reklama - zainteresowany?

Mikroekonomia dla bystrzaków - Onepress

Mikroekonomia dla bystrzaków
Autor: Lynne Pepall, Peter Antonioni, Manzur Rashid
Tytuł oryginału: Microeconomics For Dummies
Tłumaczenie: Przemysław Janicki
ISBN: 978-83-283-3385-7
stron: 352, Format: 170x230, okładka: miękka
Data wydania: 2017-11-13
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 11,90 zł (poprzednio: 39,67 zł)
Oszczędzasz: 70% (-27,77 zł)

Dodaj do koszyka Mikroekonomia dla bystrzaków

Tagi: Ekonomia

Najważniejsze koncepcje mikroekonomii

Mikroekonomia nie jest nauką dla osób o słabym sercu. Ale nie martw się! Ta książka pomoże Ci przebrnąć przez wszystkie jej tajemnice bez najmniejszych komplikacji. Wyjaśniamy w niej trudniejsze pojęcia i omawiamy mnóstwo przykładów z życia, by pomóc Ci lepiej zrozumieć, jak osoby takie jak Ty oraz zarządzający firmami wykorzystują mikroekonomię do analizy rynków od A do Z — nawet jeśli nie zdają sobie z tego sprawy.

W książce:

 • Małe podmioty tworzą wielkie rynki
 • Konsument to także Ty
 • Firmy to centra decyzyjne
 • Dobro społeczeństwa to także wartość
 • Warto myśleć strategicznie

Dr Lynne Pepall jest wykładowcą ekonomii w Tuft University. Od 1987 roku naucza mikroekonomii na studiach magisterskich i podyplomowych.

Peter Antonioni jest starszym wykładowcą na wydziale nauk o zarządzaniu i innowacji w University College w Londynie i współautorem drugiego wydania Ekonomii dla bystrzaków.

Dr Manzur Rashid pracuje w New College of the Humanities, gdzie wykłada mikro- i makroekonomię.

Dodaj do koszyka Mikroekonomia dla bystrzaków

Spis treści

Mikroekonomia dla bystrzakw -- spis treci

O autorach (13)

Podzikowania od autorów (15)

Wstp (17)

 • O ksice (18)
 • Naiwne zaoenia (18)
 • Ikony uyte w ksice (19)
 • Nie tylko ksika (20)
 • Co dalej (20)

CZʦ I: ZACZYNAMY PRZYGOD Z MIKROEKONOMI (21)

Rozdzia 1: Dlaczego mikroekonomia to wielka sprawa (23)

 • Ekonomia czstek elementarnych (24)
 • Decyzje, decyzje i jeszcze raz decyzje! (25)
  • Jak róni uczestnicy rynku podejmuj decyzje (26)
  • Gdy decyzje zaczynaj tworzy rynek (27)
 • Problem konkurencji i kooperacji (29)
  • Dlaczego wadze reguluj konkurencj (30)
  • Przepisy antymonopolowe (31)
 • Kiedy i dlaczego rynki mog zawodzi (32)

Rozdzia 2: Wybory konsumenta. Dlaczego ekonomici uwaaj Ci za fascynujc osob (33)

 • Analiza uytecznoci: dlaczego ludzie wybieraj jedno, a nie drugie (34)
  • Poznajemy koncepcj uytecznoci (34)
  • Dwie koncepcje uytecznoci (35)
 • Kim s agenci w modelach zachowa konsumentów (37)
  • Racjonalne dziaanie wedug ekonomistów: ujcie matematyczne (37)
  • Na ile reprezentatywny jest nasz agent (38)
 • Preferencje a obojtno (39)
  • Nie bdmy obojtni wobec krzywych obojtnoci (40)
  • Dlaczego wolimy krzywe wypuke (42)
  • Monotoniczno krzywej (44)
  • Sabsze strony modelu preferencji (45)

Rozdzia 3: Rzut oka na przedsibiorstwo. Czym jest i co robi? (47)

 • Czym jest przedsibiorstwo (48)
  • Dlaczego zyski s tak istotne (48)
  • Poznajemy inne rodzaje firm (49)
 • Firma jako czarna skrzynka (50)
  • Dlaczego ekonomici myl tak, a nie inaczej (50)
  • Zagldamy do czarnej skrzynki: technologia (51)
  • Minimalizacja kosztów (54)
  • Maksymalizacja zysków (54)
 • Od przedsibiorcy do korporacji, czyli dlaczego ludzie tworz spóki kapitaowe (55)

CZʦ II: WYCISKAMY Z YCIA, ILE SI DA. TEORIA KONSUMENTA (59)

Rozdzia 4: Gdy wiedziemy ycie bez adnych ogranicze (61)

 • Jemy, a rozbol nas brzuchy: zakadamy, e wicej oznacza zawsze lepiej (62)
  • Dokonujemy wyboru: koszyk konsumpcyjny (63)
  • Inne spojrzenie na uyteczno: koszyki dopuszczalne (64)
  • Wykrelamy funkcj uytecznoci (65)
 • Decydujemy, jak daleko si posuniemy: uyteczno kracowa (67)
  • Ostatni bd pierwszymi, czyli o przyrocie kracowym (67)
  • Troch matematyki (69)

Rozdzia 5: Ograniczenie budetowe, czyli kiedy trzeba opanowa sztuk wyboru (73)

 • Ograniczenie budetowe (74)
  • Linia ograniczenia budetowego (75)
  • Gdzie przesunie si linia, gdy otrzymasz podwyk (76)
  • Obrót krzywej, czyli gdy zmieni si cena jednego z dóbr (77)
  • Uyteczno konsumenta a ograniczenie budetowe (78)
 • Wyciskamy, ile si da (80)
  • Analizujemy ceny relatywne za pomoc numeraire (80)
  • Linia budetu a podatki i dotacje (81)
 • Próba generalna: model uytecznoci w akcji (85)

Rozdzia 6: Dymy do optimum pomimo ogranicze (87)

 • Jak zmiany cen i dochodów wpywaj na optimum konsumenta (88)
 • Kiedy zmienia si cena jednego z dóbr (89)
  • Obracamy lini ograniczenia budetowego (90)
  • Efekt substytucyjny w praktyce (91)
  • Wczamy efekt dochodowy (93)
  • Efekt efektowi nierówny (94)
 • Tropimy preferencje konsumenta (95)
 • Dekomponujemy efekt substytucyjny i dochodowy (97)
  • Efekt zmiany ceny dla koszyka dwóch dóbr (98)
  • Dostajemy to, czego chcemy (99)
  • Efekt substytucyjny na przykadzie liczbowym (99)
  • Obliczamy wielko efektu substytucyjnego na podstawie funkcji popytu (100)
  • Dodajemy efekt dochodowy (102)
  • Efekt substytucyjny i dochodowy a równanie Suckiego (103)

CZʦ III: ODKRYWAMY TAJEMNICE NAKADÓW I PRODUKCJI W PRZEDSIBIORSTWACH (105)

Rozdzia 7: Poznajemy koszty i krzywe kosztów (107)

 • Dlaczego ksigowi i ekonomici inaczej rozumiej koszty (108)
 • Struktura kosztów w przedsibiorstwie (109)
  • Koszty cakowite, czyli szersza perspektywa (110)
  • Koszty przecitne, czyli koszty w przeliczeniu na jednostk (111)
  • Koszt kracowy, czyli ile kosztuje wytworzenie dodatkowej jednostki produktu (114)
  • Zbieramy wszystko do kupy, czyli o strukturze kosztów przedsibiorstwa (116)
 • Zwizek midzy struktur kosztów a zyskami (119)
  • Skd si bior przychody (119)
  • Osigamy magiczn granic, czyli kiedy MC = MR (120)
  • Zyski i straty (121)
  • Kontynuowa dziaalno czy zamkn interes (123)

Rozdzia 8: Wyciskamy zyski do ostatniej kropli (125)

 • Sprawdzamy, czy firma rzeczywicie maksymalizuje zyski (126)
  • Efektywno w krótkim i dugim okresie (127)
 • Maksymalizuj zyski, a bdziesz wielki! (131)
  • Czym jest funkcja produkcji (131)
  • Maksymalizacja zysku w dugim okresie (134)
 • Zrzucamy balast, czyli o minimalizacji kosztów (135)

Rozdzia 9: Popyt i poda rynkowa (139)

 • Wytwarzamy z myl o sprzeday, czyli kilka sów o krzywej poday (140)
  • Od kosztów kracowych do poday w przedsibiorstwie (140)
  • Agregacja krzywych, czyli od przedsibiorstwa do caego rynku (142)
 • Dajemy ludziom to, czego pragn, czyli o krzywej popytu (144)
  • Od preferencji do popytu (145)
  • Jak wyglda krzywa popytu (147)
 • Gdy poda spotyka popyt (151)
  • Punkt równowagi, czyli wszystko dobre, co si dobrze koczy (151)
  • Przychody a krzywa popytu (153)
  • Sumujemy zyski producentów i konsumentów, czyli sowo o dobrobycie (154)
  • Testujemy wraliwo popytu za pomoc elastycznoci (156)

Rozdzia 10: Konkurencja doskonaa, czyli o czym marz konsumenci (161)

 • Co oznacza, e rynek jest "doskonay" (162)
  • Czym jest konkurencja doskonaa (162)
  • Kiedy mówimy o konkurencji doskonaej (163)
 • Rynki doskonale konkurencyjne w warunkach równowagi (165)
  • Analizujemy stron podaow (165)
  • Doczamy stron popytow (168)
  • Powrót do równowagi w warunkach konkurencji doskonaej (169)
 • Konkurencja doskonaa a kwestia efektywnoci (171)
  • Konkurencja doskonaa to przypadek szczególny (172)
  • Doskonaa konkurencja w (mniej doskonaym) wiecie (173)

CZʦ IV: RYNKI I PRZYPADKI, KIEDY ZAWODZ. CZYM JEST EKONOMIA DOBROBYTU (175)

Rozdzia 11: Uwzgldniamy realia, czyli o oligopolu i konkurencji niedoskonaej (177)

 • Czym jest oligopol (178)
 • Trzy róne modele oligopolu (180)
  • Jak funkcjonuje duopol (180)
  • Model Cournota, czyli konkurencja ilociowa (181)
  • Naladujemy lidera, czyli model Stackelberga (184)
  • Model Bertranda, czyli konkurencja cenowa (186)
  • Produkt i cena w trzech modelach oligopolu (187)
 • Jak wyróni si na tle konkurencji (188)
  • Ograniczanie skutków konkurencji bezporedniej (188)
  • Konkurujemy mark w modelu konkurencji monopolistycznej (190)
  • Jak konkuruj ze sob marki (191)
  • Ile kosztuje rónorodno, czyli konkurencja monopolistyczna oczami konsumentów (192)
  • Teoria medianowego wyborcy, czyli do czego zmierza indywidualizacja (193)

Rozdzia 12: Poznajemy podstawowe twierdzenia ekonomii dobrobytu (195)

 • Dobrobyt a ekonomia dobrobytu (197)
  • Dwie funkcje dobrobytu spoecznego (197)
 • Dlaczego równowaga czstkowa nie wystarcza (198)
  • Podzia dóbr a skrzynka Edgewortha (199)
  • Oceniamy efektywno w rozumieniu Pareto (200)
 • Podstawowe twierdzenia, czyli jak osign optimum Pareto (201)
  • Wystawiamy równowag ogóln na licytacj (201)
  • Dochodzenie do optimum, czyli jak rynki ustalaj ceny na drodze tâttonement (203)
  • Twierdzenie pierwsze: wolny rynek prowadzi do optimum (203)
  • Twierdzenie drugie: optimum Pareto wyznacza stan równowagi (205)
  • Skadamy dwa twierdzenia do kupy, czyli sprawiedliwy podzia a podzia optymalny (206)
  • Dlaczego rynki zmierzaj ku jednej cenie (207)

Rozdzia 13: Gra w monopol (209)

 • Wkraczamy do wiata monopoli (210)
  • Monopol a konkurencja, czyli przypadek znikajcej krzywej poday (210)
  • "To jest moje, wszystko moje... Ha, ha, ha!", czyli mylimy jak monopolista (212)
  • Gdy popyt nie jest elastyczny (215)
 • Koszty zwizane z monopolem (216)
  • Zbdne straty spoeczne (216)
  • Trzy stopnie dyskryminacji cenowej w monopolu (218)
  • Rónicowanie produktu (221)
  • Zabawa z czasem i przestrzeni (221)
 • Monopole a rzeczywisto (222)
  • Jak zoony jest to problem? (222)
  • Jak to widzi wymiar sprawiedliwoci (223)
 • Dziki tobie czuj si jak rasowy monopolista (224)

Rozdzia 14: Kiedy rynek zawodzi. Zanieczyszczenia i parki narodowe (227)

 • Zbyt duo niechcianych rzeczy, czyli o efektach zewntrznych (228)
  • Ograniczanie efektów zewntrznych za pomoc podatków (229)
  • Rekompensata dla osób trzecich jako wynik negocjacji (231)
 • Dobra publiczne, czyli jak zmusi rynek, by dostarcza to, czego nie za bardzo chce (234)
  • Definiujemy dobra przez pryzmat ich dostpnoci (235)
  • Skutki uboczne, korzyci publiczne i róda pochodzenia dóbr publicznych (236)
  • Tragedia wspólnego pastwiska (237)
  • Blokowanie podanych inicjatyw, czyli o tragedii anticommons (239)

Rozdzia 15: Czym nam grozi asymetria informacji (241)

 • Skutki asymetrii informacji (242)
  • Kupujemy cytryny i winie (242)
  • Selekcja negatywna, czyli gdy zakup polisy sygnalizuje ryzyko (244)
 • Jak asymetria informacji wpywa na zmian zachowa (248)
  • Jak sobie radzi z pokusami (249)
  • Asymetria informacji w kontraktach menederskich (250)

CZʦ V: MYLIMY STRATEGICZNIE, CZYLI YCIE TO WIELKA GRA! (253)

Rozdzia 16: Podejmujemy gr z teori ekonomii (255)

 • Jak stworzy gr, czyli o projektowaniu mechanizmów (256)
 • Rozpracowujemy dylemat winia (257)
  • Typowy scenariusz dylematu winia (258)
  • Rozwizujemy dylemat winia za pomoc macierzy wypat (259)
  • Znajdujemy optymalne rozwizanie, czyli o równowadze Nasha (260)
  • Dylemat winia w ekonomii, czyli o problemie karteli (261)
  • Jak unikn dylematu winia (262)
 • Polowanie na jelenie, czyli o grach kooperacyjnych (264)
  • Mechanizm polowania na jelenie (264)
  • Polowanie na jelenie w akcji (266)
 • Jak zirytowa ludzi, czyli o grze w ultimatum (268)
 • Pozbywamy si dylematu, powtarzajc gr (269)
  • Analizujemy gry iteracyjne w formie ekstensywnej (269)
  • Wysyamy zmienne sygnay, czyli o strategiach mieszanych (270)

Rozdzia 17: Równowaga Nasha, czyli kiedy liczy si stabilizacja (273)

 • Nieformalna definicja równowagi Nasha (275)
 • Kiedy równowaga Nasha na pewno istnieje (276)
  • Równowaga Nasha musi istnie w grach opartych na strategiach mieszanych (277)
  • Znajdujemy równowag Nasha przez eliminacj (277)
  • Rozwizujemy gry sekwencyjne metod indukcji wstecznej (278)
 • Równowaga Nasha w ekonomii (280)
  • Toncy brzytwy si chwyta, czyli o sposobach na przetrwanie monopolisty (281)
  • Ekonomiczna analiza spoeczestwa (282)

Rozdzia 18: Wygrywamy aukcje (283)

 • Róne typy aukcji (284)
  • Zorientuj si, w jakiej aukcji bierzesz udzia (284)
  • Jak dobra rodzaj aukcji stosownie do celu (286)
 • Aukcje dla pocztkujcych (287)
  • Model prostej aukcji (288)
  • Licytacja na ostatni chwil, czyli o fenomenie aukcji internetowych (289)
  • Aukcja jako gra (290)
 • Czym jest przeklestwo zwycizcy (291)
  • Aukcja Vickreya jako lek na cae zo (292)
  • Przetargi publiczne a przeklestwo zwycizcy (294)

Rozdzia 19: Zrozumie zagrywki, czyli o sygnaach i grobach (297)

 • Zmieniamy definicj równowagi Nasha, by uwzgldni groby (298)
  • Znajdujemy doskona równowag Nasha metod eliminacji (299)
  • Gra w odstraszanie, czyli szukamy równowagi doskonaej (299)
  • Jak odstraszy konkurentów, czyli przewodnik po ciemnej stronie mocy (301)
  • Sygnalizujemy dobre intencje (302)
 • Odpowiadamy na pozytywne sygnay (303)
  • Analizujemy sygnay przy uyciu modelu (304)
  • Pierwsza posta modelu (304)
  • Znajdujemy równowag w modelu (305)
  • Oceniamy równowag w modelu sygnaów (306)

CZʦ VI: DEKALOGI (309)

Rozdzia 20: Poznajemy dziesiciu gigantów mikroekonomii (311)

 • Alfred Marshall (1842 - 1924) (312)
 • Joseph Alois Schumpeter (1883 - 1950) (312)
 • Gary S. Becker (1930 - 2014) (313)
 • Ronald Coase (1910 - 2013) (314)
 • Elinor Ostrom (1933 - 2012) (315)
 • William Vickrey (1914 - 1996) (316)
 • George Akerlof (ur. 1940) (316)
 • Joseph Stiglitz (ur. 1943) (317)
 • William Baumol (1922 - 2017) (317)
 • Arthur Cecil Pigou (1877 - 1959) (318)

Rozdzia 21: Dziesi najwaniejszych twierdze na wynos (319)

 • Respektowanie wyboru (320)
 • Wycena dóbr - zadanie trudne, ale wykonalne (320)
 • Konkurencja cenowa i konkurencja jakociowa (321)
 • Poszukiwanie unikalnych cech rzeczywistych rynków (322)
 • Pokonanie rynku w dugim okresie jest bardzo trudne (322)
 • wiadomo, e zwykle istnieje potrzeba pójcia na kompromis (323)
 • Spór o rozwizanie prawie idealne (324)
 • Korzystanie z rynku nie zawsze jest darmowe (325)
 • Wiara w to, e konkurencja jest na ogó czym dobrym (326)
 • Wspópraca i organizacja w wiecie (327)

DODATKI (329)

Sowniczek (331)

Skorowidz (339)

Dodaj do koszyka Mikroekonomia dla bystrzaków

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.