reklama - zainteresowany?

Mapa Agile & Scrum. Jak si - Onepress

Mapa Agile & Scrum. Jak si
mp3
Autor: Mateusz
ISBN: 978-83-283-9168-0
stron: 216, Format: mp3
Data wydania: 2022-01-18
Ksi─Ögarnia: Onepress

Cena ksi─ů┼╝ki: 12,90 z┼é (poprzednio: 58,64 z┼é)
Oszczędzasz: 78% (-45,74 zł)

Dodaj do koszyka Mapa Agile & Scrum. Jak si

Tagi: Kompetencje osobiste | Twoja kariera

Lepiej, szybciej, skuteczniej!

SCRUM, czyli zwinne (ang. Agile) podej

Dodaj do koszyka Mapa Agile & Scrum. Jak si

 

Osoby które kupowały "Mapa Agile & Scrum. Jak si", wybierały także:

 • Korzystna transakcja. Strategie i taktyki skutecznego negocjatora
 • Szef, kt├│ry my┼Ťli, bo warto i si─Ö op┼éaca
 • Elastyczne nawyki. Jak kszta
 • Insight. Droga do mentalnej dojrza┼éo┼Ťci
 • Psychologia pieni─Ödzy. Ponadczasowe lekcje o bogactwie, chciwo┼Ťci i szcz─Ö┼Ťciu

Dodaj do koszyka Mapa Agile & Scrum. Jak si

Spis tre┼Ťci

Mapa Agile & Scrum. Jak siŕ odnale╝Š jako Scrum Master Audiobook -- spis treÂci

 

WST╩P 7

 

 • Dla kogo jest ta ksi▒┐ka? 8
 • Mapa Scruma? 8
 • Historia powstania ksi▒┐ki 9
 • Subiektywizm 10

I. PODSTAWY AGILE'A 11

 • NNPGD 11
 • Tayloryzm 12
 • System produkcyjny Toyoty (TPS) 13
 • Lean Startup 14
 • Lean UX 19
 • Kult cargo 21
 • Coach vs mentor 22
 • Facylitator vs moderator 22
 • Lean Management 23
 • Metoda 5R 24
 • FUKO - metoda udzielania informacji zwrotnej 25
 • Andon - bloker w procesie, nie w cz│owieku 25
 • Kiedy Kanban, a kiedy Scrum? 26
 • Czym jest samoorganizuj▒cy siŕ zespó│? 27
 • Scrum jako haczyk dla zwiŕkszenia motywacji 28

CERTYFIKATY 30

 • Scrum.org czy Scrum Alliance? 30
 • Powody do zrobienia certyfikatu 32
 • Na jakim etapie kariery zrobiŠ certyfikat? 33
 • Kiedy nie robiŠ certyfikatu? 33
 • W czym pomo┐e certyfikat na rynku pracy? 34
 • Jak certyfikat jest oceniany przez rekruterów? 34
 • Jak siŕ uczyŠ do certyfikatu? 35
 • Czy mo┐na byŠ SM bez certyfikatu? 36
 • Aspekty techniczne 36
 • Sposób przygotowania 37
 • Czy warto posiadaŠ wszystkie trzy certyfikaty? 38

SCRUM MASTER 40

 • Onboarding SM 40
 • Scrum Master jako kartograf zespo│u 41
 • Scrum Master - lider dyrektywny 42
 • Gor▒cy kartofel - wypuszczenie pracy z r▒k 42
 • (Wiedza + umiejŕtnoÂci) × postawa = wartoŠ pracownika w XXI w. 43
 • Product Backlog jako abstrakcja 44
 • Po co s▒ metryki w Scrumie? 44
 • Capacity a velocity 45
 • Nie infantylizuj estymatów 46
 • Ró┐nica miŕdzy Product Ownerem a Scrum Masterem 47
 • Product Backlog (rejestr produktu) 49
 • Rola Scrum Mastera w Product Backlogu 50
 • Tytu│ Scrum Mastera jako osobiste osi▒gniŕcie 52
 • Sposoby na refinement 53
 • Metody aktywizowania zespo│u 53
 • Wstrzymywanie siŕ od dzia│ania. Za co nie jest odpowiedzialny Scrum Master? 55
 • Coaching w Scrumie 55
 • Jak wyt│umaczyŠ kontrast Waterfall vs Agile? 59
 • Wywiad ze Scrum Masterem 71
 • Postawy Scrum Mastera 76

PRODUCT OWNER 79

 • Fazy tworzenia produktu 79
 • PodejÂcie produktowe a podejÂcie projektowe 82
 • Czym jest produkt? 83
 • Analityk biznesowy jako Product Owner 84
 • Product Vision Board & roadmap 85
 • Design Thinking 86
 • Wspó│praca SM z PO 87
 • Mapa ka┐dego jest inna 88
 • OdpowiedzialnoŠ Product Ownera 92
 • Przykry widok tworzonych produktów 93
 • Scrum Master jako Product Owner 94
 • Proces - wszystko jest procesem 95

KANBAN 97

 • Kanban 97
 • Miary Kanban 98
 • Co to jest Kanban? 98
 • Kluczowe elementy systemu Kanban 99
 • KorzyÂci z Kanbana 102

II. TRANSKRYPCJA KURSU AGILE & SCRUM 105

O CO TU CHODZI? 107

SCRUM BY THE BOOK 109

 • Co to jest Scrum? 109
 • Sk▒d pochodzi? 110
 • Scrum PSM 1 112

SCRUM W »YCIU REALNYM 117

 • Co to, sk▒d i dlaczego? 117
 • Daily Scrum 125
 • Klient 127
 • Monitoring 129
 • Planowanie 132
 • Produkt Backlog 134
 • Produkt 136
 • Refinement 138
 • Retrospektywa 144
 • Review - przegl▒d 147
 • Scrum Master 149
 • Sprint 151
 • Plan 151
 • Wdra┐anie Scruma 153
 • Wydanie/Przyrost 155

SCRUM W IT 158

 • Historia planning pokera 158
 • Praca 159
 • Wdra┐anie 164

POZNAJ AGILE & SCRUM 166

 • Agile 166
 • Žwiat Agile 169

ZOSTAĐ SCRUM MASTEREM 173

 • KPI 173
 • Scrum Master - kto to jest? 175
 • Lider procesu 179
 • Narzŕdzia 180
 • Scrum 181
 • SkutecznoŠ 182
 • Wsparcie Product Ownera 184

BUDUJ ZESPÓú 186

 • Dobra dyskusja 186
 • Kolory 188
 • Zespó│ 189
 • Persony 192
 • Produkt Owner 193
 • Product Vision Board 194
 • B│ŕkitny ocean 196
 • Lean Startup 196

KARIERA 199

 • Rekrutacja Scrum Mastera 199

POLECANE KSIí»KI 207

AUTORZY 209

Dodaj do koszyka Mapa Agile & Scrum. Jak si

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2023 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe nale┼╝─ů do wydawnictwa Helion S.A.