reklama - zainteresowany?

Trzy kroki do dobrego zwi - Onepress

Trzy kroki do dobrego zwi
ebook
Autor: Mira Kirshenbaum
Tytuł oryginału: Why Couples Fight
TĹ‚umaczenie: Anna Opara
ISBN: 9788367327213
stron: 376, Format: ebook
Data wydania: 2022-06-15
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 35,70 zł (poprzednio: 44,63 zł)
Oszczędzasz: 20% (-8,93 zł)

Dodaj do koszyka Trzy kroki do dobrego zwi

Tagi: Rozw

Czy czujesz,

Dodaj do koszyka Trzy kroki do dobrego zwi

 

Osoby które kupowały "Trzy kroki do dobrego zwi", wybierały także:

 • Mindf*ck szefa.
 • Dziennik stoika. Refleksje i my
 • Umys
 • Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz
 • Skuteczno

Dodaj do koszyka Trzy kroki do dobrego zwi

Spis treści

Trzy kroki do dobrego zwi±zku. Jak stać się par±, któr± zawsze chcieli¶cie być eBook -- spis tre¶ci

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis tre¶ci
 • Kilka słów wstępu
 • Czę¶ć I. Dla­czego wasz zwi±­zek prze­żywa trud­no­¶ci
  • Roz­dział 1. Co się z nami stało?
  • Roz­dział 2. <i>Praw­dziwy</i> powód, dla któ­rego mał­żeń­stwo to trudna sprawa
  • Roz­dział 3. O co tak <i>naprawdę</i> się kłó­ci­cie?
  • Roz­dział 4. Demon­stra­cje siły
  • Roz­dział 5. Może­cie być bli­żej mety, niż wam się wydaje
  • Roz­dział 6. We wnę­trzu bestii. Istota wła­dzy w zwi±z­kach
  • Roz­dział 7. Tak bli­sko i tak daleko
 • Czę¶ć II. Roz­wi±­za­nie
  • Roz­dział 8. Czy rze­czy­wi­¶cie <i>chce­cie</i> roz­wi±­zać wasz pro­blem?
  • Roz­dział 9. Roz­dział o gnie­wie
  • Roz­dział 10. Trzy, dwa, jeden, <i>start</i>
  • Roz­dział 11. Krok 1: Widzę, że mnie rozu­miesz
  • Roz­dział 12. Pró­bo­wa­li­¶my. Nie udało się. Już po nas!
  • Roz­dział 13. Krok 2: Stwórz­cie opcje
  • Roz­dział 14. Krok 3: Wszystko układa się w cało¶ć
  • Roz­dział 15. Co czeka was dalej
  • Roz­dział 16. Gdy nie wia­domo, o co cho­dzi, to cho­dzi o pie­ni±­dze
  • Roz­dział 17. Sek­su­alne pole minowe
  • Roz­dział 18. Czę­sto zada­wane pyta­nia
 • Pod­su­mo­wa­nie
 • Dla­czego napi­sa­łam tę ksi±żkę
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Przy­pisy

Dodaj do koszyka Trzy kroki do dobrego zwi

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe naleĹĽÄ… do wydawnictwa Helion S.A.