktury organizacyjnej
  • 7.4. Projektowa struktura organizacyjna
  • 7.5. Hierarchiczny układ struktury organizacyjnej
  • 7.6. Funkcjonowanie i modyfikowanie struktury organizacyjnej
  • 7.7. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku
 • Rozdział 8. Zarządzanie kadrami
  • 8.1. Proces zarządzania kadrami
  • 8.2. Projektowanie stanowisk pracy
  • 8.3. Nabór pracowników
  • 8.4. Wybór między kandydatami na pracowników
  • 8.5. Polityka kadrowa
  • 8.6. Współczesne trendy zatrudnienia
  • 8.7. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku
 • Rozdział 9. Zachowania organizacyjne
  • 9.1. Przesłanki zachowań organizacyjnych
  • 9.2. Osobowość pracownika
  • 9.3. Zachowania grupowe
  • 9.4. Efektywność pracy zespołowej
  • 9.5. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku
 • Rozdział 10. Przewodzenie
  • 10.1. Rola przywódcza kierownika
  • 10.2. Style przewodzenia
  • 10.3. Teorie przywództwa
  • 10.4. Motywowanie
  • 10.5. Podłoże i techniki załagodzenia konfliktu
  • 10.6. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku
 • Rozdział 11. Przedsiębiorczość
  • 11.1. Przesłanki przedsiębiorczości
  • 11.2. Zakładanie przedsiębiorstwa
  • 11.3. Rozwój przedsiębiorstwa
  • 11.4. Tworzenie planu biznesowego
  • 11.5. Konstrukcja planu biznesowego
  • 11.6. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku
 • Rozdział 12. Zarządzanie jakością, wprowadzanie innowacji i zmian
  • 12.1. Kompleksowe zarządzanie jakością
  • 12.2. Stymulowanie innowacji
  • 12.3. Determinanty zmiany działalności
  • 12.4. Rodzaje i sekwencje zmiany
  • 12.5. Przezwyciężanie stresu
  • 12.6. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku
 • Rozdział 13. Zarządzanie produkcją
  • 13.1. Proces produkcyjny
  • 13.2. Planowanie produkcji
  • 13.3. Metody planowania produkcji
  • 13.4. Analiza wyników produkcji
  • 13.5. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku
 • Rozdział 14. Kontrolowanie
  • 14.1. Funkcje kontroli
  • 14.2. Proces kontrolny
  • 14.3. Techniki kontroli finansowej
  • 14.4. Efektywność kontroli
  • 14.5. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku
 • Bibliografia
 • O Autorze

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.