reklama - zainteresowany?

Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko - Onepress


ebook
Autor: Maciej Bałtowski
ISBN: 978-8-3011-8726-2
stron: 364, Format: ebook
Data wydania: 2016-09-08
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 47,20 zł (poprzednio: 58,27 zł)
Oszczędzasz: 19% (-11,07 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Ekonomia

Grzegorz W. Kołodko od ponad 50 lat, od czasów Oskara Langego i Michała Kaleckiego, jest pierwszym polskim ekonomistą, który wnosi twórczy wkład do światowej nauki ekonomii nie tylko w postaci przyczynkarskich artykułów, lecz przede wszystkim przez nowatorską, spójną i kompleksową koncepcję teoretyczną o wielkiej wadze, bo odnoszącą się do zasadniczych problemów ekonomicznych współczesności i przyszłości. Ponad 4000 cytowań jego prac naukowych opublikowanych w 26 językach i h-indeks na poziomie 30 to wynik zapewniający Kołodce miejsce w nauce nieosiągalne dla żadnego innego polskiego ekonomisty.
Nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodko jest autorską koncepcją teoretyczną nowej ekonomii odrzucającą ujęcie ortodoksyjne. Co jest najważniejsze w te koncepcji? Jakie są zasadnicze idee nowego pragmatyzmu jako nowatorskiej, inspirującej próby stworzenia „ekonomii przyszłości”?
Główną przesłanką stojącą za powstaniem książki było przeświadczenie, że koncepcję nowego pragmatyzmu, teorię jeszcze niegruntowaną, niezamkniętą, znajdującą się in statu nascendi, warto poddać wielostronnej, naukowej krytyce, a w konsekwencji rozwijać, wzbogacać i krzewić także przy udziale innych badaczy. Do współpracy przy realizacji tego unikatowego w historii polskiej myśli ekonomicznej zadania badawczego zaproszone zostało grono wybitnych ekonomistów z kraju i zagranicy (m.in. James Galbraith, Domenico M. Nuti, Laszlo Csaba, Aleksander Nekipelov, Satoshi Mizobata). Książka składa się z tekstów rozszerzających i pogłębiających wybrane elementy nowego pragmatyzmu lub poddających krytycznej, konstruktywnej analizie jego dotychczasowy dorobek. W sumie książka zawiera nie tylko spójny i niezwykle interesujący obraz wyzwań i dylematów stojących przed współczesną nauką ekonomii, ale wskazuje także wiele potencjalnych kierunków i sposobów ich rozwiązywania. (Ze wstępu prof. Macieja Bałtowskiego)

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko", wybierały także:

Dodaj do koszyka

Spis treści

Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko eBook -- spis treści

Wstęp (Maciej Bałtowski)

C z ę ś ć I Zagadnienia krytyczne i metodologiczne
1. Nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodki – o poszukiwaniach ekonomii przyszłości (Wojciech Giza)
2. Nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodki – alternatywa czy uzupełnienie czystej teorii ekonomii? (Aleksandr Niekipielow)
3. Nowy pragmatyzm przyszłością ekonomii? (Andrzej K. Koźmiński)
4. Ekonomia wstecznego nurtu i nowy pragmatyzm: kryzysy i ewolucja ekonomii (James K. Galbraith)
5. Nieortodoksja, heterodoksja a ekonomia globalna (László Csaba)
6. Dlaczego ekonomia stosowana zawodzi? (Maciej Bałtowski)
7. Pragmatyzm ekonomiczny a rozwój społeczno-gospodarczy (Walerij Gejec)

C z ę ś ć I I Przyszła gospodarka – jaka będzie?
1. Inkluzywność jako cecha przyszłego ładu społeczno-gospodarczego (Elżbieta Mączyńska)
2. Od państwa regulacyjnego do aktywnej polityki prowzrostowej państwa (Bogusław Fiedor)
3. Jakość rynku i jakość państwa – ich współzależności w warunkach globalnego ryzyka (Satoshi Mizobata)
4. Relacje między państwem a sektorem przedsiębiorstw w gospodarce przyszłości (Maciej Bałtowski, Grzegorz Kwiatkowski)
5. Przedsiębiorczość, innowacje a rozwój gospodarczy – perspektywa kraju doganiającego (Jerzy Cieślik)
6. Dynamika gospodarcza „trzeciego świata” i kierunki zmian – pragmatyczne podejście interdyscyplinarne (Abul Barkat)
7. Czy globalizacja, którą znamy, przetrwa? (Witold M. Orłowski)

C z ę ś ć I I I Przyszła ekonomia – jaka będzie? Jaka być powinna?
1. Ekonomia przyszłości – teoretyczne podstawy postulowanego ustroju społeczno-gospodarczego (Maciej Miszewski)
2. W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju. Nadzieje i obawy (Michał G. Woźniak)
3. Czy „nowa ortodoksja” wystarczy, aby naprawić współczesny kapitalizm? (Witold Małecki)
4. Cele gospodarowania i ich pomiar w gospodarce poPKBowskiej (Grzegorz M. Malinowski)
5. Ekonomia jest (i będzie) społeczna (Paweł Kozłowski)
6. Kulturowy wymiar ekonomii przyszłości (Michał A. Michalski)
7. W kierunku humanistycznego charakteru zarządzania wartością ekonomiczną. Nowy pragmatyzm, czyli praktyczna teoria (Andrzej Herman)

Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.