reklama - zainteresowany?

Własność menedżerska w polskich spółkach publicznych - Onepress

Własność menedżerska w polskich spółkach publicznych
ebook
Autor: Leszek Bohdanowicz
ISBN: 978-8-3796-9994-0
stron: 304, Format: ebook
Data wydania: 2016-07-01
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 21,20 zł (poprzednio: 24,65 zł)
Oszczędzasz: 14% (-3,45 zł)

Dodaj do koszyka Własność menedżerska w polskich spółkach publicznych

Tagi: Zarządzanie | Zarządzanie projektami | Zasoby ludzkie (HR)

Wzrost zainteresowania wpływem własności menedżerskiej na funkcjonowanie spółek łączy się z dynamicznym rozwojem rynków kapitałowych i ekspansją kapitału prywatnego. W tych warunkach inwestorzy indywidualni poszukują korzystnych możliwości inwestowania wolnych środków. Równocześnie tworzona jest cała infrastruktura wokół rynków kapitałowych, która ułatwia inwestowanie. W rezultacie spółki mają większe możliwości pozyskania kapitału niezbędnego do ich rozwoju, jednak muszą dbać o satysfakcję inwestorów, która objawia się jak najwyższymi stopami zwrotu z zainwestowanego przez nich kapitału, ale przy akceptowalnym ryzyku. Ponadto w warunkach bogacenia się społeczeństw wzrosła też siła inwestorów instytucjonalnych, którzy zaczęli stawiać menedżerom coraz większe wymagania. Zmusza to menedżerów najwyższego szczebla do odpowiedzialnego sprawowania funkcji zarządczych, przejrzystego działania i wdrażania dobrych praktyk ładu korporacyjnego.
Przedstawione w publikacji badania dotyczą najistotniejszych problemów wynikających z pojawienia się własności menedżerskiej w spółkach oraz z wpływu tego rodzaju własności korporacyjnej na różne aspekty funkcjonowania spółek i ich organów statutowych.

Dodaj do koszyka Własność menedżerska w polskich spółkach publicznych

 

Osoby które kupowały "Własność menedżerska w polskich spółkach publicznych", wybierały także:

  • Inteligencja finansowa. Co kryją liczby. Przewodnik menedżera. Wydanie II
  • Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarządzać w XXI wieku
  • Firma jako CAŁOŚĆ. Porządkowanie chaosu korporacyjnego/Corporate Global Thinking
  • Szef, który myśli, bo warto i się opłaca
  • Psychologia szefa 3. Zrozumieć zespół. Fenomen małej grupy

Dodaj do koszyka Własność menedżerska w polskich spółkach publicznych

Spis treści

Wasno menederska w polskich spkach publicznych eBook -- spis treci

WSTP 7

ROZDZIA I. WASNO MENEDERSKA W TEORIACH ADU KORPORACYJNEGO 15
1.1. Wasno wród innych róde wadzy menederskiej 15
1.2. Sprzeczno interesów w spóce – perspektywa teorii agencji 19
1.3. Zbieno interesów w spóce – perspektywa teorii suebnoci 27
1.4. Wpyw otoczenia i budowanie kapitau relacyjnego – perspektywy teorii instytucjonalnej, strategicznego wyboru, zalenoci zasobowej i interesariuszy 30
1.5. Instrumentalne traktowanie pozycji w spóce – perspektywy teorii hegemonii menederskiej, hegemonii technostruktury oraz hegemonii klas 35
1.6. Pozostae podejcia teoretyczne 39

ROZDZIA II. WASNO MENEDERSKA W POLSKIM SYSTEMIE ADU KORPORACYJNEGO 43
2.1. Ewolucja polskiego rynku kapitaowego 43
2.2. Polski system adu korporacyjnego w rónych klasyfikacjach systemów corporate governance 53
2.3. Struktury wasnociowe polskich spóek publicznych 62
2.4. Znaczenie wasnoci menederskiej i udzia wacicieli-menederów w strukturach wasnociowych polskich spóek publicznych 72

ROZDZIA III. WPYW WASNOCI MENEDERSKIEJ NA WYNIKI I FUNKCJONOWANIE SPÓEK 79
3.1. Wasno menederska a strategie spóek 79
3.2. Relacje pomidzy wasnoci menedersk a wynikami finansowymi spóek 86
3.3. Efektywno kapitau intelektualnego w spókach z wasnoci menedersk 93
3.4. Zwizki pomidzy wasnoci menedersk, rotacjami w zarzdach i wynikami finansowymi spóek 100

ROZDZIA IV. WACICIELE-MENEDEROWIE A RADY NADZORCZE I ZARZDY SPÓEK 107
4.1. Aktywno rad nadzorczych w spókach z wasnoci menedersk 107
4.2. Wpyw wasnoci menederskiej na liczebno i struktur organów statutowych
spóek 110
4.3. Wasno menederska a powoywanie komitetów rad nadzorczych 131

ROZDZIA V. WASNO MENEDERSKA A ZASADY I WYSOKO WYNAGRODZE MENEDERÓW NAJWYSZEGO SZCZEBLA 139
5.1. Koncepcje teoretyczne w polityce wynagradzania menederów najwyszego szczebla 139
5.2. Wynagrodzenie pienine czonków zarzdu i wpyw na nie wasnoci menederskiej 144
5.3. Wynagrodzenie w formie niepieninej a wasno menederska 150
5.4. Polityka wypat dywidend w spókach oraz wpyw na te wypaty wasnoci menederskiej 155

ROZDZIA VI. WASNO MENEDERSKA W POLSKICH SPÓKACH PUBLICZNYCH – WYNIKI BADA EMPIRYCZNYCH 161
6.1. Metodyka bada 161
6.2. Wasno menederska a poziom internacjonalizacji polskich spóek publicznych 163
6.3. Wasno menederska a wyniki finansowe polskich spóek publicznych 167
6.4. Efektywno kapitau intelektualnego w spókach z wasnoci menedersk 176
6.5. Zwizki pomidzy wasnoci menedersk a rotacjami na stanowiskach prezesów zarzdów polskich spóek publicznych 181
6.6. Relacje pomidzy wasnoci menedersk a aktywnoci rad nadzorczych w polskich spókach publicznych 188
6.7. Wpyw wasnoci menederskiej na liczebno organów statutowych polskich spóek publicznych 193
6.8. Wasno menederska a rónorodno organów statutowych polskich spóek publicznych 200
6.9. Niezaleno w radach nadzorczych polskich spóek publicznych a wasno menederska 207
6.10. Wasno menederska a obowizkowe i dobrowolne powoywanie komitetów rad nadzorczych w polskich spókach publicznych 211
6.11. Relacje pomidzy wasnoci menedersk a wynagrodzeniem czonków zarzdów polskich spóek publicznych 218
6.12. Formy wynagradzania niepieninego w polskich spókach publicznych z indeksów WIG30, mWIG40 i sWIG80 225
6.13. Wasno menederska a wypaty dywidend w polskich spókach publicznych 228

ZAKOCZENIE 237
MANAGERIAL OWNERSHIP IN POLISH LISTED COMPANIES 247
BIBLIOGRAFIA 251
ZACZNIKI 279
SPIS RYSUNKÓW 297
SPIS TABEL 299
OD REDAKCJI 303

Dodaj do koszyka Własność menedżerska w polskich spółkach publicznych

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.