reklama - zainteresowany?

MS Office 2003 PL w biznesie. Tom I i II - Onepress

MS Office 2003 PL w biznesie. Tom I i II
Autor: Sergiusz Flanczewski, Bartosz Gajda, Maria Sokół, Aleksandra Tomaszewska-Adamarek, Roland Zimek
ISBN: 83-246-0545-2
stron: 1272, Format: B5, okładka: twarda
Data wydania: 2006-11-13
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 59,90 zł (poprzednio: 193,23 zł)
Oszczędzasz: 69% (-133,33 zł)

Dodaj do koszyka MS Office 2003 PL w biznesie. Tom I i II

Tagi: Komputer w biurze | Prezentacje

Poznaj możliwości zastosowania pakietu MS Office

Pakiet Microsoft Office to jedno z podstawowych narzędzi informatycznych wykorzystywanych we współczesnych firmach. Znany i rozwijany od lat zestaw aplikacji biurowych zyskał ogromne grono użytkowników. Chyba trudno dziś wyobrazić sobie działanie biura bez możliwości przygotowania pisma w Wordzie, zestawienia wydatków w Excelu czy też prezentacji produktów w programie Power Point. Jednak MS Office oferuje znacznie więcej, niż tylko możliwość tworzenia zwykłych dokumentów tekstowych i prezentacji oraz przeprowadzania prostych obliczeń.

Dzięki książce "MS Office 2003 PL w biznesie. Tom I" poznasz jedną z aplikacji wchodzących w skład pakietu -- arkusz kalkulacyjny Excel. Dowiesz się, jak za pomocą Excela przygotować faktury VAT, oferty, dowody sprzedaży i inne dokumenty przydatne w przedsiębiorstwie. Nauczysz się korzystać z funkcji i formuł oraz przeprowadzać obliczenia matematyczne. Przeczytasz o narzędziach, za pomocą których można wykonywać analizy statystyczne, tworzyć wykresy i zabezpieczać elementy arkusza przed przypadkowymi zmianami.

 • Oferty cenowe i dowody sprzedaży
 • Rachunki i faktury VAT
 • Obliczanie odsetek
 • Tworzenie kalendarzy
 • Analiza danych za pomocą modułu Solver
 • Rejestrowanie i uruchamianie makropoleceń
 • Tabele przestawne i wykresy przestawne
 • Prognozowanie
 • Ochrona danych

Czytając książkę "MS Office 2003 PL w biznesie. Tom II" nauczysz się wykorzystywać aplikacje wchodzące w skład tego pakietu do wykonywania różnych zadań związanych z Twoją pracą. Dowiesz się, jak profesjonalnie przygotować oferty, umowy i korespondencję seryjną, tworzyć prezentacje multimedialne i gromadzić dane w bazie Access a także, jak stworzyć profesjonalną wizytówkę, która pomoże Ci zaistnieć w świecie biznesu. Poznasz sposoby zarządzania pocztą elektroniczną, kontaktami i zadaniami za pomocą MS Outlook oraz dowiesz się, jak wykorzystać zaawansowane możliwości pakietu MS Office do zautomatyzowania najczęściej powtarzanych czynności.

 • Projektowanie dokumentów przeznaczonych do druku
 • Korespondencja seryjna
 • System dokumentacji kadrowej
 • Tworzenie prezentacji
 • Wstawianie elementów graficznych i dźwiękowych do slajdów
 • Obsługa poczty elektronicznej
 • Zarządzanie zadaniami i planowanie spotkań za pomocą MS Outlook
 • Wyszukiwanie i edycja danych w bazie

Usprawnij swoją pracę wykorzystując do tego
nowoczesne narzędzia informatyczne.

Dodaj do koszyka MS Office 2003 PL w biznesie. Tom I i II

 

Osoby które kupowały "MS Office 2003 PL w biznesie. Tom I i II", wybierały także:

 • OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko

Dodaj do koszyka MS Office 2003 PL w biznesie. Tom I i II

Spis treści

MS Office 2003 PL w biznesie. Tom I i II -- spis treści

TOM I

Wstęp (16)

CZĘŚĆ I EXCEL

Rozdział 1. Oferta cenowa - wersja 1.

 • Zakres zagadnień (18)
 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (19)
 • Obsługa arkusza (19)
 • Konstrukcja arkusza (22)
 • Uwagi końcowe (27)
  • Modyfikacja arkusza (27)
  • Wydruk oferty (27)

Rozdział 2. Oferta cenowa - wersja 2.

 • Zakres zagadnień (30)
 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (31)
 • Obsługa arkusza (31)
 • Konstrukcja części obliczeniowej arkusza (33)
 • Konstrukcja części graficznej arkusza (36)
 • Uwagi końcowe (45)
  • Wydruk oferty (45)

Rozdział 3. Zmiany zapisu wartości liczbowej na zapis słowny

 • Zakres zagadnień (46)
 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (47)
 • Obsługa skoroszytu (48)
 • Arkusz1 - konstrukcja (50)
 • Arkusz Słowo - konstrukcja (51)
 • Uwagi końcowe (54)
  • Wykorzystanie arkusza Słowo w innym skoroszycie (54)
  • Zamiana wielu wartości liczbowych na słowne w jednym arkuszu (54)

Rozdział 4. Dowód sprzedaży - ogólny

 • Zakres zagadnień (56)
 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (57)
 • Obsługa skoroszytu (58)
 • Arkusz Ustawienia (59)
  • Obszar miejsca i daty wystawienia dowodu sprzedaży (arkusz Ustawienia) (60)
  • Obszar numeru dowodu sprzedaży (arkusz Ustawienia) (61)
 • Arkusz ND (63)
  • Generowanie kolejnego numeru (65)
 • Arkusz Baza (66)
  • Obszar listy oferowanych artykułów (arkusz Baza) (68)
   • Przygotowanie bazy towarowej (materiałowej) (68)
  • Obszar wyboru towarów (70)
   • Wybór pozycji z bazy towarowej (materiałowej) (71)
 • Arkusz Dowód (73)
  • Obszar sterujący (arkusz Dowód) (74)
  • Obszar wydruku (arkusz Dowód) (75)
  • Przygotowanie dowodu sprzedaży (76)

Rozdział 5. Dowody kupna i sprzedaży dewiz

 • Zakres zagadnień (78)
 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (79)
 • Obsługa arkusza (81)
 • Arkusz Ustawienia (82)
  • Obszar miejsca i daty wystawienia dowodu kupna i (lub) sprzedaży (arkusz Ustawienia) (83)
  • Obszar numeru Dowodu kupna i (lub) sprzedaży (arkusz Ustawienia) (84)
 • Arkusz ND (86)
  • Generowanie kolejnego numeru porządkowego (88)
 • Arkusz Baza (89)
  • Obszar listy walut oferowanych do sprzedaży i skupowanych (arkusz Baza) (90)
  • Obszar wyboru walut (arkusz Baza) (92)
   • Wybór pozycji z listy walut arkusza Baza (93)
 • Arkusz Dowód (95)
  • Obszar sterujący (arkusz Dowód) (95)
  • Obszar wydruku (arkusz Dowód) (98)
  • Przygotowanie dowodu sprzedaży (100)
 • Arkusz Cennik - wydruk (101)

Rozdział 6. Dowód dostawy

 • Zakres zagadnień (104)
 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (105)
 • Obsługa skoroszytu (107)
 • Arkusz Ustawienia (108)
  • Obszar danych teleadresowych firmy (arkusz Ustawienia) (109)
  • Obszar miejsca i daty wystawienia dowodu dostawy (arkusz Ustawienia) (110)
  • Obszar numeru dowodu dostawy (arkusz Ustawienia) (111)
  • Obszar określający sposób płatności (arkusz Ustawienia) (113)
 • Arkusz ND (114)
  • Generowanie kolejnego numeru porządkowego (116)
 • Arkusz Odbiorcy (118)
  • Wybór odbiorcy dostawy z bazy kontrahentów (119)
 • Arkusz Towary (120)
  • Obszar listy oferowanych towarów (arkusz Towary) (121)
   • Przygotowanie bazy towarowej (materiałowej) (122)
  • Obszar wyboru towarów (arkusz Towary) (124)
   • Wybór pozycji z bazy towarowej (materiałowej) (125)
 • Arkusz Dowód (127)
  • Obszar sterujący (arkusz Dowód) (128)
  • Obszar wydruku (arkusz Dowód) (129)
  • Przygotowanie dowodu sprzedaży (132)
 • Arkusz Słownie (133)

Rozdział 7. Rachunek zwykły

 • Zakres zagadnień (134)
 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (135)
 • Obsługa skoroszytu (137)
 • Arkusz Ustawienia (138)
  • Obszar danych teleadresowych sprzedawcy (arkusz Ustawienia) (139)
  • Obszar miejsca i daty wystawienia rachunku (arkusz Ustawienia) (140)
  • Obszar określający sposób płatności (arkusz Ustawienia) (141)
  • Obszar numeru rachunku (arkusz Ustawienia) (142)
 • Arkusz NR (144)
  • Generowanie kolejnego numeru porządkowego (146)
 • Arkusz Baza (147)
  • Obszar listy oferowanych towarów (arkusz Baza) (149)
  • Przygotowanie bazy towarowej (materiałowej) (149)
  • Obszar wyboru towarów (arkusz Baza) (151)
  • Wybór pozycji z bazy towarowej (materiałowej) (152)
 • Arkusz Rachunek (155)
  • Obszar sterujący (arkusz Rachunek) (155)
  • Obszar wydruku (arkusz Rachunek) (157)
  • Przygotowanie dowodu sprzedaży (159)
 • Arkusz Słownie (160)

Rozdział 8. Rachunek za usługi

 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (163)
 • Obsługa skoroszytu (164)
 • Arkusz Ustawienia (166)
  • Obszar danych teleadresowych sprzedawcy usług (arkusz Ustawienia) (167)
  • Obszar miejsca i daty wystawienia rachunku za usługi (arkusz Ustawienia) (168)
  • Obszar określający sposób płatności rachunku za usługi (arkusz Ustawienia) (169)
  • Obszar numeru ogólnego rachunku za usługi (arkusz Ustawienia) (170)
 • Arkusz NR (172)
  • Generowanie kolejnego numeru porządkowego (174)
 • Arkusz Baza (176)
  • Obszar listy oferowanych usług (arkusz Baza) (177)
   • Przygotowanie bazy oferowanych usług (177)
  • Obszar wyboru oferowanych usług (arkusz Baza) (180)
   • Wybór pozycji z bazy towarowej (materiałowej) (181)
 • Arkusz Rachunek (183)
  • Obszar sterujący (arkusz Rachunek) (184)
  • Obszar wydruku (arkusz Rachunek) (185)
  • Przygotowanie rachunku za usługi (188)
 • Arkusz Słownie (188)

Rozdział 9. Zamówienia

 • Zakres zagadnień (190)
 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (191)
 • Obsługa skoroszytu (194)
 • Arkusz Ustawienia (195)
  • Obszar danych teleadresowych zamawiającego, odbiorcy i płatnika zamówienia (arkusz Ustawienia) (196)
  • Obszar daty zamówienia (arkusz Ustawienia) (199)
  • Obszar określający sposób płatności zamówienia (arkusz Ustawienia) (200)
  • Obszar numeru i symbolu zamówienia (arkusz Ustawienia) (201)
 • Arkusz Numer (202)
  • Generowanie kolejnego numeru porządkowego (204)
 • Arkusz Sprzedawca (206)
  • Wybór odbiorcy dostawy z bazy kontrahentów (207)
 • Arkusz Towary (208)
  • Obszar listy zamawianych towarów (arkusz Towary) (210)
   • Przygotowanie bazy zamawianych towarów (210)
  • Obszar wyboru towarów (arkusz Towary) (212)
   • Wybór pozycji z bazy towarowej (materiałowej) (213)
 • Arkusz Druk (216)
  • Obszar sterujący (arkusz Rachunek) (216)
  • Obszar wydruku zamówienia (arkusz Druk) (217)
   • Przygotowanie zamówienia (220)

Rozdział 10. Faktura VAT

 • Zakres zagadnień (222)
 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (223)
 • Obsługa skoroszytu (225)
 • Arkusz Ustawienia (226)
  • Obszar danych teleadresowych wystawiającego fakturę (arkusz Ustawienia) (227)
  • Obszar miejsca i daty wystawienia faktury (arkusz Ustawienia) (229)
  • Obszar daty sprzedaży (arkusz Ustawienia) (230)
  • Obszar terminu i sposobu płatności (arkusz Ustawienia) (231)
  • Obszar numeru faktury (arkusz Ustawienia) (232)
 • Arkusz NF (234)
  • Generowanie kolejnego numeru porządkowego (236)
 • Arkusz Odbiorcy (238)
  • Wybór klienta z bazy kontrahentów (240)
 • Arkusz Towary (241)
  • Obszar listy zamawianych towarów (arkusz Towary) (242)
   • Przygotowanie bazy towarowej (materiałowej) (242)
  • Obszar wyboru towarów (arkusz Towary) (244)
   • Wybór pozycji z bazy towarowej (materiałowej) (245)
 • Arkusz Faktura (248)
  • Obszar sterujący (arkusz Faktura) (249)
  • Obszar wydruku faktury (250)
   • Sekcja nagłówkowa obszaru wydruku (250)
   • Sekcja specyfikacji ilościowo-wartościowej (252)
   • Sekcja podsumowań (254)
  • Przygotowanie faktury (257)
 • Arkusz Słownie (257)
 • Uwagi końcowe (259)

Rozdział 11. Odsetki - wersja 1.

 • Zakres zagadnień (260)
 • Przeznaczenie i budowa arkusza (261)
 • Obsługa arkusza (263)
  • Usuwanie wszystkich nieaktualnych wartości z kolumn C i D (264)
  • Wprowadzenie kwot podstawy naliczeń odsetek do obszaru D3 - D368 i własnych stóp procentowych w obszarze C3 - C368 (266)
  • Korekta kwot podstawy naliczeń w przypadku gdy zadłużenie zostanie częściowo spłacone (267)
  • Obsługa arkusza przy dwuletnim (lub większym) okresie naliczania odsetek z wykorzystaniem wielu plików lub arkuszy (267)
  • Obsługa arkusza przy dwuletnim (lub większym) okresie naliczania odsetek z wykorzystaniem jednego arkusza (271)
 • Konstrukcja arkusza (273)

Rozdział 12. Odsetki - wersja 2.

 • Zakres zagadnień (276)
 • Przeznaczenie i konstrukcja arkusza (277)
 • Obsługa arkusza (279)
  • Określenie okresu naliczeń odsetek oraz kwoty bazowej (281)
  • Określenie liczby dni w latach zawierających okres, dla którego dokonujemy naliczeń (282)
  • Określenie stóp procentowych odsetek (283)
  • Wprowadzanie kwot i dat ewentualnych częściowych spłat zadłużenia (285)
 • Konstrukcja arkusza (288)

Rozdział 13. Odsetki ustawowe

 • Zakres zagadnień (292)
 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (293)
 • Obsługa skoroszytu (294)
 • Arkusz Tabela (295)
  • Obszar informacji o wysokości stóp procentowych odsetek ustawowych oraz terminach ich obowiązywania (296)
   • Aktualizacja obszaru informacji o wysokości stóp procentowych odsetek ustawowych oraz terminach ich obowiązywania - procedura postępowania (297)
   • Obszar specyfikacji dziennej odsetek ustawowych arkusza Tabela (299)
 • Arkusz Start (302)
  • Praktyczne używanie arkusza - procedura postępowania (307)
  • Arkusze Roboczy (1), Roboczy (2), Roboczy (3) (308)

Rozdział 14. Kalendarze

 • Zakres zagadnień (314)
 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (315)
 • Obsługa skoroszytu (316)
 • Arkusz (kalendarz) 3M (317)
  • Obszar kalendarza (318)
   • Obszar miesiąca bieżącego (318)
   • Obszary miesiąca poprzedniego i następnego (322)
  • Obszar przechowywania informacji o datach dni świątecznych (324)
 • Arkusz (kalendarz) 12M (326)
  • Obszar kalendarza (327)
  • Obszar informacji o liczbie sobót i niedziel (330)
  • Obszar przechowywania informacji o datach dni świątecznych (331)
 • Arkusz (kalendarz) Uni (332)
  • Obszar kalendarza (333)
  • Obszar przechowywania informacji o datach dni świątecznych (336)
  • Obszar pomocniczy (337)
  • Używanie autofiltru do filtrowania dat według zadanych kryteriów (338)
   • Używanie autofiltru do wyświetlenia wszystkich dni świątecznych w roku (338)
   • Używanie autofiltru do wyświetlenia wszystkich dni świątecznych niebędących sobotami lub niedzielami po 1 czerwca (339)
  • Arkusze 3M-wielkanoc, 12M-wielkanoc, Uni-wielkanoc (343)
   • Algorytm Gaussa (344)
   • Realizacja algorytmu Gaussa w arkuszu (345)

Rozdział 15. Ewidencja obecności

 • Zakres zagadnień (346)
 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (347)
 • Obsługa arkusza (349)
  • Wstępne przygotowanie kartoteki (arkusza) (349)
  • Aktualizacja arkusza w okresie prowadzenie ewidencji obecności (350)
 • Konstrukcja arkusza (351)
  • Obszar kartoteki (351)
  • Obszar podsumowań (354)

Rozdział 16. Ewidencja czasu pracy

 • Zakres zagadnień (356)
 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (357)
 • Obsługa skoroszytu (358)
  • Obsługa arkuszy stanowiących karty pracy (359)
 • Konstrukcja skoroszytu (362)
  • Arkusze 01, 02...12 (362)
  • Arkusz Rok (364)

Rozdział 17. Rozliczenie paliwa

 • Zakres zagadnień (366)
 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (367)
 • Obsługa skoroszytu (367)
  • Obsługa arkuszy ewidencji paliwa dla poszczególnych pojazdów (368)
 • Konstrukcja skoroszytu (370)
  • Konstrukcja arkusza pojazd-1, pojazd-2, pojazd-3, pojazd-4 i pojazd-5 (370)
  • Konstrukcja arkusza zbiorczo (374)

Rozdział 18. Rejestr zobowiązań finansowych

 • Zakres zagadnień (378)
 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (379)
 • Obsługa skoroszytu (379)
  • Arkusz Ust (380)
  • Arkusz Rok (382)
  • Arkusze miesięczne - 01, 02, 03...12 (384)
   • Obszar I (384)
   • Obszar II (386)
   • Obszar III (387)
  • Inne funkcje arkuszy miesięcznych - 01, 02, 03...12 (389)
   • Zadanie 1. (389)
   • Zadanie 2. (391)

Rozdział 19. Rejestr należności finansowych

 • Zakres zagadnień (394)
 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (395)
 • Obsługa skoroszytu (395)
 • Arkusz Rejestr (396)
  • Obszar I (396)
  • Obszar II (398)
  • Obszar III (399)
  • Obszar IV (401)
  • Obsługa funkcji filtrowania w celu naliczania odsetek (403)

Rozdział 20. Wykresy - graficzna prezentacja danych

 • Konstrukcja wykresu (406)

Rozdział 21. Narzędzia analizy danych

 • Raport sprzedaży według województw (422)
 • Funkcja Szukanie wyniku (424)
 • Narzędzie Solver (426)
 • Scenariusze (430)
  • Tworzenie raportu podsumowania scenariuszy (433)
 • Tabele danych (434)
  • Tworzenie tabeli danych z jedną zmienną (435)
  • Tworzenie tabeli danych z dwoma zmiennymi (436)

Rozdział 22. Praca z makrami

 • Rejestrowanie makra (438)
 • Umieszczanie logo i adresu firmy w nagłówku arkusza (440)
 • Automatyczne formatowanie komórek arkusza (443)
 • Przypisanie makra do przycisku paska narzędzi (447)

Rozdział 23. Obsługa raportów tabeli przestawnej i wykresu przestawnego

 • Tworzenie raportów tabeli przestawnej (452)
 • Funkcje podsumowania w raportach tabeli przestawnej (458)
 • Tworzenie wykresu przestawnego (465)

Rozdział 24. Audyt i ochrona danych

 • Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych (468)
 • Śledzenie zmian (472)
 • Ochrona danych (476)
  • Ochrona całego skoroszytu (480)

Rozdział 25. Sortowanie i filtrowanie danych

 • Sortowanie (483)
 • Filtrowanie (486)
  • Funkcja Autofiltr (486)
  • Znajdowanie wartości najmniejszych i największych (488)
  • Filtry niestandardowe (490)
 • Sumowanie (492)

Rozdział 26. Śledzenie trendów i prognozowanie

 • Regresja prosta (495)
 • Prognozowanie (500)
  • Przedłużanie linii trendu z podaniem prognozowanych danych (502)
  • Obliczanie regresji dla danych prognozowanych (505)

Dodatek A Przegląd najczęściej stosowanych funkcji

 • Struktura funkcji (510)
  • Argument funkcji (512)
  • Nazwa funkcji (513)
  • Funkcje zagnieżdżone (513)
 • Wprowadzanie funkcji (514)
 • Funkcja SUMA (515)
  • Składnia (515)
 • Funkcja SUMY WARUNKOWEJ (517)
  • Składnia (517)
 • Funkcja SUMY POŚREDNIEJ (518)
  • Składnia (518)
 • Funkcja ILOCZYNU (520)
  • Składnia (520)
 • Funkcja ORAZ (522)
  • Składnia (522)
 • Funkcja LUB (523)
  • Składnia (523)
 • Funkcja JEŻELI (524)
  • Składnia (524)
 • Funkcja ŚREDNIA (525)
  • Składnia (525)
 • Funkcja MAX (526)
  • Składnia (526)
 • Funkcja ILE.LICZB (527)
  • Składnia (527)
 • Funkcja ILE.NIEPUSTYCH (528)
  • Składnia (528)
 • Funkcja LICZ.JEŻELI (529)
  • Składnia (529)
 • Funkcja LICZBA.CAŁKOWITA (530)
  • Składnia (530)
 • Funkcja ZAOKR (530)
  • Składnia (530)
 • Funkcja MOD (531)
  • Składnia (531)
 • Funkcja DATA (531)
  • Składnia (531)
 • Funkcja DZIEŃ (532)
  • Składnia (532)
 • Funkcja MIESIĄC (533)
  • Składnia (533)
 • Funkcja ROK (533)
  • Składnia (533)
 • Funkcja DZIEŃ.TYG (533)
  • Składnia (533)
 • Funkcje TERAZ i DZIŚ (534)
  • Składnia (534)
 • Funkcja DŁ (535)
  • Składnia (535)
 • Funkcja TEKST (536)
  • Składnia (536)
 • Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY (536)
  • Składnia (536)
 • Funkcja ZNAK (537)
  • Składnia (537)
 • Funkcja WIERSZ (537)
  • Składnia (537)
 • Funkcja PORÓWNAJ (538)
  • Składnia (538)
 • Funkcje LITERY.WIELKIE, LITERY.MAŁE (538)
  • Składnia (538)
 • Funkcja FRAGMENT.TEKSTU (539)
  • Składnia (539)
 • Funkcja ZASTĄP (540)
  • Składnia (540)
 • Funkcja SZUKAJ.TEKST (541)
  • Składnia (541)
 • Funkcja WARTOŚĆ (542)
  • Składnia (542)
 • Funkcja INDEKS (542)
  • Składnia (542)
 • Funkcja PODAJ.POZYCJĘ (544)
  • Składnia (544)
 • Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO (546)
  • Składnia (546)

Dodatek B Przegląd najczęściej stosowanych opcji i ustawień programu

 • Struktura dokumentu (548)
  • Formuły (549)
 • Formatowanie danych (549)
  • Obramowanie i cieniowanie (549)
  • Formaty liczbowe (551)
   • Formatowanie miejsc dziesiętnych, odstępów i kolorów (552)
   • Waluty (553)
   • Daty i czas (553)
  • Tekst i dane (554)
  • Formatowanie warunkowe (554)
 • Przenoszenie arkuszy (556)
 • Blokowanie okienek (556)
  • Usuwanie podziału okna (557)
 • Ochrona skoroszytów i arkuszy (557)
  • Ochrona elementów arkusza (557)
  • Blokowanie komórek arkusza (559)
 • Autofiltr (560)
  • Usuwanie filtrów (562)
 • Obiekty graficzne (562)
  • Obiekty WordArt (563)
  • Autokształty (563)
  • Kopiowanie (564)
 • Drukowanie (565)
  • Przygotowanie do drukowania (565)
  • Podziały stron (567)
  • Drukowanie części danych (567)

Skorowidz (570)

TOM II

Wstęp (18)

CZĘŚĆ II WORD

Rozdział 1. Wizytówki

 • Dokument dane do wizytówki.doc (24)
 • Dokument wizytówka.doc (27)
  • Tworzenie szablonu wizytówki (27)
   • Krok 1. Przygotowanie tabeli szablonu (27)
   • Krok 2. Otwieranie źródła danych korespondencji seryjnej (28)
   • Krok 3. Wstawianie pól korespondencji seryjnej do tabeli (30)
   • Krok 4. Tworzenie zakładki z szablonu (33)
   • Krok 5. Tworzenie hiperłącza (34)
  • Tworzenie matrycy wizytówki (35)
   • Krok 1. Wstawianie pola tekstowego (35)
   • Krok 2. Wstawienie odwołania do zakładki (36)
   • Krok 3. Elementy graficzne wizytówki (37)
   • Krok 4. Budowa pełnej matrycy (42)

Rozdział 2. Zaproszenia i kartki okolicznościowe

 • Plik dane do zaproszenia.doc (45)
 • Plik zaproszenie.doc (46)
  • Budowa strony wewnętrznej zaproszenia (46)
   • Podział strony na części (46)
   • Wstawienie znaku wodnego - jednoelementowego - jako tła zaproszenia (48)
   • Wstawienie znaku wodnego - wieloelementowego - jako tła zaproszenia (50)
   • Wstawienie pól tekstowych (54)
  • Budowa strony zewnętrznej zaproszenia (58)
   • Wstawianie obiektów WordArt (59)
   • Wstawianie obrazu (62)
  • Obsługa dokumentu (63)
 • Plik kartka.doc (63)
  • Budowa dokumentu (63)

Rozdział 3. Identyfikatory i tabliczki informacyjne - grafika i inicjały w korespondencji

 • Identyfikatory - przeznaczenie dokumentu (68)
  • Plik dane do indentyfikatora.doc - budowa i obsługa dokumentu (69)
  • Plik identyfikator.doc - budowa i obsługa dokumentu (75)
   • Przygotowanie tabeli dla pojedynczego identyfikatora (76)
   • Wstawienie pól bazy danych (77)
   • Przygotowanie strony identyfikatorów do wydruku (80)
   • Obsługa dokumentu (81)
   • Budowa tabeli dla wersji 2. i 3. (81)
 • Tabliczki informacyjne - przeznaczenie dokumentu (84)
  • Dokument dane do tabliczek.doc (85)
  • Dokument tabliczka.doc - budowa i obsługa (86)
   • Budowa pojedynczej tabliczki (86)
   • Budowa strony dokumentu tabliczka (91)
   • Obsługa dokumentu (92)

Rozdział 4. Oferta

 • Plik dane do oferty.doc (95)
 • Plik oferta.doc (98)
  • Budowa dokumentu (98)
   • Budowa nagłówka dokumentu oferta.doc (98)
   • Zmiana napisu na obiekt typu WordArt (99)
   • Budowa tabeli do prezentacji pojedynczego artykułu (102)
   • Budowa pola do prezentacji nowej ceny (105)
   • Przygotowanie całej strony oferty (106)
  • Wstawianie obiektów graficznych - autokształtów (107)
  • Obsługa dokumentu (111)

Rozdział 5. Ankiety

 • Dokument ankieta elektroniczna.doc (115)
  • Informacje ogólne (115)
  • Budowa dokumentu (117)
   • Budowa tabel (117)
   • Wstawianie i konstrukcja pól formularz typu lista rozwijana (118)
   • Wstawianie i konstrukcja pól formularza typu pole wyboru (120)
  • Obsługa dokumentu (121)
  • Zapisywanie danych z ankiet (122)
  • Scalanie danych z ankiety (124)
  • Przygotowanie wydruku zbiorczego (125)
 • Dokument ankieta ręczna.doc (127)

Rozdział 6. Korespondencja poufna

 • Dokument rozdzielnik pism.doc (132)
  • Budowa nagłówka strony dokumentu rozdzielnik pism.doc (133)
 • Dokument poufne.doc (134)
  • Budowa nagłówka i stopki dokumentu poufne.doc (135)
   • Wstawienie tekstu stałego do nagłówka i stopki dokumentu (135)
   • Wstawienie grafiki do nagłówka strony (136)
   • Wstawianie liczby stron dokumentu i numeru strony do nagłówka (138)
   • Wstawianie pól korespondencji seryjnej do nagłówka i stopki (139)
  • Budowa pola tekstowego (141)
 • Zabezpieczenia dokumentu (144)
  • Zabezpieczenia przed otwarciem i modyfikacją systemu (145)
  • Ochrona przed kopiowaniem części lub całości tekstu (148)
  • Szyfrowanie dokumentu (149)

Rozdział 7. System obsługi pism wychodzących

 • Plik menu.doc (154)
  • Przeznaczenie, budowa i obsługa dokumentu (154)
   • Budowa tabeli menu (156)
  • Obsługa dokumentu menu.doc (159)
 • Pliki baz danych (160)
  • Dokument dane do menu.doc (160)
   • Budowa i obsługa dokumentu (160)
   • Wstawienie ikon do menu (162)
   • Ustawienie na ikonach połączeń do plików systemu obsługi pism (162)
   • Wstawianie nazw podmenu (hiperłączy) (163)
   • Wstawianie obiektów graficznych (164)
  • Skoroszyt Baza danych.xls (166)
   • Budowa i obsługa skoroszytu (166)
   • Ustawienie hiperłącza na kolumnie E arkusza pobrane (171)
   • Procedura identyfikacji (172)
 • Plik dokument.doc - papier firmowy (174)
  • Przeznaczenie, obsługa i budowa dokumentu (174)
  • Budowa nagłówka papieru firmowego (176)
   • Zmiana tekstów na obiekty typu WordArt (177)
   • Wstawienie obiektu graficznego do nagłówka (181)
  • Budowa stopek papieru firmowego (183)
   • Budowa stopki pierwszej strony dokumentu (183)
   • Budowa stopki drugiej strony dokumentu (184)
  • Wstawienie pól bazy danych do dokumentu (186)
  • Pole treści dokumentu (189)
  • Obsługa dokumentu (192)
 • Plik rejestr pism.doc (193)
  • Przeznaczenie, budowa i obsługa dokumentu (193)
  • Budowa nagłówka rejestru (194)
  • Wstawienie pól danych do dokumentu rejestr pism.doc (195)
   • Wstawianie pola programu Word (197)
  • Obsługa dokumentu (197)
 • Plik koperta.doc (198)
  • Przeznaczenie, budowa i obsługa dokumentu (198)
   • Budowa części graficznej koperty (199)
   • Budowa części adresowej koperty (199)
  • Wstawianie pól danych do dokumentu koperta.doc (201)
  • Obsługa dokumentu wydruku kopert (203)
 • Plik poczta.doc (203)
  • Przeznaczenie, budowa i obsługa dokumentu (203)
  • Budowa nagłówka strony Książki opłaty pocztowej (204)
  • Wstawianie pól danych do dokumentu poczta.doc (206)
   • Wstawianie pola programu Word (207)
  • Obsługa dokumentu poczta.doc (207)

Rozdział 8. System dokumentacji zatrudnienia

 • Plik menu_zatrudnienie.doc (212)
  • Przeznaczenie, budowa i obsługa dokumentu (212)
   • Budowa nagłówka dokumentu menu_zatrudnienie.doc (213)
   • Budowa tabeli menu (215)
   • Wstawienie ikon menu (218)
   • Ustawienie połączeń do plików systemu obsługi pism (220)
 • Baza danych systemu (221)
  • Budowa i obsługa skoroszytu (221)
   • Ustawienie hiperłączy na wybranych kolumnach i arkuszach (229)
  • Procedura wyboru (230)
 • Plik umowa o pracę.doc (234)
  • Budowa dokumentu (234)
   • Budowa tabel umowy (235)
   • Wstawienie pola tekstowego Regon (236)
   • Wstawienie pola tekstowego dotyczącego miejsca i daty utworzenia dokumentu (237)
   • Wstawienie pól bazy danych (239)
   • Wstawienie pól typu lista rozwijana (243)
  • Obsługa dokumentu umowy (246)
 • Dokumenty dotyczące rozwiązania umowy o pracę (247)
  • Informacje ogólne (247)
  • Budowa tabel dokumentów typu rozwiązanie umowy (248)
  • Budowa pola tekstowego na informacje o numerach Regon oraz NIP (251)
   • Wstawienie pól bazy danych (251)
  • Opis i lokalizacja pól użytych w dokumencie rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (253)
  • Opis i lokalizacja pól użytych w dokumencie rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia (254)
  • Opis i lokalizacja pól użytych w dokumencie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (256)
  • Obsługa dokumentów dotyczących rozwiązania umowy o pracę (257)
 • Dokument umowa-zlecenie.doc (258)
  • Budowa dokumentu (258)
   • Wstawienie elementów typu autokształt (258)
   • Wstawienie pól bazy danych (261)
  • Opis i lokalizacja pól użytych w dokumencie umowa-zlecenie.doc (262)
  • Obsługa dokumentu umowa-zlecenie.doc (265)
 • Dokument umowa o dzieło.doc (266)
  • Budowa i obsługa dokumentu (266)
   • Wstawienie pól bazy danych (266)
  • Opis lokalizacji pól użytych w dokumencie umowa o dzieło.doc (267)
  • Obsługa dokumentu umowa o dzieło.doc (269)
 • Dokument zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.doc (270)
  • Budowa dokumentu (270)
   • Wstawienie pól bazy danych (270)
  • Opis i lokalizacja pól użytych w dokumencie zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.doc (272)
  • Obsługa dokumentu zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.doc (273)
 • Dokument karta obiegowa.doc (275)
  • Budowa dokumentu (275)
   • Wstawienie pól bazy danych (275)
  • Opis i lokalizacja pól użytych w dokumencie karta obiegowa.doc (276)
  • Obsługa dokumentu karta obiegowa.doc (277)

Rozdział 9. Nalepki samodestrukcyjne

 • Dokument nalepka1.doc (279)
  • Budowa pojedynczej nalepki (282)
  • Budowa strony nalepek (286)
 • Dokument dane do nalepek.doc (287)
 • Dokument nalepka2.doc (289)
  • Budowa pojedynczej nalepki (289)
  • Wstawienie pól bazy danych (292)
  • Budowa strony nalepek (295)

CZĘŚĆ III POWERPOINT

Rozdział 10. Projektowanie prezentacji

 • Okno aplikacji (299)
  • Widoki (300)
  • Konfigurowanie okna programu (302)
   • Panele widoku Normalny (302)
  • Powiększenie (303)
   • Wyświetlanie i ukrywanie elementów okna (304)
   • Linijki (304)
   • Siatka i prowadnice (305)
   • Kolory (306)
   • Okienko zadań (307)
 • Szablony i schematy kolorów (309)
  • Tworzenie nowej prezentacji w oparciu o szablon (309)
   • Tworzenie nowej prezentacji za pomocą Kreatora zawartości (309)
   • Dodawanie szablonu do Kreatora zawartości (313)
   • Tworzenie nowej prezentacji w oparciu o szablon projektu (314)
   • Tworzenie pustej prezentacji (315)
  • Zmiana szablonu prezentacji (316)
  • Schematy kolorów (316)
   • Wybór schematu kolorów dla prezentacji (317)
   • Zmiana schematu kolorów dla poszczególnych slajdów (318)
   • Dostosowywanie schematu kolorów (319)

Rozdział 11. Praca z tekstem

 • Importowanie tekstu (322)
  • Importowanie tekstu z aplikacji Word (322)
   • Przygotowanie tekstu (322)
   • Importowanie tekstu z widoku Konspekt do PowerPointa (325)
  • Importowanie tekstu z innej prezentacji (327)
 • Formatowanie tekstu (328)
  • Autodopasowanie tekstu (334)
  • Marginesy wewnętrzne (337)
  • Nakładanie autokształtu na pole tekstowe (338)
 • Tabele (339)
  • Podstawowe operacje na tabelach (339)
   • Zmiana wypełnienia tabeli (344)
   • Tworzenie tabeli z efektem 3-W (349)

Rozdział 12. Obrazy

 • Narzędzia do rysowania i efekty graficzne (352)
  • Rysowanie linii i kształtów (353)
  • Autokształty (354)
   • Łączniki (355)
   • Objaśnienia (356)
   • Przyciski akcji (356)
   • Więcej autokształtów (358)
   • Formatowanie autokształtów (358)
  • Obiekty WordArt (361)
  • Rozmieszczanie obiektów w obrębie slajdu (362)
   • Przesuwanie obiektów (362)
   • Grupowanie (362)
   • Kolejność (363)
   • Wyrównywanie obiektów (364)
 • Obróbka zdjęć (366)
  • Importowanie plików graficznych (367)
   • Tworzenie łącza do pliku (367)
  • Skalowanie i kadrowanie zdjęć (369)
   • Skalowanie zdjęcia (369)
   • Kadrowanie zdjęcia (370)
  • Tryby specjalne (371)
  • Kompresowanie zdjęć (373)
  • Album fotograficzny (374)
 • Korzystanie z biblioteki ClipArt (376)
 • Diagramy, schematy, wykresy (380)
  • Diagramy i schematy organizacyjne (380)
  • Wykresy (384)

Rozdział 13. Dźwięk i animacja

 • Efekty, ścieżki dźwiękowe i narracje (390)
  • Umieszczanie ikony dźwięku wewnątrz slajdu (391)
  • Dostosowywanie ustawień odtwarzania dźwięku (394)
   • Wskazanie myszą i kliknięcie myszą (394)
   • Dostosowywanie ustawień odtwarzania dźwięku dla animacji niestandardowej (395)
 • Animacje i przejścia (397)
  • Schematy animacji (398)
  • Przejścia (400)
  • Animacja niestandardowa (403)
   • Stosowanie animacji niestandardowych (404)
   • Ścieżki ruchu (407)
   • Edycja i właściwości animacji niestandardowej (411)
  • Klipy multimedialne (423)

Rozdział 14. Zarządzanie prezentacją

 • Nawigacja (424)
  • Przyciski sterowania (424)
  • Menu slajdów (426)
  • Notatki (428)
 • Prezentacja przenośna (430)
  • Czym jest prezentacja przenośna (430)
  • Pakowanie na dysk CD (430)
  • Kopiowanie prezentacji przenośnej do folderu (433)
  • Uruchomienie prezentacji przenośnej (435)
  • Opcje (436)
  • Tworzenie kopii programu PowerPoint Viewer (437)
 • Modyfikowanie wyglądu aplikacji PowerPoint (438)
  • Konfigurowanie pasków narzędzi i menu (438)
   • Przenoszenie pasków narzędzi (438)
   • Paski narzędzi w trybie edycji (440)
  • Ustawienia programu (445)

CZĘŚĆ IV OUTLOOK

Rozdział 15. Środowisko pracy

 • Okno Outlook na dziś (450)
 • Definiowanie folderu startowego (455)
 • Menu i paski narzędzi (457)
  • Przemieszczanie paska narzędzi i zmiana jego rozmiaru (459)
  • Tworzenie własnego paska narzędzi i modyfikowanie pasków już istniejących (462)
  • Zmiana ikony na przycisku paska narzędzi lub przy poleceniu menu (466)
  • Wybór sposobu opisu przycisku paska narzędzi lub pozycji menu (469)
  • Tworzenie na pasku narzędzi przycisku do automatycznego adresowania wiadomości e-mail (472)
  • Zmiana kolejności przycisków paska narzędzi i pozycji menu (474)
  • Zmiana wielkości ikon na paskach narzędzi (475)
 • Okienko nawigacji (476)
  • Ukrywanie okienka nawigacji (476)
  • Nawigacja bez okienka nawigacji (477)
   • Wyświetlanie zawartości folderu (478)
  • Zmiana rozmiarów i zawartości okienka nawigacji (478)
 • Foldery ulubione (481)
 • Ustawianie programu Outlook jako domyślnego programu obsługi poczty e-mail, kontaktów i kalendarza (484)

Rozdział 16. Obsługa poczty elektronicznej

 • Przygotowanie do obsługi poczty (486)
  • Definiowanie kont pocztowych (486)
  • Importowanie ustawień pocztowych (489)
   • Importowanie książki adresowej i poczty (490)
  • Modyfikowanie ustawień konta pocztowego (491)
   • Wyświetlanie ustawień konta e-mail (491)
 • Obsługa poczty przychodzącej (492)
  • Foldery poczty (492)
   • Nawigacja między folderami poczty (493)
  • Odbieranie wiadomości e-mail (494)
   • Automatyczne pobieranie poczty e-mail (494)
   • Ręczne pobieranie poczty (496)
  • Powiadamianie o nadejściu nowych wiadomości (498)
  • Modyfikowanie układu okna i sposobu prezentowania wiadomości e-mail (499)
   • Okienko odczytu (499)
   • Skrzynka odbiorcza (500)
  • Oflagowywanie wiadomości (502)
   • Ważność wiadomości e-mail (504)
  • Okno Opcje wiadomości (505)
  • Obsługa załączników poczty e-mail (505)
  • Wyszukiwanie wiadomości (508)
   • Wyszukiwanie wiadomości e-mail przy użyciu zdefiniowanych kryteriów (508)
   • Wyszukiwanie tekstu w wiadomości e-mail (509)
  • Wiadomości-śmieci (510)
   • Dodawanie adresów do listy blokowanych nadawców (511)
   • Przeglądanie folderu Wiadomości-śmieci (512)
  • Organizowanie poczty (513)
 • Przygotowywanie i wysyłanie wiadomości e-mail (514)
  • Tworzenie wiadomości e-mail (514)
   • Odpowiadanie na wiadomość (514)
   • Przesyłanie wiadomości dalej (515)
   • Opcje odpowiadania i przesyłania wiadomości dalej (515)
   • Adresowanie i pisanie wiadomości e-mail (517)
   • Wybór konta (518)
  • Dołączanie załączników (519)
  • Formatowanie wiadomości e-mail (521)
   • Domyślny format wiadomości e-mail (521)
   • Otwieranie okna nowej wiadomości e-mail w zadanym formacie (526)
   • Zmiana formatu w oknie odpowiedzi na wiadomość e-mail (527)
   • Stosowanie papeterii i kolorowego tła w wiadomości e-mail (529)
   • Formatowanie tekstu i akapitu (532)
  • Sprawdzanie pisowni (534)
  • Opcje wiadomości (535)
   • Potwierdzenie przeczytania wiadomości (535)
  • Wysyłanie wiadomości e-mail (537)

Rozdział 17. Książka adresowa i kontakty

 • Książka adresowa (538)
  • Adresowanie przy użyciu książki adresowej (538)
  • Dodawanie kontaktów do książki adresowej (539)
  • Osobista książka adresowa (542)
 • Kontakty (544)
  • Widoki folderu Kontakty (544)
  • Nawigacja w folderze Kontakty (549)
  • Do czego służą kontakty? (551)
  • Dodawanie kontaktu (553)
  • Opcje domyślne kontaktu (555)

Rozdział 18. Kalendarz, notatki i zadania

 • Kalendarz (558)
  • Terminy, spotkania i zdarzenia (558)
  • Wyświetlanie kalendarza (559)
  • Korzystanie z kalendarza (559)
   • Dzienny plan zajęć (561)
   • Tygodniowy rozkład zajęć (561)
   • Miesięczny rozkład zajęć (562)
  • Dostosowywanie widoku kalendarza (562)
   • Wyświetlanie sobót i niedziel w widoku Tydzień roboczy (562)
   • Wyświetlanie bloku zadań (564)
  • Wprowadzanie terminów w kalendarzu (565)
   • Ręczne wprowadzanie terminów (565)
   • Okno dialogowe Termin (567)
   • Wydarzenia (570)
  • Anulowanie terminu lub wydarzenia (572)
  • Tworzenie terminu cyklicznego (572)
   • Tworzenie wyjątków w schemacie terminów cyklicznych (574)
   • Usuwanie terminów cyklicznych (574)
  • Przekształcenie terminu w spotkanie (575)
  • Wyszukiwanie elementów (579)
  • Drukowanie elementów Kalendarza (580)
 • Zadania (582)
  • Folder Zadania (582)
  • Widoki folderu Zadania (583)
  • Definiowanie zadania (587)
   • Zadanie pojedyncze (587)
   • Tworzenie zadania cyklicznego (590)
  • Opcje przypominania o zadaniu (593)
  • Oznaczanie zadania jako wykonanego (593)
  • Usuwanie zadania (595)
  • Przydzielanie zadania (596)
 • Notatki (597)
  • Folder Notatki (598)
  • Tworzenie notatki (598)
   • Wprowadzanie tekstu (599)
  • Usuwanie notatek (600)
  • Zapisywanie notatki za pomocą polecenia Zapisz jako (600)
  • Zapisywanie w notatkach odnośników do stron WWW i adresów e-mail (602)
  • Kolory notatek (602)
  • Korzystanie z widoków (603)
  • Drukowanie notatek (604)

CZĘŚĆ V ACCESS

Rozdział 19. Wymiana danych z aplikacjami pakietu Office

 • Przechowywanie plików (609)
  • Dodawanie pola Obiekt OLE do istniejącej tabeli (610)
  • Tworzenie nowej tabeli zawierającej obiekt OLE (612)
  • Uruchamianie programu nadrzędnego (614)
 • Dodawanie niezwiązanych plików do formularzy i raportów (615)
  • Tworzenie nowego formularza i dodawanie plików niezwiązanych (615)
  • Tworzenie nowego raportu i dodawanie plików niezwiązanych (618)
 • Dodawanie związanych plików do formularzy i raportów (620)
  • Tworzenie formularza zawierającego pliki związane (620)
   • Użycie Kreatora formularzy (620)
   • Ręczne tworzenie formularza (622)
  • Tworzenie raportu zawierającego pliki związane (624)
   • Użycie Kreatora raportów (624)
   • Ręczne tworzenie raportu (625)
 • Aktualizowanie i edytowanie łączy oraz plików (628)
  • Edytowanie plików w programie Access (629)
   • Edytowanie pliku niezwiązanego (629)
   • Edytowanie pliku związanego (630)
   • Określanie sposobu uaktywniania pliku do edycji (631)

Rozdział 20. Importowanie i eksportowanie danych

 • Łączenie danych (633)
 • Importowanie danych (636)
  • Importowanie danych z plików tekstowych (638)
 • Eksportowanie danych (639)
  • Eksportowanie struktury tabeli (641)
  • Eksportowanie do innych baz danych i arkuszy (642)
  • Eksportowanie do plików tekstowych (643)
   • Eksportowanie z formatowaniem (644)
   • Eksportowanie ze znakami rozdzielającymi (644)

Rozdział 21. Edycja bazy danych

 • Otwieranie i edycja tabeli (648)
 • Filtrowanie (649)
  • Filtrowanie według wyboru (650)
  • Filtrowanie według formularza (650)
  • Filtrowanie zaawansowane (652)
 • Sortowanie danych (654)
 • Proste wyszukiwanie (654)
 • Zamiana danych (655)

Skorowidz (658)

Dodaj do koszyka MS Office 2003 PL w biznesie. Tom I i II

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.