reklama - zainteresowany?

Uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Przywództwo, marketing, budżet - Onepress

Uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Przywództwo, marketing, budżet
ebook
Autor: Rafał Drewniak, Agnieszka Goździewska-Nowicka
ISBN: 978-83-7941-571-7
stron: 159, Format: ebook
Data wydania: 2017-01-01
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 36,55 zł (poprzednio: 43,00 zł)
Oszczędzasz: 15% (-6,45 zł)

Dodaj do koszyka Uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Przywództwo, marketing, budżet

Tagi: Ekonomia | Finanse | Marketing

Książka "Uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw - Przywództwo, marketing, budżet" - stanowi zbiór zagadnień dotyczących funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dokonując analizy problemów tego sektora oraz dostrzegając perspektywy jego rozwoju, należy stwierdzić, że stwarza on znaczącą szansę na zwiększenie zatrudnienia, poprawienie dynamiki eksportu, a przede wszystkim na skuteczne konkurowanie polskiej gospodarki na rynku europejskim.

W publikacji szczegółowej analizie poddano:
o determinanty funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
o rolę przywództwa i umiejętność budowania zaangażowania pracowników,
o specyfikę działalności marketingowej i budowania wartości marki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,
o prowadzenie sprawozdawczości finansowej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,
o kompetencje z zakresu finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw z wybranych projektów Unii Europejskiej.

Dodaj do koszyka Uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Przywództwo, marketing, budżet

 

Osoby które kupowały "Uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Przywództwo, marketing, budżet", wybierały także:

  • Praca jako narzędzie realizacji ludzkich ambicji
  • Mikroekonomia dla bystrzaków
  • Stwórz jednorożca. Od idei po startup wart miliony. Wydanie II rozszerzone
  • Bezpiecznie już było. Jak żyć w świecie sieci, terrorystów i ciągłej niepewności
  • Ekonomia dla bystrzaków. Wydanie III

Dodaj do koszyka Uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Przywództwo, marketing, budżet

Spis treści

Uwarunkowania dziaalnoci maych i rednich przedsibiorstw. Przywdztwo, marketing, budet eBook -- spis treci

Wstp 9

Rozdzia 1
Rozwj i znaczenie sektora maych i rednich przedsibiorstw 11
1.1. Pojcie i kryteria klasyfikacji maych i rednich przedsibiorstw 11
1.2. Rola maych i rednich przedsibiorstw w gospodarce pastwa 14
1.3. Stymulatory rozwoju maych i rednich przedsibiorstw 17
1.4. Bariery wzrostu maych i rednich przedsibiorstw 21
1.5. Ocena dziaalnoci sektora MP w Polsce w latach 2014-2015 26

Rozdzia 2
Rola przywdztwa i budowanie zaangaowania pracownikw w maych i rednich przedsibiorstwach 31
2.1. Pojcie i istota przywdztwa w zarzdzaniu organizacj 31
2.2. Wybrane modele przywdztwa 35
2.2.1. Teoria uwarunkowa F. Fiedlera 35
2.2.2. Koncepcja "drogi do celu" 37
2.2.3. Model bazujcy na umiejtnociach 38
2.2.4. Przywdztwo charyzmatyczne 40
2.2.5. Przywdztwo spoecznie odpowiedzialne 42
2.2.6. Sytuacyjny model przywdztwa wedug Herseya i Blancharda 44
2.3. Zaangaowanie pracownikw w MP 48
2.3.1. Informacje wstpne 48
2.3.2. Pojcie i rodzaj pracownikw wiedzy 50
2.3.3. Istota i zakres zaangaowania organizacyjnego 53
2.3.4. Uwarunkowania zaangaowania pracownikw wiedzy 56

Rozdzia 3
Zarzdzanie marketingowe maym i rednim przedsibiorstwem 61
3.1. Istota dziaalnoci marketingowej 61
3.1.1. Pojcie i ewolucja marketingu 61
3.1.2. Funkcje marketingu 65
3.1.3. Tradycyjne i nowoczesne ujcie marketingu 66
3.2. Zarzdzanie marketingowe przedsibiorcy 69
3.3. Znaczenie marketingu dla konsumenta 72
3.4. Wybr rynku i produktu przez mae i rednie przedsibiorstwa 75
3.4.1. Analiza rynku - wybr rynku docelowego 75
3.4.2. Ksztatowanie struktury asortymentu maego i redniego przedsibiorstwa 77

Rozdzia 4
Znaczenie marki w budowaniu pozycji rynkowej maego i redniego przedsibiorstwa 83
4.1. Definicje i funkcje marki 83
4.2. Klasyfikacja marek 86
4.3. Cykl ycia marki 89
4.4. Budowanie wartoci oraz kapitau marki maego i redniego przedsibiorstwa 92
4.5. Atrybuty marki wpywajce na wybory dokonywane przez konsumentw 95
4.5.1. Postrzeganie jakoci przez konsumentw 95
4.5.2. Lojalno konsumentw wobec marki 98

Rozdzia 5
Sprawozdawczo finansowa mikro, maych i rednich podmiotw gospodarczych a proces cyfryzacji w rachunkowoci 103
5.1. Rola i znaczenie informacji finansowej w funkcjonowaniu przedsibiorstw 103
5.2. Charakterystyka sprawozda finansowych w mikro, maych i rednich przedsibiorstwach 104
5.3. Ocena wykorzystania informacji finansowych stosowanych przez mikro, mae i rednie przedsibiorstwa 112
5.4. Technologie informacyjne w rachunkowoci 113
5.5. Korzyci i zagroenia zwizane z wdroeniem procesu cyfryzacji 118

Rozdzia 6
Finansowanie projektw z sektora maych i rednich przedsibiorstw z funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020 123
6.1. Zasady finansowania w okresie programowania 2014-2020 123
6.2. Rodzaje projektw w sektorze maych i rednich przedsibiorstw 130
6.3. Sektor maych i rednich przedsibiorstw w krajowych i regionalnych programach operacyjnych 135
6.3.1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwj (PO IR) 135
6.3.2. Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) 138
6.3.3. Regionalne Programy Operacyjne 140

Bibliografia 147
Spis tabel 155
Spis rysunkw 156
O Autorach 157

Dodaj do koszyka Uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Przywództwo, marketing, budżet

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.