reklama - zainteresowany?

Regionalizacja demograficzna. Wybrane metody i ich aplikacje - Onepress

Regionalizacja demograficzna. Wybrane metody i ich aplikacje
ebook
Autor: Anna Majdzińska
ISBN: 978-8-3808-8358-1
stron: 224, Format: ebook
Data wydania: 2017-05-18
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 19,08 zł (poprzednio: 22,45 zł)
Oszczędzasz: 15% (-3,37 zł)

Dodaj do koszyka Regionalizacja demograficzna. Wybrane metody i ich aplikacje

Tagi: Ekonomia

Publikacja dotyczy regionalizacji demograficznej, mającej na celu wyodrębnienie obszarów jednorodnych z punktu widzenia charakterystyk ludnościowych. Jest próbą syntezy dotychczas stosowanych metod regionalizacyjnych. Zawiera także propozycje autorki w zakresie modyfikacji niektórych procedur oraz adaptacji metod wielocechowej analizy porównawczej dla celów delimitacji regionów demograficznych. W monografii zaprezentowano również efekty regionalizacji demograficznej obszarów Polski i Europy na początku pierwszej i drugiej dekady XXI w., przy wykorzystaniu proponowanych metod.

Książka adresowana jest do studentów, naukowców, pracowników administracji publicznej i samorządowej zainteresowanych przestrzennym ujęciem kwestii społecznych i ekonomicznych, w tym demograficznych.

Dodaj do koszyka Regionalizacja demograficzna. Wybrane metody i ich aplikacje

 

Osoby które kupowały "Regionalizacja demograficzna. Wybrane metody i ich aplikacje", wybierały także:

 • Kapitalizm interesariuszy. Globalna gospodarka a post
 • Stwórz jednorożca. Od idei po startup wart miliony. Wydanie II rozszerzone
 • Ekonomia dla bystrzaków. Wydanie III
 • Mikroekonomia dla bystrzaków
 • Oszukaj mnie, jeśli potrafisz. Proste sposoby przechytrzenia współczesnych kanciarzy

Dodaj do koszyka Regionalizacja demograficzna. Wybrane metody i ich aplikacje

Spis treści

Regionalizacja demograficzna. Wybrane metody i ich aplikacje eBook -- spis treci

Wstp 7

 

Rozdzia I. Metody klasyfikacji i regionalizacji 11

  1. Wprowadzenie. Podstawowe pojcia 11
  2. Podstawy metodologiczne 19
   1. Dobór zmiennych diagnostycznych 22
   2. Metody transformacji zmiennych diagnostycznych 23
   3. Miary odlegoci obiektów 25
  3. Procedury klasyfikacji obiektów 28
   1. Metody porzdkowania liniowego obiektów oraz ich grupowania 29
   2. Metody nieliniowego porzdkowania i grupowania obiektów 34
   3. Klasyfikacja obiektów z punktu widzenia natenia zmian (dynamiki) zjawiska w czasie 39
   4. Autokorelacja przestrzenna 41
   5. Graficzne metody klasyfikacji i grupowania obiektów 44
  4. Metody delimitacji regionów demograficznych 46
   1. Geneza bada regionalizacyjnych w demografii 46
   2. Charakterystyka dotychczas prowadzonych bada 51
   3. Dotychczas stosowane procedury regionalizacji 59
   4. Adaptacja wybranych metod wielocechowej analizy porównawczej oraz wasne propozycje procedur przydatnych dla celów regionalizacji demograficznej 64
   5. Ocena rezultatów klasyfikacji i regionalizacji 68

 

Rozdzia II. Charakterystyka demograficzna obszarów Europy, ze szczególnym uwzgldnieniem Polski 75

  1. Charakterystyka krajów europejskich z punktu widzenia struktur demograficznych 76
   1. Struktura ludnoci wedug pci 76
   2. Struktura ludnoci wedug wieku 77
  2. Wybrane charakterystyki demograficzne obszarów Polski 83
   1. Ocena sytuacji z punktu widzenia struktur demograficznych 83
   2. Ocena sytuacji z punktu widzenia procesów ludnociowych 92
  3. Obraz sytuacji pod wzgldem struktur i procesów ludnociowych w krajach europejskich i w Polsce w 2014 r. 100

 

Rozdzia III. Zastosowanie wybranych metod w delimitacji regionów demograficznych w Europie, ze szczególnym uwzgldnieniem Polski 105

  1. Przykady typologii i regionalizacji obszarów Europy z punktu widzenia struktury wieku ludnoci 106
  2. Przykady typologii i regionalizacji obszarów Polski 123
 1. Klasyfikacje obszarów Polski z punktu widzenia struktury wieku ludnoci 123
 2. Dynamika struktur wieku populacji w latach 2002–2012 142
   1. Klasyfikacje przestrzenne Polski z punktu widzenia ekonomicznych nastpstw zmian w strukturze wieku populacji 147
   2. Wewntrzregionalne zrónicowanie sytuacji w zakresie struktury wieku populacji 153
   3. Zrónicowanie struktury wieku ludnoci w powiatach i gminach województwa ódzkiego 156
   4. Klasyfikacje przestrzenne Polski z punktu widzenia potencjau ludnociowego 163

 

Podsumowanie 177

Bibliografia 181

Spis rysunków 193

Spis tabel 197

Aneks 200

Dodaj do koszyka Regionalizacja demograficzna. Wybrane metody i ich aplikacje

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.