reklama - zainteresowany?

Szara strefa gospodarki. Determinanty i mechanizmy kształtowania - Onepress

Szara strefa gospodarki. Determinanty i mechanizmy kształtowania
ebook
Autor: Paulina Malaczewska
ISBN: 978-83-8142-230-7
stron: 224, Format: ebook
Data wydania: 2019-03-22
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 19,08 zł (poprzednio: 22,45 zł)
Oszczędzasz: 15% (-3,37 zł)

Dodaj do koszyka Szara strefa gospodarki. Determinanty i mechanizmy kształtowania

Tagi: Ekonomia

W publikacji dokonano  analizy zjawiska szarej strefy, jej wielkości i zmian strukturalnych pod kątem długookresowych determinant oraz mechanizmów kształtowania. W tym celu skonstruowano autorskie modele matematyczne zatrudnienia nierejestrowanego i produkcji ukrytej z wykorzystaniem narzędzi teorii gier. Modele te zostały szczegółowo przeanalizowane pod względem teoretycznych własności matematycznych i ekonomicznych. Ponadto przeprowadzono na nich przykładowe badania empiryczne i analizy scenariuszowe na podstawie danych statystycznych dotyczących polskiej gospodarki. Dzięki zastosowanym metodom możliwe było również wskazanie rekomendacji dla polityki gospodarczej i społecznej, a także zbadanie efektywności jej instrumentów wpływających na wielkość szarej strefy.

Monografia adresowana jest głównie do specjalistów, badaczy zjawiska szarej strefy, praktyków gospodarczych, studentów kierunków ekonomicznych oraz osób zainteresowanych polityką gospodarczą.

Dodaj do koszyka Szara strefa gospodarki. Determinanty i mechanizmy kształtowania

 

Osoby które kupowały "Szara strefa gospodarki. Determinanty i mechanizmy kształtowania", wybierały także:

 • Projekty restrukturyzacyjne
 • Rozw
 • Metody ilo
 • ABC wsp
 • Mikroekonomia dla bystrzaków

Dodaj do koszyka Szara strefa gospodarki. Determinanty i mechanizmy kształtowania

Spis treści

Szara strefa gospodarki. Determinanty i mechanizmy ksztatowania eBook -- spis treci

Wstp 9

 

Rozdzia 1. Charakterystyka szarej strefy gospodarki 13

  1. Definicja szarej strefy gospodarki 13
  2. Metody pomiaru szarej strefy 22
  3. Przegld bada nad determinantami szarej strefy 30
   1. Obcienia podatkowe i parapodatkowe 35
   2. Biurokracja oraz regulacje prawa pracy 38
   3. Korupcja 39
   4. Jako instytucji publicznych 41
   5. Dziaanie organów kontrolnych i wysoko kary 42
   6. Tax morale spoeczestwa 43
   7. Stopa bezrobocia oraz transfery spoeczne 45
   8. Nierównoci pacowe 46
   9. Inne 47
  4. Uwagi kocowe 49

 

Rozdzia 2. Przegld wybranych teoretycznych modeli szarej strefy gospodarki 51

  1. Wprowadzenie 51
  2. Gra pomidzy urzdnikiem i przedsibiorc – Bilotkach (2006) 52
  3. Szara strefa jako efekt konkurencji midzy rzdem i mafi – Johnson i in. (1997) 55
  4. Zwizek midzy korupcj (biurokracj) i szar stref – Friedman i in. (2000) 58
  5. Pogbiona analiza zwizku korupcji i szarej strefy – Choi, Thum (2005) 62
  6. Rola rynków kapitaowych w ksztatowaniu zjawiska szarej strefy – Beloded (2005) 67
  7. Rola organów kontroli w ksztatowaniu si szarej strefy – Jdrzejowicz (1995) 70
  8. Kapitaochonno i pracochonno produkcji w szarej strefie – Ihrig, Moe (2004) 72
  9. Oddziaywanie regulacji rodowiskowych na wielko produkcji ukrytej – Biswas i in. (2012) 75
  10. Model klasy DSGE z uwzgldnieniem szarej strefy gospodarki – Orsi i in. (2014) 78
  11. Wnioski i podsumowanie 83

 

Rozdzia 3. Modele teoretyczne ksztatowania si szarej strefy gospodarki 85

  1. Wprowadzenie 85
  2. Model pracy nierejestrowanej 88
   1. Zaoenia ogólne 88
   2. Rzd 88
   3. Typowe gospodarstwo domowe 90
   4. Ksztat funkcji P i S 94
   5. Rozwizanie zadania optymalizacyjnego z konkretnymi postaciami funkcyjnymi P i S 98
    1. Rozwizanie zadania optymalizacyjnego – krok 1 100
    2. Rozwizanie zadania optymalizacyjnego – krok 2 101
    3. Rozwizanie zadania optymalizacyjnego – krok 3 i 4 106
   6. Analiza wraliwoci stanu równowagi Nasha 108
  3. Model produkcji nierejestrowanej 114
   1. Zaoenia ogólne 114
   2. Rzd 115
   3. Typowe przedsibiorstwo 118
   4. Rozwizanie zadania optymalizacyjnego 121
    1. Rozwizanie zadania optymalizacyjnego – krok 1 123
    2. Rozwizanie zadania optymalizacyjnego – krok 2 124
    3. Rozwizanie zadania optymalizacyjnego – krok 3 i 4 128
   5. Analiza wraliwoci stanu równowagi Nasha 131
  4. Uwagi kocowe 138

 

Rozdzia 4. Kalibracja parametrów modelu pracy nierejestrowanej i modelu produkcji ukrytej 139

  1. Wprowadzenie 139
  2. Dane dotyczce modelu pracy nierejestrowanej 140
   1. Rozmiary pracy nierejestrowanej 141
   2. Stopa podatkowa 142
   3. Wynagrodzenie w sferze oficjalnej 143
   4. Wynagrodzenie w szarej strefie 144
   5. Efektywno organów kontroli 147
   6. Grzywna za prac nierejestrowan 148
   7. Stopa biurokratyczna 150
   8. Tax morale spoeczestwa 151
   9. Efektywno rzdu 153
   10. Stopie demokratycznoci rzdu 155
  3. Kalibracja wartoci pozostaych parametrów modelu pracy nierejestrowanej 157
  4. Dane dotyczce modelu produkcji nierejestrowanej 160
   1. Rozmiary produkcji ukrytej 161
   2. Opodatkowanie zysku przedsibiorstw 162
   3. czny zysk przedsibiorstw z dziaalnoci produkcyjnej 163
   4. Efektywno organów kontroli 164
   5. Grzywna za produkcj ukryt 165
   6. Udzia uczciwych urzdników w gospodarce 166
   7. Stopa biurokratyczna 168
   8. Efektywno rzdu 168
   9. Stopie demokratycznoci rzdu 168
   10. Wysoko apówki w szarej strefie i strefie oficjalnej gospodarki 168
  5. Kalibracja wartoci pozostaych parametrów modelu produkcji ukrytej 170
  6. Podsumowanie 174

 

Rozdzia 5. Analizy scenariuszowe dla polskiej gospodarki 175

  1. Wprowadzenie 175
  2. Analiza wraliwoci modelu pracy nierejestrowanej 176
  3. Analiza wraliwoci modelu produkcji nierejestrowanej 180
  4. Analizy scenariuszowe 184
   1. Scenariusz 1 – rozwizania francuskie 185
   2. Scenariusz 2 – rozwizania duskie 187
   3. Scenariusz 3 – strategia oparta na teorii neoliberalnej 188
   4. Scenariusz 4 – strategia wikszej kontroli 190
   5. Scenariusz 5 – strategia efektywnego pastwa 192
  5. Podsumowanie i wnioski 194

 

Zakoczenie 197

Bibliografia 203

Zaczniki 211

Spis tabel i rysunków 221

Dodaj do koszyka Szara strefa gospodarki. Determinanty i mechanizmy kształtowania

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2023 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.