reklama - zainteresowany?

Projekty z dotacją. Podręcznik konsultanta, wnioskodawcy i beneficjenta - Onepress


Autor: Karol Plata-Nalborski
ISBN: 978-83-283-3416-8
stron: 512, Format: 168x237, okładka: miękka
Data wydania: 2017-04-28
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 29,90 zł (poprzednio: 96,45 zł)
Oszczędzasz: 69% (-66,55 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Finanse | Zarządzanie projektami

Kto ma wsparcie, ten ma przewagę! Dowiedz się, jak je pozyskać!

O unijnych dotacjach i innych bezzwrotnych formach pomocy dla przedsiębiorstw sporo się mówi. Rekomendowane są jako świetne źródło finansowania rozwoju firmy. Niestety, niejeden przedsiębiorca i początkujący konsultant firmy doradczej przekonał się, że ich pozyskanie nie jest wcale łatwe. Zwłaszcza wtedy, gdy decyzja o przyznaniu środków poprzedzona jest naborem wniosków i długotrwałą procedurą oceniania. Na szczęście osoba starająca się o dofinansowanie swojej firmy nie jest pozostawiona samej sobie. W sieci, w tym na stronach instytucji odpowiedzialnych za przyjmowanie wniosków o dofinansowanie, można znaleźć mnóstwo instrukcji i przewodników dotyczących wypełniania wniosków, choć bardzo rzadko pojawiają się tam konkretne przykłady dobrych opisów problemu czy zagadnienia.

Tymczasem niniejszy poradnik ma charakter stricte praktyczny. Teorię dotyczącą źródeł finansowania, reguł składania wniosków oraz korzystania z pozyskanych środków autor ograniczył do niezbędnego minimum, żeby skupić się na konkretnych, z życia wziętych przykładach. Opisał również cały warsztat prac nad wnioskiem oraz kwestię przygotowywania odpowiednich narzędzi pomocniczych. Co więcej, można znaleźć tu także zasady organizacji pracy i zarządzania firmą doradczą, ponieważ niniejszy poradnik skierowany jest zarówno do przedsiębiorców planujących podjąć samodzielne starania o dotacje, jak i do tych, którzy pomagają w ich pozyskiwaniu.
Karol Plata-Nalborski — absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. W branży dotacji europejskich i krajowych aktywny od 2008 roku, skutecznie pozyskuje dofinansowania do licznych przedsięwzięć inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych, do wdrożeń nowych technologii oraz projektów doradczych, szkoleniowych i CSR. Działa jako konsultant w obszarze administracji, rozliczania projektów i zarządzania projektami, a także komercjalizacji nowych produktów i usług oraz wyników prac B+R. Współpracuje z akceleratorami oraz inkubatorami przedsiębiorczości. Publikował m.in. w magazynie „Fundusze Europejskie”.

Dodaj do koszyka

Spis treści

Projekty z dotacją. Podręcznik konsultanta, wnioskodawcy i beneficjenta -- spis treści

Przedmowa (9)

CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE (15)

Rozdział 1. Źródła dofinansowania - podstawowe informacje (17)

Rozdział 2. Podstawy prawne funduszy strukturalnych dla Polski w okresie 2014 - 2020 (27)

 • 2.1. Instytucje odpowiedzialne za realizację funduszy (29)
 • 2.2. Zasady finansowania projektów i regulowania płatności (33)
 • 2.3. System kontroli i nadzoru (33)
 • 2.4. Monitoring i ewaluacja (37)
 • 2.5. Partnerstwo w projektach (37)
 • 2.6. Projekty grantowe (38)
 • 2.7. Nabory i ocena wniosków o dofinansowanie (39)
 • 2.8. Decyzja/umowa dotycząca dofinansowania projektu (44)
 • 2.9. Procedury odwoławcze (44)

Rozdział 3. Podstawy prawne funkcjonowania krajowych programów pomocowych dla sektora B+R (53)

Rozdział 4 . Wydatki kwalifikowane, wartość dofinansowania, próg dotacji oraz metody ich ustalania/podwyższania/obniżania (59)

Rozdział 5. Badania i rozwój - podstawowe definicje, przykłady i zasady (65)

Rozdział 6. Poziomy gotowości technologicznej a prace B+R (77)

Rozdział 7. Wdrożenie i komercjalizacja a sprzedaż prototypów i instalacji doświadczalnych (87)

Rozdział 8. Od technologii do innowacyjności (93)

Rozdział 9. MŚP czy duże przedsiębiorstwo - analiza statusu i powiązań (103)

CZĘŚĆ II. APLIKOWANIE O DOTACJĘ (115)

Rozdział 10. Planowanie projektów - uwagi ogólne (117)

Rozdział 11. Decyzja o aplikowaniu (119)

Rozdział 12. Weryfikacja wnioskodawcy i projektu oraz planowanie procesu przygotowania wniosku o dotację (123)

Rozdział 13. Rola zasobów i podmiotów zewnętrznych w procesie aplikowania o dotację (131)

Rozdział 14. Specyfika kredytów technologicznych (143)

Rozdział 15. Kilka słów o biznesplanach (151)

Rozdział 16. Kilka słów o matrycy logicznej (159)

Rozdział 17. Planowanie projektu i dokumentacji aplikacyjnej pod kątem jego prawidłowego rozliczania po otrzymaniu dofinansowania (167)

Rozdział 18. Kalkulacja finansowa przedsięwzięcia i tworzenie struktury wydatków projektu (173)

Rozdział 19. Tworzenie roboczych arkuszy finansowych projektu (budżet, sprzedaż, opłacalność itp.), ułatwiających prace nad wnioskiem o dofinansowanie (187)

Rozdział 20. Budżetowanie i planowanie finansowe projektu za pomocą arkusza kalkulacyjnego na przykładzie "szybkiej ścieżki" (195)

Rozdział 21. Trochę o załącznikach do wniosku o dofinansowanie (211)

Rozdział 22. Kwantyfikacja wskaźników projektu i opis źródeł ich weryfikacji (215)

Rozdział 23. Poszukiwanie danych i źródeł do opisów merytorycznych w dokumentacji aplikacyjnej (223)

Rozdział 24. Analiza konkurencji i rozwiązań konkurencyjnych w projekcie innowacyjnym (227)

Rozdział 25. Cecha, korzyść i parametr, czyli kilka słów o wskazywaniu przewagi nad konkurencją (237)

Rozdział 26. Opis dystrybucji i promocji w projektach (243)

Rozdział 27. Opis wybranych zasobów wnioskodawcy (247)

Rozdział 28. Wpływ projektów na realizację polityk horyzontalnych Unii Europejskiej, w tym zrównoważonego rozwoju i zasady niedyskryminacji oraz równości płci (257)

Rozdział 29. Wybrane przykłady rubryk z wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych (269)

Rozdział 30. Pisma wyjaśniające oraz uzupełnienia na etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie (297)

Rozdział 31. Procedura odwoławcza (301)

Rozdział 32. Perspektywa umowy o dofinansowanie (315)

CZĘŚĆ III. REALIZACJA PROJEKTÓW (323)

Rozdział 33. Startujemy z projektem, czyli co jest czym i co dalej (325)

Rozdział 34. Refundacja, zaliczka i dochód w projekcie - na co zwrócić szczególną uwagę (331)

Rozdział 35. Ważna rola księgowości w projekcie (339)

 • 35.1. B+R (340)
 • 35.2. Nowe inwestycje (346)

Rozdział 36. Podstawy zasad realizacji projektu i obiegu dokumentacji (351)

 • 36.1. Zalecenia ogólne (351)
 • 36.2. Procesy zakupowe - słaby punkt projektów, czyli jak prowadzić ofertowanie (354)
 • 36.3. Przykłady wytycznych i instrukcji (364)
 • 36.4. Dokumentowanie wyników prac badawczych i rozwojowych oraz innych działań techniczno-technologicznych (373)
 • 36.5. Dokumentowanie wdrożenia technologii na przykładzie działań pomocowych typu kredyt technologiczny (378)

CZĘŚĆ IV. ASPEKT ORGANIZACYJNO-PRAWNY DORADZTWA (381)

Rozdział 37. Uwagi ogólne (383)

Rozdział 38. Forma prawna współpracy z konsultantem (387)

Rozdział 39. Organizacja firmy doradczej (395)

Rozdział 40. Struktura finansowa organizacji doradczej, czyli kilka słów o planowaniu przychodów i kosztów (405)

Rozdział 41. Zarządzanie zespołem doradczym: racjonalne gospodarowanie zasobami ludzkimi, dokumentowanie rozmów i korespondencji itp. (411)

Rozdział 42. Pozyskiwanie klientów na dofinansowanie: selekcja grupy docelowej, tworzenie broszur informacyjnych, pułapki tzw. mailingu (417)

Rozdział 43. Opracowywanie ankiet dla potencjalnych klientów na wnioski aplikacyjne (429)

Rozdział 44. Zakres oferty, kalkulacja cenowa i modele współpracy z klientem (437)

Rozdział 45. Zasady konstruowania umów na przygotowanie wniosków o dofinansowanie (445)

Rozdział 46. Tworzenie listy zagadnień, pytań i dokumentów do wniosku aplikacyjnego (451)

Rozdział 47. Parę uwag o klientach i ich oczekiwaniach oraz metodach postępowania z nimi (461)

Rozdział 48. Szczypta psychologii, czyli jak podejść do potencjalnego klienta (471)

Rozdział 49. Okiem klienta i nie tylko... (475)

Rozdział 50. Postępowanie z klientem w przypadku odrzucenia wniosku o dofinansowanie (481)

Rozdział 51. Wytyczne dotyczące umów o świadczenie usług rozliczania projektu i zasad współpracy w tym zakresie (485)

Rozdział 52. Analityk technologiczno-biznesowy - zawód przyszłości? (495)

Rozdział. 53. Konsultant - zawód nie dla krasomówców. Rzecz o sposobie doboru pracowników i współpracowników (501)

Podsumowanie (507)

Materiały do pobrania (511)

Nota biograficzna (512)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.