reklama - zainteresowany?

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance (wyd. II). Rozdział 1. INFRASTRUKTURA GOSPODARCZA - POJĘCIE, ROZWÓJ, ZNACZENIE - Onepress


ebook
Autor: Prof. Krystyna Brzozowska
ISBN: 978-83-7941-057-6
stron: 83, Format: ebook
Data wydania: 2009-06-01
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 3,62 zł (poprzednio: 4,26 zł)
Oszczędzasz: 15% (-0,64 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Sprzedaż | Zarządzanie

Wraz ze zwiększaniem się udziału sektora prywatnego w przedsięwzięciach infrastrukturalnych rośnie znaczenie techniki project finance, której podstawowym założeniem jest oparcie finansowania projektu na środkach dłużnych, spłacanych wyłącznie z przepływów pieniężnych generowanych przez nowe obiekty, po oddaniu inwestycji do użytku. Technika project finance jest stosowana głównie w projektach infrastrukturalnych, takich jak: autostrady, tunele, porty lotnicze, rurociągi, czyli w projektach związanych z infrastrukturą transportową wchodzącą w skład infrastruktury gospodarczej.

Implementacja techniki project finance wiąże się z ryzykiem wywołanym wysoką kapitałochłonnością, czasochłonnością i długim okresem zwrotu projektów infrastrukturalnych oraz wnosi dodatkowe ryzyko związane z koniecznością wprowadzenia zasad rynkowych na rynek do tej pory nie poddający się działaniu konkurencji, ryzykiem związanym ze zwrotem zaangażowanych środków dłużnych, a przede wszystkim ryzykiem związanym z publiczną misją usług infrastrukturalnych.

Książka jest skierowana do praktyków i decydentów zajmujących się wdrażaniem i finansowaniem inwestycji infrastrukturalnych oraz pracowników naukowych i studentów wyższych lat kierunków ekonomicznych.

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance (wyd. II). Rozdział 1. INFRASTRUKTURA GOSPODARCZA - POJĘCIE, ROZWÓJ, ZNACZENIE", wybierały także:

  • Handlowanie to gra

Dodaj do koszyka

Spis treści

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance (wyd. II). Rozdział 1. INFRASTRUKTURA GOSPODARCZA - POJĘCIE, ROZWÓJ, ZNACZENIE eBook -- spis treści

Wprowadzenie 5

Rozdział 1
INFRASTRUKTURA GOSPODARCZA - POJĘCIE, ROZWÓJ, ZNACZENIE 9
1.1. Pojęcie i klasyfikacja infrastruktury 9
1.2. Historia rozwoju infrastruktury i jej finansowania 20
1.3. Czynniki wpływające na angażowanie kapitału prywatnego w finansowanie infrastruktury 37
1.4. Formy udziału sektora prywatnego w infrastrukturze gospodarczej 53

Rozdział 2
PROJECT FINANCE W INWESTYCJACH INFRASTRUKTURALNYCH 61
2.1. Specyfika inwestycji infrastrukturalnych 61
2.2. Efektywność inwestycji infrastrukturalnych 67
2.3. Zasady project finance 78
2.4. Ryzyko inwestowania 88
2.5. Struktura finansowania 99

Rozdział 3
FORMY FINANSOWANIA PRZEZ KAPITAŁ PRYWATNY PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH NA ZASADACH PROJECT FINANCE 103
3.1. Udziały kapitałowe sponsorów projektu 103
3.2. Kredyty komercyjne 109
3.3. Obligacje 122
3.4. Leasing 129
3.5. Kredyty eksportowe i gwarancje 132
3.6. Instrumenty pochodne 135

Rozdział 4
ANALIZA WYBRANYCH PRZYPADKÓW PRYWATNYCH PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH 139
4.1. Założenia analizy 139
4.2. Charakterystyka wybranych projektów 141
4.3. Alokacja ryzyka 167
4.4. Ocena SWOT analizowanych projektów 173
4.5. Podsumowanie analizy 179

Rozdział 5
WARUNKI EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA KAPITAŁU PRYWATNEGO W INWESTYCJACH INFRASTRUKTURALNYCH 185
5.1. Ograniczenia prywatnych projektów infrastrukturalnych 185
5.2. Podstawy efektywnego systemu regulacji 193
5.3. Regulacje prawne 197
5.4. Nadzór administracyjno-kontrolny 206
5.5. Regulacje cenowe 210
5.6. Zabezpieczanie przed ryzykiem 217
5.7. Zabezpieczenia finansowe 221

ZAKOŃCZENIE 227
BIBLIOGRAFIA 231
STOSOWANE DEFINICJE 237
STRESZCZENIE 243
SUMMARY 247

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.