reklama - zainteresowany?

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin i województw - Onepress


ebook
Autor: Eugeniusz Sobczak
ISBN: 978-83-781-4668-1
stron: 230, Format: ebook
Data wydania: 2020-11-04
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 27,73 zł (poprzednio: 29,50 zł)
Oszczędzasz: 6% (-1,77 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Ekonomia

Rozwój zrównoważony wyraża się w integracji wszystkich dziedzin rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym spójności społecznej, rozwoju ekonomicznego i ochrony środowiska naturalnego, a jednocześnie ogranicza istniejące dysproporcje rozwojowe. W praktyce jest to trudne do osiągnięcia, ale wszystkie władze (rządy i samorządy) mają obowiązek uwzględniania harmonizacji przestrzennej w rozwoju regionów i krajów. Niniejsza praca ma im pomóc w tym trudnym zadaniu.

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin i województw", wybierały także:

Dodaj do koszyka

Spis treści

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin i województw eBook -- spis treści

Wstęp 7

Część I. Praktyka rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej 9

Mierniki efektywności rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej 11

Jednostkowa produktywność regionów – analiza spójności ekonomicznej w Polsce 23

Próba tworzenia systemu wczesnego ostrzegania przed spowolnieniem rozwoju gmin 33

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w kontekście aktywności inwestycyj­nej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa opolskiego 72

Miejsce i rola transportu wodnego śródlądowego w politykach i gospodarkach krajów grupy wyszehradzkiej 84

Efektywność jako kryterium oceny przy zawieraniu umów między NFZ a szpitalami 99

Dodatek mieszkaniowy jako instytucja prawa lokalnego 113

Część II. Realizacja rozwoju zrównoważonego w jednostkach samorządu terytorialnego 125

Bioróżnorodność w lokalnej polityce zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego jed­nostek samorządu terytorialnego 127

Determinanty zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich na przykładzie podregionu piotr­kowskiego 140

Zrównoważony rozwój w strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego małopolskich gmin 155

Pozycja gminy w polityce zrównoważonego rozwoju energetyki w kontekście realizacji strategii Europa 2020 168

Prawne instrumenty ochrony krajobrazu w świetle zasady udziału społeczeństwa w ochronie środowiska 185

Parki kulturowe jako narzędzie wspomagające zrównoważony rozwój 201

Miasto Reda – zrównoważenie transportu jako odpowiedź na potrzeby mieszkańców 215

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.