reklama - zainteresowany?

Informator księgowego 2016 - Onepress


ebook
Autor: Praca zbiorowa
ISBN: 978-8-3269-4540-3
stron: 87, Format: ebook
Data wydania: 2016-03-02
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 36,75 zł

Dodaj do koszyka

Tagi: Finanse

NOWOŚĆ 2016! Publikacja „Informator księgowego 2016” to ponad 80 stron tabel, zestawień, wskaźników, które są prawdziwym dobrodziejstwem dla każdej księgowej. W tej publikacji zebraliśmy wszystkie najważniejsze wskaźniki i stawki potrzebne w pracy nawet najbardziej wymagającej księgowej. Zostały one przedstawione w wygodnej formie, ułatwiającej ich znalezienie i zastosowanie.

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Informator księgowego 2016", wybierały także:

 • FOREX. DECODED
 • Nauka Biznesu Krok po Kroku

Dodaj do koszyka

Spis treści

Informator księgowego 2016 eBook -- spis treści

 • Redakcja
 • I. Podatki
  • Kalendarz podatnika/przedsiębiorcy
  • Kalendarz płatnika
  • Kalendarz vatowca
  • Jednorazowy odpis amortyzacyjny
  • Koszty uzyskania przychodu
  • Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2016 roku
  • Kwota zmniejszająca podatek
  • Limit obrotów dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju
  • Limit wpłat na IKE
  • Limit zwolnienia nieodpłatnych świadczeń z podatku dochodowego
  • Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych odliczenia od dochodu
  • Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych odliczenia od podatku
  • Maksymalna wysokość kary porządkowej
  • Mały podatnik w podatku dochodowym
  • Mały podatnik w VAT
  • Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
  • Podatek od spadków i darowizn
  • Podatek od spadków i darowizn grupy podatkowe
  • Podatek od spadków i darowizn kwoty wolne w podatku
  • Podmioty niekorzystające ze zwolnienia podmiotowego z VAT
  • Prezent o małej wartości do celów VAT
  • Rozliczenie straty podatkowej
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • Ryczałt od przychodów z najmu i dzierżawy
  • Ryczałt opłacany kwartalnie
  • Skala podatku dochodowego
  • Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  • Stawki karty podatkowej
  • Tabele miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej
  • Usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy
  • Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny
  • Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi
  • Wolne zawody świadczenie usług weterynaryjnych
  • Wolne zawody świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
  • Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach
  • Usługi rozrywkowe
  • Usługi transportowe
  • Gastronomia
  • Usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi
  • Usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami
  • Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione
  • Usługi parkingowe
  • Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa
  • Stawki opłat lokalnych
  • Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych
  • Stawki podatku od nieruchomości
  • Stawki podatku od środków transportowych
  • Ulga internetowa
  • Ulga na dzieci
  • Ulga na zakup kasy fiskalnej
  • Ulga na działalność badawczo-rozwojową
  • Wartości progów statystycznych dla INTRASTAT
  • Wartość WNT uprawniająca do wyłączenia od VAT
  • Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych
  • Zryczałtowane koszty uzyskania przychodu
  • Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej
 • II. Rachunkowość
  • Badanie sprawozdań finansowych
  • Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • Uproszczenia dla małych jednostek
 • III. Odsetki
  • Odsetki za zwłokę
 • IV. Samochód w firmie
  • Samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych
  • Stawki za kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych
  • Maksymalny limit kilometrów na jazdy lokalne pojazdem prywatnym używanym do celów służbowych
  • Maksymalne stawki opłat za przejazd 1 km autostrady
  • Opłata ewidencyjna
  • Stawki opłaty paliwowej
 • V. Składki ZUS
  • Zgłoszenie do ubezpieczeń i wyrejestrowanie z nich
  • Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne
  • Składki na FGŚP i FP
  • Składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców
  • Składki na ZUS dla nowych firm
  • Wynagrodzenie młodocianych
  • Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych
  • Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  • Wpłaty na indywidualne konto emerytalne
  • Składki na urlopie wychowawczym w 2016 roku
  • Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich od 1 stycznia 2016 roku
 • VI. Kary za błędy w rozliczeniach

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2019 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.