reklama - zainteresowany?

SharePoint 2013 PL. Praktyczne zarządzanie zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie - Onepress


Autor: Steve Goodyear
Tytuł oryginału: Practical SharePoint 2013 Enterprise Content Management
Tłumaczenie: Radosław Meryk
ISBN: 978-83-283-0369-0
stron: 296, Format: 168x237, okładka: miękka
Data wydania: 2015-04-03
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 17,90 zł (poprzednio: 57,74 zł)
Oszczędzasz: 69% (-39,84 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Komputer w biurze

Zapanuj nad chaosem informacyjnym!

SharePoint to platforma rozwijana przez firmę Microsoft, ułatwiająca zapanowanie nad ogromem informacji przetwarzanych w przedsiębiorstwie. Jest najczęściej wybierana przez średnie i duże organizacje. Pozwala pracownikom na błyskawiczne zlokalizowanie informacji istotnych w ich codziennej pracy. Ponadto pomaga tworzyć własne komponenty, dostosowane do specyficznych wymagań.

SharePoint to duży i zaawansowany produkt, jednak dzięki tej książce szybko zdobędziesz wiedzę umożliwiającą skuteczne korzystanie z jego potencjału. W trakcie lektury poznasz cykl życia informacji, zaplanujesz strukturę archiwów, skonfigurujesz portal eDiscovery oraz dostosujesz system zabezpieczeń do własnych wymagań. Na kolejnych stronach znajdziesz ciekawe informacje na temat klasyfikowania i organizowania informacji, publikowania zawartości sieci Web oraz formularzy elektronicznych. Książka ta jest obowiązkową lekturą dla wszystkich osób odpowiedzialnych za organizowanie przechowywania informacji w SharePoint.

Dowiesz się, jak:
 • Zastosować model cyklu życia informacji w celu przeanalizowania i zrozumienia informacji wykorzystywanych w instytucji.
 • Zaprojektować plan archiwów z zastosowaniem reguł routingu informacji w celu zorganizowania repozytorium rekordów programu SharePoint.
 • Zaplanować i skonfigurować portal eDiscovery oraz zarządzać sprawami zbierania elektronicznych materiałów dowodowych.
 • Zaprojektować rozwiązania niezbędne do stworzenia interfejsu z zewnętrznymi systemami zarządzania informacjami.
 • Określić wymagania bezpieczeństwa informacji w instytucji.
 • Zaprojektować typy zawartości i zaimplementować koncentrator typu zawartości przedsiębiorstwa w celu podziału na kategorie i zorganizowania informacji.

Poznaj skuteczne sposoby zarządzania informacjami!

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "SharePoint 2013 PL. Praktyczne zarządzanie zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie", wybierały także:

 • MS Office 2003 PL w biznesie. Tom I i II
 • OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko
 • Excel 2019 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha

Dodaj do koszyka

Spis treści

SharePoint 2013 PL. Praktyczne zarządzanie zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie -- spis treści

O autorze (11)

O recenzencie technicznym (12)

Podziękowania (13)

Wprowadzenie (15)

CZĘŚĆ I PLANOWANIE I ANALIZA CYKLU ŻYCIA INFORMACJI (17)

Rozdział 1. Przegląd zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie (19)

 • Znaczenie zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie (19)
 • Czym jest zarządzanie zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie? (20)
 • Pojęcia związane z zarządzaniem zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie (23)
  • Pojęcia związane z zarządzaniem dokumentami (25)
  • Pojęcia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem (25)
  • Pojęcia związane z zarządzaniem procesami biznesowymi (26)
  • Ogólne pojęcia związane z zarządzaniem zasobami informacyjnymi (26)
 • Informacje tymczasowe a rekordy oficjalne (27)
 • Model cyklu życia informacji (29)
 • Porównanie kosztów i korzyści zastosowania rozwiązania ECM (34)
 • Podejście do opracowania programu ECM (35)
 • Podsumowanie (37)

Rozdział 2. Funkcje ECM w programie SharePoint 2013 (39)

 • Przegląd informacji o programie SharePoint 2013 (39)
 • Wzajemne relacje pomiędzy obszarami funkcjonalności programu SharePoint (42)
 • Architektura witryny programu SharePoint (45)
 • Typy witryn SharePoint (48)
 • Listy programu SharePoint i typy bibliotek (52)
 • Funkcje ECM w programie SharePoint 2013 (56)
 • Przegląd infrastruktury programu SharePoint (59)
 • Podsumowanie (62)

Rozdział 3. Analiza cyklu życia informacji (63)

 • Zastosowanie modelu cyklu życia informacji (63)
 • Budowanie skorowidza zasobów informacyjnych firmy (68)
 • Analiza procesów biznesowych związanych z zasobami informacyjnymi (70)
 • Tworzenie diagramów procesów biznesowych za pomocą programu Microsoft Visio (72)
 • Identyfikowanie wymagań informacji w zakresie bezpieczeństwa (73)
 • Dokumentowanie wymagań związanych z cyklem życia informacji (76)
 • Podsumowanie (79)

Rozdział 4. Projektowanie architektury informacji (81)

 • Architektura informacyjna (81)
 • Analiza architektury informacyjnej (83)
  • Tworzenie słownika danych (84)
  • Wykorzystanie sortowania kart do organizowania informacji (85)
 • Budowanie architektury informacyjnej (86)
 • Implementacja projektu taksonomii przedsiębiorstwa (89)
 • Projektowanie struktury witryny (91)
 • Projektowanie elementów nawigacji (94)
 • Podsumowanie (96)

CZĘŚĆ II ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI TYMCZASOWYMI (97)

Rozdział 5. Konfigurowanie programu SharePoint na potrzeby zawartości współpracy (99)

 • Czym jest współpraca? (99)
 • Wyzwolenie współpracy (101)
 • Projektowanie procesu tworzenia witryn (102)
  • Konfigurowanie samoobsługowego procesu tworzenia witryny (103)
 • Projektowanie kontenerów zawartości (103)
 • Identyfikacja potrzeb w zakresie zarządzania dokumentami (108)
  • Konfigurowanie kolumn dokumentu (109)
  • Zastosowanie wersjonowania dokumentów (109)
  • Wymóg wyewidencjonowania dokumentu przed edycją (110)
  • Zarządzanie alertami (111)
  • Kojarzenie przepływów pracy z dokumentami (112)
  • Konfigurowanie szablonu dokumentu oraz panelu informacyjnego (112)
  • Konfigurowanie zasad zarządzania informacjami o dokumentach (114)
  • Przeglądanie raportów inspekcji i wykorzystywania zawartości witryny (115)
 • Historia prawdziwa: notatki z pracy (117)
 • Podsumowanie (118)

Rozdział 6. Klasyfikowanie i organizowanie zawartości (119)

 • Organizowanie zawartości (119)
 • Czym są typy zawartości? (120)
 • Analiza i projektowanie typów zawartości (124)
 • Implementacja typów zawartości (125)
 • Konfigurowanie zestawów dokumentów (128)
 • Konfigurowanie centrum typu zawartości przedsiębiorstwa (129)
 • Przegląd informacji na temat technologii Windows Workflow Foundation (131)
 • Tworzenie przepływów pracy cyklu życia informacji (133)
 • Optymalizacja baz danych z wykorzystaniem zdalnej usługi BLOB Storage (135)
 • Podsumowanie (137)

Rozdział 7. Publikowanie zawartości sieci Web (139)

 • Przegląd zagadnień związanych z zarządzaniem zawartością sieci Web (139)
 • Analiza wymagań WCM (142)
 • Funkcje WCM w programie SharePoint 2013 (144)
 • Tworzenie i konfigurowanie portalu publikowania (147)
 • Konfigurowanie przepływu pracy zatwierdzania publikowania (149)
 • Zarządzanie ustawieniami rozmieszczania zawartości (153)
 • Konfigurowanie publikowania między zbiorami witryn (154)
 • Podsumowanie (157)

Rozdział 8. Projektowanie przetwarzania formularzy elektronicznych (159)

 • Rodzaje formularzy w organizacjach (159)
 • Formularze papierowe a elektroniczne (160)
 • Modelowanie procesów przetwarzania formularzy papierowych (161)
  • Analizowanie i projektowanie procesów przetwarzania formularzy (164)
 • Przegląd informacji o programie InfoPath 2013 (164)
 • Tworzenie formularzy elektronicznych w programie InfoPath (166)
 • Przegląd informacji o programie SharePoint Designer 2013 (169)
  • Akcje przepływów pracy w programie SharePoint Designer (172)
 • Tworzenie przepływów pracy zatwierdzania w programie SharePoint Designer (175)
 • Historia prawdziwa: notatki z pracy (176)
 • Podsumowanie (176)

CZĘŚĆ III PROJEKTOWANIE MECHANIZMÓW ODKRYWANIA INFORMACJI (177)

Rozdział 9. Implementacja mechanizmów wyszukiwania w przedsiębiorstwie (179)

 • Znaczenie wyszukiwania (179)
  • Istota wyszukiwania w przedsiębiorstwie (181)
 • Przegląd architektury wyszukiwania w programie SharePoint (182)
 • Analiza wymagań mechanizmów wyszukiwania w przedsiębiorstwie (184)
 • Administracja usługą wyszukiwania w przedsiębiorstwie (185)
 • Konfigurowanie źródeł wyszukiwania zawartości (187)
  • Konfigurowanie reguł przeszukiwania (189)
  • Konfiguracja źródeł wyników (189)
  • Konfigurowanie sugestii kwerend (190)
 • Budowanie korporacyjnego słownika (192)
  • Konfigurowanie reguł kwerend (192)
 • Podsumowanie (194)

Rozdział 10. Planowanie funkcji informatyki społecznej (195)

 • Istota informatyki społecznej (195)
 • Przegląd funkcji informatyki społecznej w programie SharePoint (197)
 • Analiza wymagań dotyczących informatyki społecznej (199)
 • Wdrażanie wyszukiwarki osób (199)
 • Zarządzanie własnościami witryn osobistych (202)
  • Zarządzanie właściwościami i synchronizacją profili (204)
 • Promowanie witryny (207)
 • Określanie docelowych odbiorców (209)
 • Tworzenie osobistego bloga (210)
 • Podsumowanie (211)

Rozdział 11. Zarządzanie funkcją eDiscovery i sprawami ujawniania informacji (213)

 • Przegląd informacji na temat funkcji eDiscovery (213)
 • Mechanizm eDiscovery w programie SharePoint 2013 (215)
 • Tworzenie i konfiguracja portalu eDiscovery (217)
 • Tworzenie spraw wykrywania i zarządzanie nimi (221)
  • Eksportowanie i pakowanie zawartości (224)
 • Podsumowanie (226)

Rozdział 12. Zabezpieczanie zasobów informacji (227)

 • Przegląd zagadnień związanych z bezpieczeństwem (227)
 • Modelowanie zagrożeń (229)
 • Analiza wymagań bezpieczeństwa informacji (230)
 • Konfiguracja grup i uprawnień w programie SharePoint (231)
 • Konfigurowanie zasad użytkownika aplikacji sieci Web (235)
 • Usługa zarządzania prawami (RMS) (237)
  • Konfigurowanie usługi RMS w programie SharePoint (238)
 • Historia prawdziwa: notatki z pracy (239)
 • Podsumowanie (240)

CZĘŚĆ IV OZNACZANIE REKORDÓW I ZARZĄDZANIE NIMI (241)

Rozdział 13. Projektowanie planu archiwów (243)

 • Przegląd informacji związanych z planami archiwów (243)
 • Tworzenie indeksu klasyfikacji zawartości (246)
  • Przykład indeksu klasyfikacji treści (248)
 • Projektowanie planu archiwów (251)
  • Opcje pamięci dyskowej (252)
  • Identyfikowanie różnych formatów archiwów (253)
 • Historia prawdziwa: notatki z pracy (254)
 • Podsumowanie (254)

Rozdział 14. Implementacja repozytorium rekordów (255)

 • Przegląd informacji dotyczących repozytoriów rekordów (255)
 • Planowanie repozytorium rekordów w programie SharePoint (258)
 • Tworzenie i konfigurowanie centrum rekordów (260)
 • Konfigurowanie routingu dokumentów (261)
 • Konfiguracja połączeń Wyślij do (263)
 • Projektowanie przepływów pracy do przetwarzania rekordów (266)
 • Inspekcja rekordów i raportowanie (267)
 • Podsumowanie (268)

Rozdział 15. Zarządzanie przechowywaniem i niszczeniem rekordów (269)

 • Identyfikowanie wymagań w zakresie przechowywania rekordów (269)
 • Planowanie cyklu życia rekordów (272)
 • Modelowanie przepływów pracy niszczenia rekordów (273)
 • Konfigurowanie przepływów pracy niszczenia rekordów (274)
 • Konfigurowanie zasad przechowywania (276)
 • Podsumowanie (279)

Rozdział 16. Integracja z innymi repozytoriami rekordów (281)

 • Wymagania dla integracji (281)
 • Planowanie rozwiązania do obrazowania dokumentów (282)
 • Integracja z zewnętrznymi repozytoriami rekordów (284)
 • Rozszerzenia systemu zarządzania rekordami w programie SharePoint 2013 (284)
 • Podsumowanie (286)

Skorowidz (287)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.