reklama - zainteresowany?

Rachunkowo - Onepress

Rachunkowo
ebook
Autor: Aldona Uzi
ISBN: 978-83-7941-496-3
stron: 215, Format: ebook
Data wydania: 2013-01-01
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 39,95 zł (poprzednio: 46,45 zł)
Oszczędzasz: 14% (-6,50 zł)

Dodaj do koszyka Rachunkowo

Tagi: Ekonomia | Finanse

Kolejny tom Prac Naukowych M

Dodaj do koszyka Rachunkowo

 

Osoby które kupowały "Rachunkowo", wybierały także:

  • Projekty restrukturyzacyjne
  • Rozw
  • Metody ilo
  • ABC wsp
  • Mikroekonomia dla bystrzakĂłw

Dodaj do koszyka Rachunkowo

Spis treści

Rachunkowość, finanse, bankowość. Zainteresowania młodego pokolenia. Tom 2 eBook -- spis treści

Wprowadzenie 7

Część I
Rachunkowość

1. Rachunkowość kreatywna a agresywna - czyli jaka? - Angelika Berent 15
1.1. Czym jest rachunkowość? 15
1.2. Rachunkowość kreatywna - czyli pozytywne aspekty rachunkowości 18
1.3. Rachunkowość agresywna - czyli negatywny aspekt rachunkowości 19
Streszczenie/Summary 20
Bibliografia 21

2. Rezerwy jako narzędzie manipulacji wynikiem finansowym - Katarzyna Klepek, Marlena Krawczyk 23
2.1. Istota i pojęcie rezerw 24
2.2.1. Cel i zasady tworzenia rezerw 24
2.2.2. Pojęcie rezerw w rachunkowości 25
2.2. Metody manipulacji wyniku finansowego rezerwami 27
2.2.1. "Big bath charges" - "Wielka kąpiel kosztowa" 27
2.2.2. "Cookie jar reserves" - "Tworzenie fikcyjnych rezerw" 29
2.2.3. "Creative Acquisition Accounting" - "Kreatywna księgowość przejęć" 30
2.2.4. "Income smoothing" - "Wygładzanie zysków" 31
Streszczenie/Summary 33
Bibliografia 34

3. Zestawienie informacji o segmentach działalności według MSR 14 i MSSF 8 - Natalia Lorkowska 37
3.1. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 14 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności 38
3.1.1. Wymagania MSR 14 38
3.1.2. Segmenty działalności zgodnie z wymogami MSR 14 38
3.2. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 8 Segmenty Operacyjne 39
3.3. Porównanie danych o segmentach działalności według MSR 14 i MSSF 8 40
3.4. Prezentacja i ujawnianie informacji odnośnie segmentów działalności na przykładzie Grupy Kapitałowej Agora 42
3.4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 42
3.4.2. Wyodrębnienie segmentów zgodnie z wymogami MSR 14 43
3.4.3. Ujawnianie informacji objętych obowiązkiem sprawozdawczym zgodnie z MSSF 8 45
3.4.3.1. Segment Prasa Codzienna 45
3.4.3.2. Segment Internet 47
3.4.3.3. Segment Czasopisma 49
3.4.3.4. Segment Reklama Zewnętrzna 50
3.4.3.5. Segment Radio 51
3.4.3.6. Segment Kino 53
Streszczenie/Summary 54
Bibliografia 54

4. Sposób uzyskania tytułu biegłego rewidenta w Polsce - porównanie wymogów KIBR oraz ACCA - Katarzyna Krygiel, Marta Mazew­ska 57
4.1. Istota zawodu biegłego rewidenta 57
4.2. Droga to uzyskania tytułu biegłego rewidenta 59
4.2.1. Postępowanie kwalifikacyjne dokonywane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów 59
4.2.2. Postępowanie kwalifikacyjne dokonywane przez ACCA 61
Streszczenie/Summary 66
Bibliografia 66

5. Prestiż zawodów w dziedzinie rachunkowości w opinii studentów kierunków ekonomicznych - przyczynek do dalszych badań - Da­niel Wieteski, Urszula Wolszon 69
5.1. Metodyka badania i opis grupy badawczej 72
5.2. Wyniki badań 75
Streszczenie/Summary 84
Bibliografia 85

Część II
Finanse przedsiębiorstw i analiza finansowa

6. Koszt kapitału własnego spółek niegiełdowych - Szymon Stereńczak 89
6.1. Tradycyjne modele wyznaczania kosztu kapitału własnego 89
6.1.1. Koszt zatrzymanych zysków 90
6.1.2. Koszt kapitału akcyjnego uprzywilejowanego 91
6.1.3. Koszt zwykłego kapitału akcyjnego 91
6.1.4. Koszt kapitału własnego pochodzącego z nowej emisji 93
6.2. Istota miar wrażliwości 94
6.2.1. Współczynnik beta 94
6.2.2. Stopień dźwigni operacyjnej, finansowej i łącznej 96
6.3. Wspomaganie operacyjne i finansowe a współczynnik beta 98
Streszczenie/Summary 101
Bibliografia 102

7. Rola modelu Du Ponta w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw - Marlena Trzaska 103
7.1. Analiza finansowa w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw 104
7.2. ROE - wskaźnik zyskowności kapitału własnego 106
7.3. Analiza finansowa metodą Du Ponta 106
7.3.1. Zastosowanie oraz znaczenie modelu Du Ponta 107
7.3.2. Schemat modelu oraz analityka wskaźnika ROE 107
7.4. Analiza modelu Du Ponta dla Grupy Żywiec SA 109
Streszczenie/Summary 113
Bibliografia 114

8. Controlling jako innowacyjna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem - Robert Parzonko 115
8.1. Historia controllingu 115
8.2. Pojęcie controllingu 117
8.3. Funkcje controllingu 119
8.4. Rodzaje controllingu 121
8.5. Studium przypadków 122
8.5.1. Controlling w przedsiębiorstwie Osadkowski SA 122
8.5.2. Controlling w przedsiębiorstwie LUMAG sp. z o.o. 123
8.5.3. Controlling w Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o. (TMMP) 125
Streszczenie/Summary 127
Bibliografia 127

9. Wykorzystanie analizy rentowności do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa - Beata Lewicka, Kamil Mazurkie­wicz 129
9.1. Wynik memoriałowy a wynik kasowy 130
9.2. Statyczna analiza rentowności przedsiębiorstwa 131
9.3. Dynamiczna analiza rentowności przedsiębiorstwa 133
9.4. Analiza rentowności przedsiębiorstwa LW Bogdanka SA w okresie 2009-2011 135
Streszczenie/Summary 137
Bibliografia 137

10. Gry ekonomiczne i ich wykorzystanie - wybrane przykłady - Arkadiusz Markowski, Konrad Mazurek, Łukasz Pietralczyk 139
10.1. Istota gier ekonomicznych i wybrane przykłady 139
10.2. Gry jako narzędzie edukacyjne 142
Streszczenie/Summary 147
Bibliografia 147

11. Znaczenie motywacji w przedsiębiorstwie - Oliwia Katarzyna Górska 149
11.1. Początki i rozwój zjawiska motywacji 151
11.1.1. Ogólne nakreślenie problemu motywacji 151
11.1.1.1. Model tradycyjny 152
11.1.1.2. Model stosunków współdziałania 152
11.1.1.3. Model zasobów ludzkich 153
11.1.2. Naukowe podejścia do terminu motywacja 153
11.1.2.1. Teorie treści 153
11.1.2.2. Teorie procesu 154
11.1.2.3. Teorie wzmocnienia 154
11.1.3. Motywacja wśród pracowników 154
11.1.4. Systemy motywacyjne wśród pracowników 155
11.2. Współczesne systemy motywacyjne 155
11.2.1. Współczesne systemy wdrażania motywacji 155
11.2.2. Przyczyny stosowania motywacji w pracy 157
11.2.3. Różnice w postrzeganiu i stosowaniu motywacji przed XIX wiekiem i współcześnie 158
11.3. Badania prowadzone nad zagadnieniem 159
11.3.1. Przykładowe badania dotyczące teorii motywacji 159
11.3.2. Zastosowanie 161
Streszczenie/Summary 163
Bibliografia 163

Część III
Finanse publiczne i bankowość

12. Dłużne papiery wartościowe na polskim rynku finansowym - Katarzyna Pałucha, Aleksandra Rojek 167
12.1. Instrumenty finansowe i ich klasyfikacja 167
12.1.1. Obligacje Skarbu Państwa 169
12.1.2. Bony skarbowe 170
12.1.3. Krótkoterminowe papiery dłużne (KPD) 171
12.1.4. Bon pieniężny 172
12.1.5. Obligacje przedsiębiorstw 174
12.1.6. Obligacje samorządowe 175
12.2. Giełda Papierów Wartościowych 176
Streszczenie/Summary 177
Bibliografia 178

13. Bazylea III a polski sektor bankowy - Mateusz Kuklo 179
13.1. Nowa, lepsza (?) umowa kapitałowa, czyli Basel Accord III 179
13.1.1. Definicja kapitału regulacyjnego 180
13.1.2. Bufory kapitałowe 181
13.1.3. Wzmocnienie współczynnika wypłacalności 183
13.2. Regulacje Basel III a polski sektor bankowy 185
Streszczenie/Summary 192
Bibliografia 193

14. Tradycyjne a nowoczesne formy płatności. Korzyści i zagrożenia nowych technologii - Edyta Król, Anna Mickiewicz 195
14.1. Formy płatności 195
14.1.1. Forma gotówkowa pieniądza 196
14.1.2. Formy bezgotówkowe 196
14.1.3. Pieniądz elektroniczny 198
14.2. Korzyści i zagrożenia 204
14.2.1. Forma gotówkowa i bezgotówkowa pieniądza 204
14.2.2. Pieniądz elektroniczny 205
14.3. Ocena form płatności 206
14.4. Przyszłość 210
Streszczenie/Summary 212
Bibliografia 214

Dodaj do koszyka Rachunkowo

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2023 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.