reklama - zainteresowany?

Skuteczny trening sprzedaży. Wykorzystaj swoje kompetencje - Onepress


ebook
Autor: Grzegorz Radłowski
ISBN: 978-83-7561-810-5
stron: 240, Format: ebook
Data wydania: 2017-11-15
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 28,35 zł (poprzednio: 34,57 zł)
Oszczędzasz: 18% (-6,22 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Sprzedaż | Zarządzanie

BIZNES / SPRZEDAŻ

Skuteczny Trening Sprzedaży. Wykorzystaj swoje kompetencje to książka o sprzedaży dla ludzi sprzedaży i nie tylko.

Wśród przewag konkurencyjnych na współczesnym wolnym rynku autor zidentyfikował takie przewagi kompetencyjne, które obalają mity dotyczącego nauki - jak to nazywa - profesji sprzedaży.

Dziś umiejętności sprzedaży wykorzystujemy w niezliczonej liczbie profesji - od sprzedaży pomysłu w pracy wymagającemu szefowi, przez zawodową sprzedaż ubezpieczenia w jakże wymagającym zawodzie agenta ubezpieczeniowego, po sprzedaż nowej strategii przez menedżera zespołowi ekspertów. Dlatego też autor przedstawia pogłębiony opis wieloletnich doświadczeń własnych wraz z przeglądem literatury przedmiotu, efektami własnych badań oraz innych badań z rynku.

W książce możemy znaleźć perspektywę autora – doktora nauk ekonomicznych, a jednocześnie wieloletniego praktyka - właściciela Instytutu zajmującego się doradztwem w obszarze wydajności działów sprzedaży i działów operacyjnych, menedżera odpowiedzialnego w kilku korporacjach za dział szkoleń i rozwoju sprzedaży, trenera biznesu, coach'a i wykładowcę na Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie zarządzania zespołami sprzedaży.

Czytelnicy znajdą wnikliwy opis 8 przewag kompetencyjnych, które układają się w obraz ról profesjonalnego sprzedawcy, menedżera sprzedaży oraz trenera sprzedaży. Tę książkę czyta się jak powieść edukacyjną, bardzo praktyczną dla pracujących w sprzedaży. Tym, którzy nie pracują w sprzedaży, pozwala poznać ten świat, który każdego dnia napędza gospodarkę.

Wszyscy jesteśmy klientami różnych sprzedawców. Ważne, by byli to ludzie kompetentnie doradzający nam jako klientom – o tym właśnie jest ta książka.

Dodaj do koszyka

Spis treści

Skuteczny trening sprzedaży. Wykorzystaj swoje kompetencje eBook -- spis treści

Okładka

Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Dedykacja

Podziękowania

Spis treści

Wstęp

Przewagi kompetencyjne na start, czyli kogo, czego możemy nauczyć w sprzedaży, a może inspirować…

Przewagi kompetencyjne na metę, czyli jednak standardy dydaktyczne w biznesie i nie tylko

Standard w modelu DUON, czyli jednak od początku

Standard w rozkładzie normalnym Gaussa i co z tym uczeniem zawodu

Przewaga kompetencyjna I: przygotowanie do procesu sprzedaży

Przewaga kompetencyjna II: aspiracyjne porozumiewanie się

Przewaga kompetencyjna III: selektywne kierowanie uwagi własnej i poznawczy rozwój

Przewaga kompetencyjna IV: Sprzedawca, Menedżer Sprzedaży i Trener Sprzedaży a naturalne predyspozycje

Przewaga kompetencyjna V: budowanie ekostrategii i ekokariery

Przewaga kompetencyjna VI: trening inteligencji społecznej w sprzedaży

Przewaga kompetencyjna VII: wprost pasja w tym, co robisz skierowana do Klienta

Przewaga kompetencyjna VIII: selfcoaching, czyli trening samego siebie

Podsumowanie, czyli czy istnieje zamykanie procesu uczenia w sprzedaży

Bibliografia

Spis rysunków

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2019 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.