reklama - zainteresowany?

Ekonomia dla bystrzaków. Wydanie III - Onepress

Ekonomia dla bystrzaków. Wydanie III
mp3
Autor: Sean Masaki Flynn
Tytuł oryginału: Economics For Dummies, 3rd edition
Tłumaczenie: Arkadiusz Romanek
ISBN: 978-83-283-6277-2
stron: 448, Format: mp3
Data wydania: 2020-01-21
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 14,90 zł (poprzednio: 43,82 zł)
Oszczędzasz: 66% (-28,92 zł)

Dodaj do koszyka Ekonomia dla bystrzaków. Wydanie III

Tagi: Ekonomia | Finanse

W prostocie tkwi siła

Dowiedz się więcej o dobrych rynkach, złym monopolu i inflacji

Zrozum, skąd biorą się deficyt budżetowy i zyski z handlu

Poznaj naukę o dobrobycie i rozkwicie gospodarczym

W tej książce znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby zrozumieć naszą szybko rozwijającą się gospodarkę, a także podstawy ekonomiczne, które nigdy się nie zmieniają. Jak najlepiej walczyć z ubóstwem? Jak państwo może wpływać na poziom zatrudnienia oraz wzrost wynagrodzeń? Jak chronić środowisko i gatunki zagrożone wyginięciem? Znajdziesz tu odpowiedzi na te pytania - i wiele więcej! A wszystko opisane prostym, przystępnym językiem.

W książce:

 • Fascynująca podróż w świat ekonomii behawioralnej
 • Mechanizmy popytu i podaży
 • Wykorzystanie polityki fiskalnej i monetarnej do walki z recesją
 • Teoria gier i tajemnice współpracy

Dodaj do koszyka Ekonomia dla bystrzaków. Wydanie III

 

Osoby które kupowały "Ekonomia dla bystrzaków. Wydanie III", wybierały także:

 • Kapitalizm interesariuszy. Globalna gospodarka a post
 • Mikroekonomia dla bystrzaków
 • Stwórz jednorożca. Od idei po startup wart miliony. Wydanie II rozszerzone
 • Oszukaj mnie, jeśli potrafisz. Proste sposoby przechytrzenia współczesnych kanciarzy
 • Bezpiecznie już było. Jak żyć w świecie sieci, terrorystów i ciągłej niepewności

Dodaj do koszyka Ekonomia dla bystrzaków. Wydanie III

Spis treści

Ekonomia dla bystrzakw. Wydanie III Audiobook -- spis treci


O autorze 17

Podzikowania od autora 19

Wstp 21

 • O ksice 22
 • Naiwne zaoenia 23
 • Ikony uyte w ksice 24
 • Nie tylko ksika 24
 • Co dalej? 24

CZʦ I: EKONOMIA - NAUKA O TYM, JAK LUDZIE RADZ SOBIE Z NIEDOBOREM 25

Rozdzia 1: Czym zajmuje si ekonomia i dlaczego powinno nas to obchodzi 27

 • Krótkie rozwaania o historii ekonomii 28
  • Rozwaania o tym, jak wredne, brutalne i krótkie byo dawniej ludzkie ycie 28
  • Instytucje, które odpowiadaj za wzrost standardu ycia 29
  • Patrzc w przyszo 30
 • Ekonomia jako nauka o niedoborze 31
 • Odesanie makroekonomii i mikroekonomii do przeciwnych naroników 31
  • Z bliska i osobicie - mikroekonomia 32
  • Z oddalenia i caociowo - makroekonomia 35
 • Zrozumie, w jaki sposób ekonomici wykorzystuj wykresy i modele 37
  • Twój pierwszy model: krzywa popytu 38
  • Rysowanie wasnej krzywej popytu 40

Rozdzia 2: Lody czy ciastka? - analiza wyborów konsumenckich 43

 • Rozwaania o modelu ludzkich zachowa 44
 • Denie jednostek do szczcia 45
  • Wykorzystanie uytecznoci do pomiaru poziomu szczcia 45
  • Wpyw zachowa altruistycznych 46
  • Wasny interes moe prowadzi do wspólnego dobra 46
 • Nie moesz mie wszystkiego - analiza ogranicze 47
  • Limit zasobów 47
  • Ograniczenia technologiczne 48
  • Ograniczenia czasowe 48
  • Koszt utraconych korzyci - nieuniknione ograniczenie 49
 • Podejmowanie decyzji - czego potrzebujesz? Ile chcesz? 50
 • Analiza ogranicze i niedoskonaoci ekonomicznego modelu wyboru 51
  • Zrozumienie procesu decyzyjnego w sytuacji braku penej wiedzy 52
  • Racjonalno w obliczu nieracjonalnoci 53

Rozdzia 3: Produkcja dóbr dla maksymalizacji poczucia zadowolenia z ycia 57

 • Okrelenie moliwoci produkcyjnych 58
  • Klasyfikacja zasobów 59
  • Kilka sów wyjanienia na temat kapitau ludzkiego 60
  • Im wicej, tym gorzej - malejce korzyci 60
  • Troch tu, troch tam - alokacja zasobów 61
  • Graficzna prezentacja moliwoci produkcyjnych 62
  • Interpretacja ksztatu wykresu 64
  • Ocena efektywnoci 65
  • Poprawa efektów pracy dziki lepszej technologii 66
 • Decyzja o rodzaju produkcji 67
  • Ocena wad i zalet systemu wolnorynkowego oraz interwencjonizmu 68
  • Magia rynków - automatyczna alokacja zasobów 69
  • Wady systemu wolnorynkowego 72
  • Gos za gospodark mieszan 74
 • Pobudzanie bada nad nowymi technologiami i promowanie innowacji 77

CZʦ II: MIKROEKONOMIA - NAUKA O ZACHOWANIACH KONSUMENTÓW I PRZEDSIBIORSTW 81

Rozdzia 4: Poda i popyt atwo i przyjemnie 83

 • Istota popytu 84
  • Ceny i inne czynniki: co wpywa na krzyw popytu 85
  • Wykres krzywej popytu 86
  • Koszty utraconych korzyci - wygld krzywej popytu 88
  • Elastyczno cenowa popytu 89
 • O poday sów kilka 91
  • Ilustracja krzywej poday 91
  • Elastyczno a skrajne przypadki poday 95
 • Interakcja poday i popytu w poszukiwaniu równowagi rynkowej 96
  • Poszukiwanie równowagi rynkowej 96
  • Stabilno równowagi rynkowej 98
  • Dostosowywanie si do nowych poziomów równowagi, gdy zmienia si poda lub popyt 100
 • Wprowadzanie utrudnie dla równowagi rynkowej 102
  • Wprowadzenie puapu cenowego 103
  • Wprowadzenie ceny minimalnej 105

Rozdzia 5: Homo economicus - wiadomy konsument maksymalizujcy uyteczno 109

 • Uyteczno - uniwersalna skala pomiaru szczliwoci 110
 • Im wicej, tym mniej - malejca uyteczno kracowa 112
 • Wybór midzy wieloma moliwociami w sytuacji dysponowania ograniczonym budetem 114
  • Jak najwicej uytecznoci (kracowej) 115
  • Alokacja pienidzy midzy dwa dobra w celu maksymalizacji uytecznoci cakowitej 117
  • Wyrównywanie uytecznoci kracowej nabytej za jednostk pienidza dla wszystkich produktów i usug 119
 • Wyprowadzanie krzywych popytu z malejcej uytecznoci kracowej 122
  • Wpyw zmian cen na wielko popytu 123
  • Wykres zmian cen i iloci w celu stworzenia krzywej popytu 124

Rozdzia 6: Esencja kapitalizmu - przedsibiorstwo maksymalizujce zysk 127

 • Celem dziaania przedsibiorstwa jest osignicie jak najwikszego zysku 128
 • W obliczu konkurencji 129
  • Warunki zaistnienia konkurencji doskonaej 129
  • Biorcy cen, ale wytwórcy iloci 130
  • Zyski ksigowe a zyski ekonomiczne 132
 • Analiza struktury kosztów przedsibiorstwa 133
  • Jednostkowe koszty produkcji 134
  • Analiza rednich kosztów zmiennych 136
  • Spadek rednich kosztów staych 137
  • ledzenie zmian rednich kosztów cakowitych 137
  • Skupmy si na kosztach kracowych 138
  • Punkty przecicia krzywej MC z krzywymi AVC i ATC 139
 • Przychody kracowe a koszty kracowe 141
  • Magiczny wzór: tam, gdzie MR = MC 142
  • Przewidywanie zysków 144
  • Ilustracja strat 146
 • Wycignicie wtyczki - gdy najlepszym rozwizaniem jest zaprzestanie produkcji 147
  • Rónica midzy perspektyw krótkoterminow i dugoterminow w mikroekonomii 148
  • Warunek wstrzymania produkcji w perspektywie krótkoterminowej: gdy koszty zmienne przewyszaj przychody cakowite 149
  • Warunek wstrzymania produkcji w perspektywie dugoterminowej: gdy koszty cakowite przewyszaj przychody cakowite 151

Rozdzia 7: Dlaczego ekonomici kochaj wolne rynki i konkurencj? 153

 • Pikno konkurencyjnych wolnych rynków: gwarancja przewagi korzyci nad kosztami 154
  • Analiza warunków niezbdnych dla prawidowego funkcjonowania rynków 155
  • Analiza efektywnoci wolnych rynków 156
  • Wykorzystanie cakowitej nadwyki do analizy uzyskiwanych korzyci 159
 • Gdy wolne rynki trac wolno - zbdne straty spoeczne 164
  • Puapy cenowe a zbdne straty spoeczne 164
  • mier i podatki: zbdne straty spoeczne spowodowane podatkami 166
 • Znaki szczególne konkurencji doskonaej: zerowe zyski i najnisze moliwe koszty 169
  • Przyczyny i konsekwencje konkurencji doskonaej 169
  • Konkurencja doskonaa pod lup 170
  • Graficzne przedstawienie zalenoci midzy zyskami a wchodzeniem firm na rynek i wychodzeniem z niego 171

Rozdzia 8: Monopole - jak daleko by si posun, gdyby nie mia konkurencji? 177

 • Analiza maksymalizujcych zysk monopoli 178
  • Problemy powodowane przez monopole 178
  • ródo problemu: malejce przychody kracowe 179
  • Wybór poziomu produkcji maksymalizujcego zysk 184
 • Porównanie monopolistów i firm konkurencyjnych 187
  • Wielko produkcji i poziom cen 188
  • Niepotrzebne obcienia spoeczne - obliczanie szkód spowodowanych przez monopole 189
  • Utrata efektywnoci 190
 • Przykady dobrych monopoli 191
  • Patenty zacht do innowacji i inwestycji 191
  • Ograniczanie nadmiernej liczby konkurentów 192
  • Ograniczanie kosztów dziki monopolom naturalnym 192
 • Regulowanie monopoli 193
  • Subsydiowanie monopolisty w celu zwikszenia jego produkcji 193
  • Narzucanie minimalnych poziomów produkcji 194
  • Regulowanie cen monopolisty 194
  • Rozbicie monopolu na kilka konkurujcych firm 197

Rozdzia 9: Oligopol i konkurencja monopolistyczna - warianty porednie 199

 • Konkurencja czy zmowa? 200
  • Podzia wadzy i ksztatowanie cen 201
 • Kartele - próba naladowania monopolistów 201
  • Koordynacja dziaa kartelu to cika praca 202
  • Zrozumie motywacje i oszuka kartel 203
  • Analiza dylematu winia 203
  • Wymuszenie porozumienia: rozwizanie problemu przez realne groby 206
  • OPEC jako przykad trudnoci zwizanych z dylematem winia 207
  • Wykorzystanie pozycji dominujcej dla wymuszenia przestrzegania umów przez czonków OPEC 208
 • Regulacja oligopoli 209
  • Podzia firmy dominujcej 210
  • Ustawodawstwo antytrustowe 210
 • Wariant hybrydowy: konkurencja monopolistyczna 211
  • Korzyci wynikajce ze zrónicowania produktu 211
  • W obliczu ograniczonego poziomu zysków 212

CZʦ III: TEORIE MIKROEKONOMICZNE W PRAKTYCE 217

Rozdzia 10: Prawa wasnoci i ich wady 219

 • Aby rynki pozwalay osign spoecznie optymalne rezultaty 220
 • Efekty zewntrzne - odczuwane przez innych koszty i korzyci zwizane z jednostkowymi dziaaniami 221
  • Konsekwencje negatywnych efektów zewntrznych 222
  • Zapotrzebowanie na dodatnie iloci negatywnych efektów zewntrznych 225
  • Przeciwdziaanie negatywnym efektom zewntrznym 225
  • Konsekwencje pozytywnych efektów zewntrznych 226
  • Subsydiowanie dóbr generujcych pozytywne efekty zewntrzne 228
 • Tragedia wspólnego pastwiska 228
  • Zadeptanie wspólnego pastwiska 229
  • Wymieranie gatunków z powodu kiepsko okrelonych praw wasnoci 230
  • Jak unikn tragedii? 230

Rozdzia 11: Zawodno rynku - asymetria informacji i dobra publiczne 233

 • W obliczu asymetrii informacji 234
  • Asymetria informacji ogranicza handel 235
  • O kwaskowatoci cytryn sów kilka - rynek samochodów uywanych 235
  • Ubezpieczenia: gdy nie da si oceni klientów na odlego 239
 • Zapewnianie dóbr publicznych 243
  • Opodatkowanie dla zapewnienia dóbr publicznych 244
  • Zaangaowanie filantropów w finansowanie dóbr publicznych 245
  • Finansowanie dobra publicznego poprzez sprzeda powizanego dobra prywatnego 245
  • Nowa technologia jako dobro publiczne 247

Rozdzia 12: Ekonomika zdrowia i finansowanie opieki zdrowotnej 249

 • Definicja ekonomiki zdrowia i finansowania suby zdrowia 250
 • Ograniczenia ubezpiecze zdrowotnych 251
  • Selekcja negatywna: kto kupuje ubezpieczenia 251
  • Walka z selekcj negatywn 252
 • Porównanie systemów opieki zdrowotnej w skali midzynarodowej 255
 • Nadmuchany popyt: problemy "darmowej" i taniej opieki medycznej 257
  • Przeniesienie funduszów na dziaania o mniejszej wartoci 257
  • Racjonalizacja w ochronie zdrowia 258
  • Jak radzi sobie z niedoborem i wyszymi cenami? 259
  • Walka z nieefektywnoci przy pomocy administracji 260
 • Poznajemy singapurskie tajemnice 261
  • Analiza elementów zmniejszajcych koszty 261
  • Ocena kosztów i zysków z procedur medycznych 262
  • Wsparcie innowacji obniajcych koszty 264
  • Próba skopiowania rozwiza singapurskich 265

Rozdzia 13: Ekonomia behawioralna: badanie irracjonalnoci 267

 • U zarania ekonomii behawioralnej 267
 • Uzupenienie neoklasycznej ekonomii o elementy ekonomii behawioralnej 269
 • Analiza naszych zadziwiajcych, nadzwyczaj wydajnych, a jednak podatnych na bdy mózgów 270
  • Odszyfrowywanie heurystyki 271
  • Moduowo mózgu 272
  • Przegld bdów poznawczych 273
 • Teoria perspektywy 274
  • Zmniejszajce si pakiety i niech do strat 275
  • Efekt framingu i reklamy 276
  • Kotwiczenie i wycigi z kart kredytowych 277
  • Efekt posiadania 277
  • Uwzgldnienie bdu skonnoci do utrzymania status quo 278
 • Na przekór myopii i niespójnoci dynamicznej 279
  • Skupmy si na myopii 279
  • Walka z brakiem spójnoci dynamicznej 280
  • Rozwizanie problemów z samokontrol dziki konsekwencji zobowiza 280
 • Ocena uczciwoci i wasne korzyci 281
  • Definicja uczciwoci 282
  • Badanie danych dowiadczalnych dowodzcych uczciwoci 282
  • Analiza wniosków z eksperymentów 284

CZʦ IV: MAKROEKONOMIA - NAUKA O WZROCIE GOSPODARCZYM I STABILNOCI 287

Rozdzia 14: Jak ekonomici analizuj stan gospodarki 289

 • PKB jako narzdzie ledzenia stanu gospodarki 290
  • Produkty i usugi niewliczane do PKB 291
  • Co skada si na PKB? 291
  • Przepyw dochodów i aktywów 293
  • Obieg pienidza 294
  • Uwzgldnianie w PKB produktów i usug, kiedy zostay wyprodukowane, a nie kiedy zostay sprzedane 296
  • Dobry, zy i brzydki - wszystko zwiksza PKB 297
 • Analiza skadu PKB 297
  • C jak konsumpcja (to mi si podoba!) 298
  • I jak inwestycje kapitaowe 300
  • Wielkie G (G jak pastwo) 301
  • NX jak eksport minus import 302
 • Handel midzynarodowy i jego wpyw na gospodark 303
  • Deficyt handlowy moe by korzystny! 304
  • Uwzgldnienie aktywów - liczy si nie tylko gotówka 305
  • Wykorzystywanie przewagi komparatywnej 307

Rozdzia 15: Frustracja inflacyjna - dlaczego wiksza ilo pienidzy nie zawsze jest dobra 311

 • Kupi sobie inflacj - ryzyko zwizane z nadmiarem pienidzy w obiegu 313
  • Równowaenie poday pienidza i popytu na pienidz 313
  • Uleganie pokusie inflacji 316
  • Podsumowanie konsekwencji inflacji 319
 • Pomiary inflacji - indeksy cenowe 321
  • Tworzenie wasnego koszyka dóbr 322
  • Obliczanie tempa inflacji 323
  • Ustalanie indeksu cen 323
  • Okrelanie faktycznego poziomu ycia za pomoc indeksu cen 325
  • Problemy zwizane z indeksami cen 326
 • Wyceni przyszo - nominalne i realne stopy procentowe 327
  • Równanie Fishera 328
  • wiadomo niedoskonaoci prognoz 328

Rozdzia 16: Zrozumie przyczyny recesji 331

 • Analiza cyklu koniunkturalnego 332
 • Produkcja w warunkach penego zatrudnienia 333
 • Powrót do poziomu Y* - naturalna konsekwencja dostosowania si poziomu cen 334
 • Reakcja na wstrzs gospodarczy - skutki krótko- i dugofalowe 335
  • Definicja kilku kluczowych terminów 335
  • Istota P - dostosowywanie si cen w duszej perspektywie czasowej 337
  • Wstrzs dla systemu - dostosowanie si do zmiany poziomu popytu zagregowanego 338
  • Sztywne ceny w perspektywie krótkookresowej 338
  • Zoenie perspektyw krótko- i dugookresowej 342
 • Droga do recesji - lepko cen 343
  • Obnika wynagrodze lub poziomu zatrudnienia 344
  • Sumowanie kosztów wynagrodze i zysków 345
  • Powrót do Y* a interwencja pastwa 345
 • Powrót do równowagi przy lepkich cenach - model Keynesa 346
  • Dostosowanie poziomu zapasów zamiast poziomu cen 348
  • Pobudzanie wzrostu PKB zgodnie z modelem Keynesa 356

Rozdzia 17: Zwalczanie recesji za pomoc polityki pieninej i fiskalnej 359

 • Pobudzanie popytu w celu zakoczenia recesji 360
  • Cel: poziom produkcji w warunkach penego zatrudnienia 360
  • Przesunicie krzywej AD w prawo - przywrócenie ludzi do pracy 362
 • Generowanie inflacji - ryzyko nadmiernej stymulacji 363
  • Próba zwikszenia poziomu produkcji ponad Y* 363
  • ledzenie zmian poziomu pac realnych 365
  • Nieudana stymulacja - co si dzieje, gdy ludzie si jej spodziewaj? 367
 • Arkana polityki fiskalnej 371
  • Wzrost wydatków pastwowych w celu przyspieszenia koca recesji 371
  • Radzenie sobie z deficytem 373
 • Polityka pienina rozebrana na czynniki pierwsze 375
  • Korzyci z pienidza fiducjarnego 376
  • Mona mie za duo pienidzy! 377
  • Kilka sów o obligacjach 379
  • Zwizki cen obligacji i stóp procentowych 380
  • Zmiana poziomu poday pienidza w celu zmiany poziomu stóp procentowych 381
  • Obnienie poziomu stóp procentowych w celu pobudzenia gospodarki 382
  • Racjonalne oczekiwania a ograniczenia polityki pieninej 383
  • Wielka recesja i luzowanie ilociowe 386

Rozdzia 18: Analiza przyczyn i efektów kryzysów finansowych 389

 • Jak powstaj baki spekulacyjne napdzane dugami 390
  • Pochwaa zapoyczania si w rozkwitajcej gospodarce 391
  • Coraz wiksze poyczki uzasadnione wzrostem wartoci zabezpieczenia 391
  • Rozlunienie polityki kredytowej 392
  • Zwikszenie kwoty poyczki w nadziei na zysk 393
  • Tempo ronie 393
 • Huk pkajcej baki spekulacyjnej 394
  • Odwrócenie dwigni: próba spaty dugu przy spadajcych cenach 394
  • Bankructwa banków spowodowane pkajcymi bakami cenowymi 395
  • Droga ku recesji 396
 • Po kryzysie: analiza drogi do poprawy kondycji gospodarki 397
  • Sabo systemu bankowego 397
  • Walka z niedopasowaniem strukturalnym 398
  • Ograniczenia polityki pastwowej 399

CZʦ V: DEKALOGI 401

Rozdzia 19: Dziesi atrakcyjnych bdnych tez ekonomicznych 403

 • Bdna koncepcja staego nakadu pracy 403
 • Zmagamy si z problemem przeludnienia 404
 • Mylenie nastpstwa z przyczynowoci 405
 • Protekcjonizm najlepszym rozwizaniem dla zagranicznej konkurencji 405
 • Bd uogólniania 406
 • Jeli co warto zrobi, zaangauj si w stu procentach 406
 • Wolne rynki s niebezpiecznie niestabilne 407
 • Niskie pace za granic oznaczaj, e bogate kraje nie s w stanie konkurowa z tymi o niskich kosztach zatrudnienia 407
 • Stawki podatkowe nie wpywaj na wkadany w prac wysiek 408
 • Zapominanie o niezamierzonych konsekwencjach dziaa politycznych 409

Rozdzia 20: Dziesi wartociowych koncepcji ekonomicznych 411

 • Spoeczestwo jest zamoniejsze, jeli wszyscy d do realizacji swoich wasnych interesów 412
 • Wolne rynki wymagaj regulacji 412
 • Wzrost gospodarczy zaley od postpu technologicznego 412
 • Wolno i demokracja czyni nas bogatszymi 413
 • Edukacja podnosi standard ycia 413
 • Ochrona prawa wasnoci intelektualnej sprzyja innowacjom 413
 • le zdefiniowane prawa wasnoci s przyczyn wszelkich problemów ekologicznych 414
 • Midzynarodowy handel jest korzystny 414
 • Pastwo moe zarzdza dobrami publicznymi 415
 • Zapobieganie inflacji jest proste 415

Rozdzia 21: (Okoo) dziesiciu sawnych ekonomistów 417

 • Adam Smith 418
 • David Ricardo 418
 • Karol Marks 418
 • Alfred Marshall 419
 • John Maynard Keynes 420
 • Kenneth Arrow i Gerard Debreu 420
 • Milton Friedman 421
 • Paul Samuelson 421
 • Robert Solow 422
 • Gary Becker 422
 • Robert Lucas 423

CZʦ VI: DODATKI 425

Dodatek A 427

Skorowidz 437

Dodaj do koszyka Ekonomia dla bystrzaków. Wydanie III

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.