reklama - zainteresowany?

Jak unikać błędów w specyfikacji poradnik dla zamawiających - Onepress


ebook
Autor: Anna Kuszel-Kowalczyk
ISBN: 978-8-3269-2266-4
stron: 14, Format: ebook
Data wydania: 0000-00-00
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 19,44 zł (poprzednio: 29,45 zł)
Oszczędzasz: 34% (-10,01 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Sprzedaż

Praktyczne objaśnienia i wskazówki dotyczące najczęściej powtarzających się błędów przy tworzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak opisu sposobu obliczenia ceny oraz opisu sposobu dokonywania oceny warunków udziału w postępowaniu. umieszczenie informacji sprzecznych z informacjami opublikowanymi w ogłoszeniu o zamówieniu. nieprawidłowe określone terminy ważności wymaganych od wykonawców dokumentów. dopuszczenie możliwości złożenia oferty wariantowej, w sytuacji gdy cena była jedynym kryterium oceny ofert. możliwość udzielania zamówień uzupełniających w siwz dotyczących postępowań prowadzonych w trybie negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę. Publikacja została przygotowana przez ekspertów, zajmujących się na co dzień zamówieniami publicznymi. Poprawnie sporządzona siwz pozwala wybrać w optymalnym czasie najlepszego wykonawcę.

Dodaj do koszyka

Spis treści

Jak unikać błędów w specyfikacji poradnik dla zamawiających eBook -- spis treści

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2019 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.