reklama - zainteresowany?

Zarządzanie sobą - Onepress

Zarządzanie sobą
ebook
Autor: Beta Kozyra
ISBN: 978-8-3808-7021-5
stron: 286, Format: ebook
Data wydania: 2015-10-16
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 31,92 zł (poprzednio: 39,41 zł)
Oszczędzasz: 19% (-7,49 zł)

Dodaj do koszyka Zarządzanie sobą

Tagi: Zarządzanie

Pragniesz żyć w zgodzie ze sobą i podążać za swoimi marzeniami?

Ta książka podpowie ci, jak zrozumieć siebie, wprowadzać zmiany wewnętrzne i kształtować swoje otoczenie oraz spełniać marzenia.

Autorka wskaże ci, jak:

• rozpoznać własne marzenia i potrzeby i je realizować

• budować spójną wizję i cele życiowe

• planować i ustalać priorytety

• rozpoznać i rozwijać swoje moce strony

• zidentyfikować swoje wady i złe nawyki i minimalizować ich wpływ

• skutecznie motywować siebie i być konsekwentnym w dążeniu do celów

• podejmować właściwe decyzje

• lepiej zarządzać swoim czasem

• radzić sobie ze stresem i emocjami

• stale się rozwijać

• zadbać o swoje zdrowie i kondycję

Zamieniaj swoje marzenia w realne cele!

Bardzo praktyczna książka, która pomaga zidentyfikować wyzwania, z jakimi przychodzi nam się zmierzyć w życiu, i podaje „na tacy” proste i gotowe rozwiązania do zastosowania od razu. Aby pomóc czytelnikowi zachować optymizm i dobry humor, bez względu na powagę tematu, autorka w zabawny sposób przedstawia istotne dylematy naszej codziennej egzystencji, przeplatając poważne kwestie dowcipami i anegdotami. Książka została bogato zilustrowana świetnymi rysunkami Kate Bauer.

Dodaj do koszyka Zarządzanie sobą

Spis treści

Zarzdzanie sob eBook -- spis treci

 • O CZYM JEST TA KSIKA?
 • Dla kogo?
 • Jak najlepiej korzysta z tej ksiki?
 • DENIE DO DOSKONAOCI
 • Skuteczno i efektywno
 • Zaangaowanie a powicenie
 • ZROZUM SIEBIE  ZACZNIJ OD JA
 • Od zalenoci do wspózalenoci
 • Poszukiwanie sensu ycia
 • Odnajdywanie wasnego JA
 • Osobowo i charakter ..
 •  Wartoci .
 • Postawy
 • róda wiedzy o naszym JA
 • Poczucie wasnej wartoci
 • Jak budowa poczucie wasnej wartoci
 • Identyfikacja swoich mocnych stron
 • Identyfikacja sabych stron i nawyków
 • PROAKTYWNO I REAKTYWNO  DOKONUJ ZMIAN
 • I KSZTATUJ SWOJ RZECZYWISTO
 • Proaktywno
 • Reaktywno kontra proaktywno
 • Jak rozwija proaktywno
 • Akceptacja zmian – wzbudzanie otwartoci na zmiany
 • WIZUALIZUJ SWOJE MARZENIA  PRZEKUJ SNY NA DZIAANIA .
 • Mie marzenia
 •  Zarzdzanie sob
 • Wizja i misja zamiast pobonych ycze
 • i nieuchwytnych marze
 • Kluczowe czynniki sukcesu
 • Osobista SWOT
 • Przygotowanie do dziaania
 • ZARZDZAJ SWOIM CZASEM  BD BARDZIEJ EFEKTYWNY
 • Znaczenie czasu a zarzdzanie sob
 • Test
 • „Inwentaryzacja” czasu
 • Diagnoza zodziei czasu w pracy
 • Efekt piy
 • Diagnoza „bdów wasnych”
 • Przerwa – czyli adowanie akumulatorów
 • Jak radzi sobie ze zodziejami czasu
 • Ustalenie priorytetów
 • Zasada Pareto – regua 80:20
 • Analiza ABC
 • Matryca Eisenhowera
 • Jak by bardziej wydajnym
 • WE SWÓJ LOS W SWOJE RCE  NIE POZWÓL INNYM
 • ZAPLANOWA TWOJEGO YCIA
 • Dlaczego warto planowa i wytycza cele
 • Rodzaje celów i planów
 • Plany okresowe
 • Plany reaktywne i proaktywne
 • Plany osobiste i zawodowe
 • Zasady poprawnego wyznaczania celów:
 • SMART i SMART+
 • Metody planowania – jak odzyska jedn godzin dziennie
 • Krzywa Gaussa
 • Regua 60:40
 • Regua Parkinsona
 • Metoda ALPEN
 • Metoda TRZOS
 • Tworzenie dobrego planu
 • Spis treci
 • Efektywna realizacja planu i celów
 • Zasada elastycznoci
 • Sprawdzone metody radzenia sobie z zadaniami
 • Metoda poknicia aby
 • Taktyka salami
 • Metoda sera szwajcarskiego
 • Metoda grupowania zada
 • Ustalenie godzin
 • Monitoring i kontrola realizacji planów
 • KONSEKWENCJA W DZIAANIU  WYTRWAJ W SWOICH
 • POSTANOWIENIACH
 • Dyscyplina i rytm
 • Determinacja, czyli trudne pocztki i cikie wytrwanie
 • Cierpliwo
 • MOTYWOWANIE SIEBIE  ZNAJD SWOJ MARCHEWK
 • Motywacja i automotywacja
 • Sztuka automotywacji, czyli techniki motywowania siebie
 • Zakócenia w procesie motywacji
 • Wewntrzna sia
 • Nasze „pocieszacze” i „poprawiacze humoru”
 • ROZWIZUJ PROBLEMY EFEKTYWNIE  PODEJMUJ WACIWE
 • DECYZJE
 • Proces rozwizywania problemu i podejmowania decyzji
 • Puapki i bdy w podejmowaniu decyzji
 • Osobowo a podejmowanie decyzji
 • Puapki umysu
 • Puapka zakotwiczenia
 • Puapka przywizania do status quo .
 • Puapka kosztów utopionych
 • Puapka dowodów potwierdzajcych nasz tez
 • Puapka formuowania problemu
 • Puapki szacowania i prognozowania
 • Narzdzia podejmowania decyzji
 • Regua 5 × dlaczego – identyfikacja i zdefiniowanie
 • problemu
 • Zarzdzanie sob
 • Diagram rybiej oci – identyfikacja i zdefiniowanie problemu oraz
 • jego skutków
 • Analiza Pareto-Lorenza – identyfikacja i zdefiniowanie
 • problemu oraz jego skutków
 • Mapa myli – identyfikacja problemów, generowanie
 • pomysów, szukanie rozwiza
 • Drzewo decyzyjne – identyfikacja problemów, szukanie
 • rozwiza, ocena rozwiza
 • Analiza pola si – ocena rozwiza
 • Metoda punktacji – ocena rozwiza
 • Metoda wartociowania – okrelanie i porównywanie
 • kryteriów
 • Metoda rangowania
 • Efektywne decyzje
 • BD ASERTYWNY  NIE SCHOD Z WYBRANEJ
 • CIEKI  PODAJ SWOJ WASN DROG
 • Agresja, asertywno, bierno
 • Jak odmawia. Jak prosi. Jak wyraa wasne opinie
 • i przekonania
 • Asertywna odmowa
 • Asertywna proba i przyjmowanie odmowy
 • Asertywne wyraanie krytyki
 • Asertywne przyjmowanie krytyki
 • Asertywne przyjmowanie pochway
 • Asertywne wyraanie wasnych opinii i przekona
 • Jakie korzyci daje bycie asertywnym
 • PANUJ NAD EMOCJAMI  PAMITAJ, E ZO… DECYZJOM
 • SZKODZI
 • Emocje
 • Jak dziaaj na nas emocje
 • Jak zarzdza swoimi emocjami
 • ZARZDZAJ STRESEM  PORAD SOBIE ZE SWOIMI DEMONAMI
 • róda stresu i reakcje na stres
 • Zaleno pomidzy stresem a wydajnoci
 • Jak zarzdza stresem
 • Spis treci
 • Narzdzia zarzdzania stresem
 • Sposoby redukowania napicia spowodowanego stresem
 • ROZWIJAJ SI  DBAJ O SWOJE ZASOBY
 • Perpetuum mobile nie istnieje, czyli pomnaanie potencjau,
 • odnawianie zasobów
 • Rozwój zasobów fizycznych
 • Sport
 • Relaks
 • Zdrowe odywianie si
 • Zarzdzanie stresem
 • Rozwój zasobów umysowych (intelektualnych)
 • wiczenie umysu
 • wiczenie pamici
 • wiczenie wyobrani
 • Uczenie si i studiowanie
 • Czytanie
 • Pisanie
 • Planowanie
 • Rozwój zasobów spoeczno-emocjonalnych
 • Rozwój inteligencji emocjonalnej (IE)
 • Rozwój samowiadomoci
 • Rozwój samokontroli
 • Rozwój samomotywacji
 • Rozwój empatii
 • Wpywanie na innych
 • Rozwój zasobów duchowych
 • PODSUMOWANIE
 • Konkluzja – jak zarzdza sob, aby spenia swoje marzenia
 • Nawyki sukcesu

Dodaj do koszyka Zarządzanie sobą

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2023 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.