reklama - zainteresowany?

Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce - Onepress

Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce
ebook
Autor: Piotr Krajewski
ISBN: 978-8-3796-9237-8
stron: 244, Format: ebook
Data wydania: 2014-07-10
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 16,97 zł (poprzednio: 19,73 zł)
Oszczędzasz: 14% (-2,76 zł)

Dodaj do koszyka Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce

Tagi: Ekonomia | Finanse

Na świecie następuje drastyczne przewartościowanie ugruntowanych w przeszłości ocen dotyczących polityki fiskalnej. Część krajów wysoko rozwiniętych zaangażowała się w radykalne programy keynesistowskiego stymulowania gospodarki, o skali jeszcze kilka lat temu zupełnie niewyobrażalnej. W takiej sytuacji szczególnie ciekawe stają się badania dotyczące polityki fiskalnej prowadzonej przez Polskę.
Głównym celem badawczym było oszacowanie siły podażowego oraz popytowego oddziaływania polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce. Podjęta analiza dotyczy skutków polityki fiskalnej w ramach cyklu koniunkturalnego. Nie uwzględnia efektów długookresowych, w tym możliwego wpływu polityki fiskalnej na kształtowanie się postępu technicznego.
W publikacji poddano weryfikacji następujące hipotezy, dotyczące oddziaływania polityki fiskalnej w polskiej gospodarce:
1) wydatki rządowe silniej wpływają na wahania PKB niż zmiany stóp podatkowych;
2) popytowe oddziaływanie wydatków rządowych na fluktuacje PKB jest silniejsze niż ich oddziaływanie podażowe;
3) zmiany stóp podatkowych wpływają na kształtowanie się fluktuacji produkcji w większym stopniu poprzez efekty podażowe niż popytowe;
4) prowadzona w Polsce polityka fiskalna ma charakter antycykliczny.

Dodaj do koszyka Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce

 

Osoby które kupowały "Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce", wybierały także:

  • Projekty restrukturyzacyjne
  • Rozw
  • Metody ilo
  • ABC wsp
  • Zaburzony umys

Dodaj do koszyka Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce

Spis treści

Oddziaywanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce eBook -- spis treci

Wstp 5
1. Mechanizmy podaowego oddziaywania polityki fiskalnej na gospodark w modelach realnego cyklu koniunkturalnego 11
Wprowadzenie 11
1.1. Ogólna charakterystyka modeli realnego cyklu koniunkturalnego 12
1.2. Teoretyczne implikacje wprowadzenia polityki fiskalnej do modelu realnego cyklu koniunkturalnego 18
1.3. Wpyw stochastycznych zmian wydatków rzdowych 31
1.4. Oddziaywanie deterministycznych zmian w polityce fiskalnej 35
1.5. Analiza niezryczatowanych podatków nakadanych na czynniki produkcji 44
Podsumowanie 50
2. Popytowe efekty polityki fiskalnej na gruncie nowej ekonomii keynesistowskiej 53
Wprowadzenie 53
2.1. Ogólna charakterystyka modeli nowej ekonomii keynesistowskiej 55
2.2. Polityka fiskalna przy wystpowaniu sztywnoci nominalnych cen 60
2.3. Oddziaywanie wydatków rzdowych w warunkach sztywnoci nominalnych pac 65
2.4. Polityka fiskalna przy wystpowaniu przyzwyczaje konsumpcyjnych 69
2.5. Implikacje wystpowania gospodarstw niericardiaskich 73
Podsumowanie 80
3. Ocena podaowych skutków szoków fiskalnych na podstawie modelu realnego cyklu koniunkturalnego dla gospodarki polskiej 83
Wprowadzenie 83
3.1. Zaoenia i parametry modelu 84
3.2. Podaowe efekty zwikszenia wydatków rzdowych 90
3.3. Skutki zmian stóp podatkowych 98
3.4. Oddziaywanie wydatków rzdowych finansowanych podatkami zalenymi od dochodu 104
Podsumowanie 106
4. Oddziaywanie wydatków rzdowych i podatków na wahania koniunktury w Polsce w wietle modelu nowokeynesistowskiego 109
Wprowadzenie 109
4.1. Zaoenia modelu 110
4.2. Metoda i wyniki estymacji parametrów 125
4.3. Skutki zwikszenia wydatków rzdowych w sytuacji wystpowania sztywnoci nominalnych 131
4.4. Oddziaywanie szoków dotyczcych podatków niezryczatowanych 138
4.5. Wpyw wydatków rzdowych finansowanych podatkami zalenymi od dochodu 141
Podsumowanie 144
5. Wpyw aktywnej i pasywnej polityki fiskalnej na przebieg cyklu koniunkturalnego w gospodarce polskiej 147
Wprowadzenie 147
5.1. Ogólna charakterystyka aktywnej i pasywnej polityki fiskalnej 148
5.2. Metody wyodrbniania deficytu strukturalnego i cyklicznego 152
5.3. Komponenty cykliczne dochodów oraz wydatków publicznych 156
5.4. Wpyw aktywnej polityki fiskalnej na przebieg fluktuacji gospodarczych w Polsce 170
5.5. Skuteczno automatycznych stabilizatorów i metody jej zwikszenia 177
Podsumowanie 182
Zakoczenie 185
Literatura 191
Spis symboli 207
Od redakcji 213

Dodaj do koszyka Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2023 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.