reklama - zainteresowany?

Finanse szpitali w Polsce. Strategie płynności - Onepress

Finanse szpitali w Polsce. Strategie płynności
ebook
Autor: Bartłomiej Krzeczewski
ISBN: 978-83-822-0156-7
stron: 224, Format: ebook
Data wydania: 2020-10-13
Księgarnia: Onepress

Nakład wyczerpany

Tagi: Ekonomia | Finanse | Rachunkowość

Publikacja jest poświęcona problematyce zarządzania płynnością finansową w polskich szpitalach i znaczeniu tego procesu dla uzyskiwanej rentowności. Utrzymywanie płynności finansowej na odpowiednim poziomie stanowi ważny cel w funkcjonowaniu każdej organizacji – w tym również szpitali. W monografii poruszane są kwestie związane ze specyfiką i problemami działalności szpitali w Polsce, a także z funkcjonowaniem polskiego systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem sektora szpitali. Ponadto zostały tu przedstawione strategie zarządzania płynnością finansową stosowane przez wybrane placówki szpitalne.

Określenie strategii płynności finansowej oraz ukazanie zależności pomiędzy płynnością finansową a rentownością w badanych placówkach umożliwiło wyprowadzenie istotnych wniosków, pozwalających na wyznaczenie kierunków doskonalenia w sferze zarządzania finansowego w polskich szpitalach. Konkluzje te mogą przyczynić się do ustalenia rekomendacji dla polityki finansowej stosowanej przez wspomniane podmioty.

Treść książki może zainteresować pracowników naukowych zajmujących się problematyką funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i placówek zdrowotnych, pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za kształtowanie polityki zdrowotnej, kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia, jak również studentów i słuchaczy studiów z zakresu zarządzania finansami w systemie opieki zdrowotnej.

 

Zobacz także:

  • Projekty restrukturyzacyjne
  • Rozw
  • Metody ilo
  • ABC wsp
  • Mikroekonomia dla bystrzaków

Spis treści

Finanse szpitali w Polsce. Strategie pynnoci eBook -- spis treci

Wstp    7

 

Rozdzia 1. Funkcjonowanie polskiego systemu ochrony zdrowia (w latach 2005-2014)  13

1.1. Róne modele finansowania ochrony zdrowia     13

1.2. Podstawowe rodzaje wiadcze zdrowotnych i wysoko ich finansowania  15

1.3. Reformy polskiego systemu ochrony zdrowia i szpitalnictwa            23

1.4. Model finansowania polskiego systemu ochrony zdrowia – charakterystyka finansowa i próba klasyfikacji          33

1.4.1. Charakterystyka finansowa systemu ochrony zdrowia w Polsce   33

1.4.2. Próba klasyfikacji systemu ochrony zdrowia w Polsce     40

1.5. Podsumowanie            42

 

Rozdzia 2. Specyfika i problemy dziaalnoci polskich szpitali   45

2.1. Szpital w kontekcie dziaalnoci przedsibiorstwa             45

2.2. Charakterystyka sektora polskich szpitali               55

2.3. Sprawozdawczo oraz polityka finansowa w polskich szpitalach     62

2.4. Sposoby finansowania wiadcze zdrowotnych w szpitalu 66

2.5. Specyfika i problematyka zarzdzania szpitalem   73

2.6. Podsumowanie            77

 

Rozdzia 3. Znaczenie i istota pynnoci finansowej w zarzdzaniu finansami szpitala         79

3.1. Sposoby ujmowania pynnoci finansowej             80

3.2. Sposoby pomiaru pynnoci finansowej 84

3.3. Kapita obrotowy netto jako przedmiot zarzdzania pynnoci finansow    92

3.4. Podstawowe strategie zarzdzania pynnoci finansow  94

3.5. Zaleno pomidzy pynnoci finansow a rentownoci               98

3.6. Pynno finansowa w wietle bada w sektorze szpitali    108

3.7. Podsumowanie            116

 

Rozdzia 4. Okrelenie strategii pynnoci finansowej oraz wpywu pynnoci finansowej na rentowno polskich szpitali w latach 2005–2014      119

4.1. Opis przedmiotu badania i wykorzystanych danych oraz metod      119

4.1.1. Przedmiot badania i opis próby            119

4.1.2. Opis metod               123

4.1.2.1. Metody statystyczne            123

4.1.2.2. Metody ekonometryczne   125

4.2. Ocena ogólnej sytuacji finansowej analizowanych szpitali 126

4.2.1. Charakterystyka sytuacji finansowej szpitali podzielonych na podstawie kryterium pynnoci finansowej          126

4.2.1.1. Ocena rentownoci             127

4.2.1.2. Ocena zaduenia 130

4.2.1.3. Ocena pynnoci finansowej              132

4.2.1.4. Ocena sprawnoci dziaania               138

4.2.2. Charakterystyka sytuacji finansowej szpitali podzielonych na podstawie kryterium rentownoci         141

4.2.2.1. Ocena rentownoci             142

4.2.2.2. Ocena zaduenia 144

4.2.2.3. Ocena pynnoci finansowej              147

4.2.2.4. Ocena sprawnoci dziaania               150

4.3. Okrelenie strategii pynnoci finansowej w badanych szpitalach    154

4.3.1. Strategia kapitau obrotowego netto   154

4.3.2. Strategia pynnoci finansowej w ujciu dochód-ryzyko 158

4.3.2.1. Strategia aktywów obrotowych         159

4.3.2.2. Strategia finansowania aktywów obrotowych                167

4.3.2.3. Strategia majtkowo-finansowa         176

4.3.2.4. Cakowita strategia pynnoci finansowej w ujciu dochód-ryzyko           180

4.4. Analiza korelacji pomidzy pynnoci finansow i rentownoci w badanych szpitalach          184

4.5. Ocena wpywu pynnoci finansowej na rentowno w badanych szpitalach – modelowanie ekonometryczne   187

4.6. Podsumowanie            192

 

Zakoczenie         195

Bibliografia           205

Spis rysunków      219

Spis tabel              221

Spis wykresów     225

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2023 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.