reklama - zainteresowany?

Ścieżki niepowodzeń gospodarczych. Redukcja zagrożenia nie-powodzeniem jako element strategii małej firmy - Onepress


ebook
Autor: Jarosław Ropęga
ISBN: 978-8-3796-9600-0
stron: 274, Format: ebook
Data wydania: 2015-05-11
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 16,96 zł (poprzednio: 19,72 zł)
Oszczędzasz: 14% (-2,76 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Zarządzanie

Celem pracy było wyodrębnienie składowych mających wpływ na wystąpienie zdarzeń powodujących wejście firmy na ścieżki niepowodzenia gospodarczego, identyfikacja przebiegu tych ścieżek oraz zaproponowanie sposobów ograniczenia zagrożenia niepowodzeniem dla małych firm. Podjęta w niej problematyka ma duże znaczenie dla teorii i praktyki zarządzania.
Książka zawiera wiele interesujących elementów oraz nowatorskich ujęć. Obejmuje obszerną, wielowymiarową analizę zjawiska niepowodzenia gospodarczego w małej firmie, uwzględniającą zarówno czynniki sprawcze, cykle przebiegu niepowodzeń i porażek biznesowych, jak i strategie ich eliminowania. Może być z powodzeniem adresowana do szerokiego kręgu czytelników – zaczynając od środowisk przedsiębiorców, kadr kierowniczych w MŚP, poprzez urzędników kreujących otoczenie regulacyjne, po badaczy i analityków z zakresu zarządzania ryzykiem i zarządzania strategicznego, środowiska akademickie i studentów. Zawiera opis dotyczący przebiegu niepowodzeń w badanych firmach. Przedstawiony schemat przeprowadzenia badań jakościowych jest modelowy. Lektura pogłębi naszą wiedzę i doświadczenia w zakresie sprawności małych firm oraz ich reaktywności na kryzys i niepowodzenia.

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Ścieżki niepowodzeń gospodarczych. Redukcja zagrożenia nie-powodzeniem jako element strategii małej firmy", wybierały także:

Dodaj do koszyka

Spis treści

Ścieżki niepowodzeń gospodarczych. Redukcja zagrożenia nie-powodzeniem jako element strategii małej firmy eBook -- spis treści

 Wstęp 7

Rozdział 1. Niepowodzenie gospodarcze w teorii i praktyce gospodarczej 13
1.1. Ewolucja pojęcia niepowodzenia gospodarczego 13
1.2. Niepowodzenia gospodarcze na tle teorii ekonomicznych 18
1.3. Ekonomiczne i prawne ujęcie niepowodzenia gospodarczego małych firm 30
1.4. Skala niepowodzeń gospodarczych małych firm 43

Rozdział 2. Uwarunkowania niepowodzeń gospodarczych w małych firmach 51
2.1. Wybory strategiczne w małych firmach a ich zdolność do przetrwania 51
2.2. Przyczyny niepowodzenia gospodarczego małych firm 57
2.3. Symptomy niepowodzenia małych firm 88
2.4. Kryzys a niepowodzenie gospodarcze małych firm 102

Rozdział 3. Ścieżki niepowodzeń gospodarczych małych firm 109
3.1. Krytyczne punkty na ścieżkach niepowodzenia gospodarczego 109
3.2. Typologia ścieżek niepowodzenia 115
3.3. Cykl życia organizacji a przebieg ścieżek niepowodzenia gospodarczego 122
3.4. Ścieżki niepowodzenia charakterystyczne dla małych firm 132
3.5. Zadania ścieżek niepowodzenia gospodarczego małych firm 142

Rozdział 4. Zapobieganie niepowodzeniom jako element strategii małej firmy 161
4.1. Założenia koncepcji zapobiegania niepowodzeniom w małych firmach 161
4.2. Ryzyko biznesowe w teorii i praktyce gospodarczej 170
4.3. Proces redukcji zagrożenia niepowodzeniem w małych firmach 187
4.4. Wyzwania stojące przed polityką wsparcia przedsiębiorstw w zakresie zapobiegania niepowodzeniom gospodarczym 222

Zakończenie 233
Aneks 237
Bibliografia 253
Spis tabel i rysunków 271
Od Redakcji 273

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.